Biz cookie-lərdən istifadə edirik - bu bizim sizə daha yaxşı oyun təcrübə verməyimizə kömək edir.
Saytı istifadə edərkən bizim cookies-lərin sizin cihazınıda yerləşdirməyə icazə verirsiz.

Fərdi təlimatlar

Mövqe Təlimatlar Təsir
Cinah müdafiəçisi Hücuma meyilli Cinah yarımmüdafiəsində bir qədər çox, Yarımmüdafiədə bir qədər çox, Müdafiədə qismən az
Müdafiə meyilli Müdafiədə bir qədər çox, Cinah Yarımmüdafiəsində qismən az, Yarımmüdafiədə qismən az
Mərkəzə doğru Mərkəz müdafiədə bir qədər çox, Cinah müdafiəsində bir qədər az, Cinah yarımmüdafiəsində bir qədər az
Mərkəz müdafiəçisi Hücuma meyilli Yarımmüdafiədə biraz çox, Müdafiədə az
Cinaha doğru Müdafiədən cinaha doğru çox, Müdafiədən ortaya doğru az, Cinah Yarımmüdafiəsində normal, Yarımmüdafiədə qismən az
Cinah yarımmüdafiəçisi Hücuma meyilli Cinah yarımmüdafiəsində çox, Ötürmədə bir az çox, Müdafiədə az, Yarımmüdafiədə qismən az
Müdafiə meyilli Müdafiədə daha çox, Cinah Yarımmüdafiəsində az, Yarımmüdafiə və Ötürmədə qismən az
Mərkəzə doğru Yarımmüdafiədə çox, Cinah Yarımmüdafiəsində az, mərkəz Müdafiədə çox, cinaha doğru Müdafiədə az, Ötürmə daha çox mərkəzdə, cinaha doğru Ötürmədə az
Dayaq yarımmüdafiəçisi Hücuma meyilli Ötürmədə çox, Müdafiədə az, Yarımmüdafiədə qismən az, Hücumda bir qədər çox
Müdafiə meyilli Müdafiədə çox, Ötürmədə az, Yarımmüdafiədə və Hücumda qismən az
Cinaha doğru Cinah yarımmüdafiədə lap çox, Yarımmüdafiədə qismən az, Ötürmə və Cinah Müdafiəsində çox, və mərkəzdə Ötürmədə/Müdafiədə az, Hücumda sıfır
Hücumçu Müdafiə meyilli Yarımmüdafiədə bir qədər, Ötürmədə daha çox (hətda texnikalı hücumçular üçün cinaha doğru bir az çox ), Hücum və Cinah Yarımmüdafiəsində az
Cinaha doğru Cinah Yarımmüdafiəsində çox, Hücum və Ötürmə cinahlarda çox, Hücum və Ötürmə ortada az, Hücumda, Cinahda və əks cinaha ötürmədə bir qədər az, Yarımmüdafiədə az
 
 
Server 081