Biz cookie-lərdən istifadə edirik - bu bizim sizə daha yaxşı oyun təcrübə verməyimizə kömək edir.
Saytı istifadə edərkən bizim cookies-lərin sizin cihazınıda yerləşdirməyə icazə verirsiz.

Kömək »   Qaydalar »   Transferlər 

Avtotəklif misalları

İki avtotəklif bir-birilərinə qarşı təklif edir

Əgər iki avtotəklif bir-birilərinə qarşı təklif edirsə, ikinci maksimum təklif edən şəxs cari təklifi minimum məbləğlə qaldıracaq. təklif dərhal maksimum limitə qaldırılacaq. Daha sonra sistem hər iki təklifi dəyərləndirəcək və dərhal qərar verəcək.

Məsələn: Komanda A 50 000 AZN maksimum təklif edir və o vaxta ən maksimum təklif 20 000 AZN-dir. Daha sonra Komanda B 40 000 AZN maksimum təklif edir. Təklif tarixçəsi buna oxşayacaq:

KomandaA - 20 000 AZN
KomandaB - 21 000 AZN
KomandaA - 41 000 AZN

Gördüyünüz kimi, sistem iki təklifi yoxlayır və Komanda A-nın minimum məbləğ ilə Komanda B-nin maksimum təklif (40 000) aralığını buraxır.


Əgər iki komanda eyni təklif edərsə

Əgər iki komanda eyni təklifi edirsə, ilk təklif edən o təklifi götürür. Əgər biz yuxarıdakı misalı Komanda B-nin təklifini 50 000 AZN olaraq dəyişdirib istifadə etsək, buna oxşayacaq:

KomandaA - 20 000 AZN
KomandaB - 21 000 AZN
KomandaA - 50 000 AZN

Sistem iki təklifləri yoxlayır və maksimumadək olan hissəni atlayır. Və maksimum hər iki komanda üçün eyni olduğundan, ilk təklif edən son təklifi edir.


Əgər normal təklif aktiv maksimum təklif zamanı baş verirsə

Əgər kimsə aktiv maksimum təklif zamanı normal təklif edərsə, o zaman ilk təklif edən (avtotəklif edən) o təklifi edən olacaq. Sistem avtomatik olaraq digər istifadəçiyə (Komanda B) xəbər verəcək ki, təklif qəbul edilmədi və Komanda A öz təklifini qaldırır. Təklif tarixçəsi buna oxşayacaq:

Komanda A – 20 000 AZN
Komanda A – 50 000 AZN


Əgər kimsə aktiv maksimum təklifdən aşağı normal təklif edərsə, amma aktiv maksimum təklifi 2% qaldırmaq üçün yetərli deyil

Burada da həmçinin sadə qayda olan ilk təklif edən təklifi udur. Yuxarıda olan misaldan istifadə edərək, amma deyək ki, əvəzinə komanda B 49 500 AZN təklif edəcək (Komanda A bu təklifi qaldıra bilməyəcək, çünki maksimumu 50 000-dir). Amma Komanda A ilk təklif edən olduğu üçün o Komanda B-nin təklifini "götürür" (və Komanda B dərhal onun təklifinin yetərli qədər yüksək olmadığı xəbərini alır).

Komanda A – 20 000 AZN
Komanda A – 49 500 AZN

Əgər Komanda B-nın 49 500 AZN-lik avtotəklif idisə, belə olacaqdı:

KomandaA - 20 000 AZN
KomandaB - 21 000 AZN
KomandaA - 49 500 AZN

Tam aydınlaşdırmaq üçün, əgər Komanda A 50 000-i ilk təklif edirsə və əgər Komanda B 50 500-ü təklif edirsə, Komanda A ilk təklif edən olduğu üçün "qalib gəlir" (və Komanda B öz təklifini 2% qaldıra bilmir). Məhz normal təkliflər kimi işləyir.


Geri >>
 
 
Server 080