Biz cookie-lərdən istifadə edirik - bu bizim sizə daha yaxşı oyun təcrübə verməyimizə kömək edir.
Saytı istifadə edərkən bizim cookies-lərin sizin cihazınıda yerləşdirməyə icazə verirsiz.

Oyunçular: Bacarıqlar

Hər oyunçunun 8 əsas bacarığı var, eyni zamanda digər əlavə amillər müxtəlif vəziyyətlərdə oyunçunun qabiliyyətinə təsir edə bilər. Gəlin ilk öncə müxtəlif bacarıqları gözdən keçirək:
Dözümlülük: Oyunçunun öz bacarığının oyun zamanı nə qədərini itirdiyini təyin edir.
Oyunquruculuq: Topu idarə etmək və onu qol vəziyyətlərinə çevirmə qabiliyyəti.
Hücum: Top tora getməlidir.
Cinah: Cinahlardan gələrək qol fürsətlərini gerçəkləşdirmə qabiliyyəti.
Qapıçılıq: Top sizin öz qapınıza daxil olmamalıdır.
Ötürmə: Topu ötürməyi bacaran oyunçular komandanın hücumu üçün böyük yardımdırlar.
Müdafiə: Rəqibin hücumlarının qarşısını alma qabiliyyəti.
Standart vəziyyətlər: Cərimə zərbələri və penaltilərin nəticəsi standart vəziyyətləri yerinə yetirən oyunçudan asılıdır.

Oyunçunuz nə dərəcədə güclüdür?

Real həyatda futbolçu oynayarkən deyirsiz ki, “yetəri qədər yaxşı cinah yarımmüdafəçisidir” və ya “həqiqətən yaxşı müdafiəçidir”. Hattrick-də biz də oyunçuları eyni dərəcədə izah edirik. Biz bunun üçün səviyyələrdən istifadə edirik (və yalnız futbolçular üçün yox) və oyunçuların bacarıqları üçün pillələr “mövcud deyil”dən “ilahi”yə kimi qalxır. Səviyyələri görmək üçün Əlavələr bölməsinə baxın.

Müxtəlif oyunçuların müxtəlif bacarığa ehtiyacı var

Şərt deyil ki, oyunçuların bütün bacarıqları yaxşı olsun, amma stamina hər kəs üçün vacibdir.  Hərdən oyunçunun yalnız bir bacarığının (staminadan əlavə) olması yaxşıdır, amma bir neçə bacarığı olan oyunçudan siz daha çox effekt ala bilərsiniz.  Oynadığı mövqedən asılı olaraq oyunçunun faydalandığı bacarıqlar:

Qapıçılar:

Qapıçılığın qapıçı üçün vacibliyini vurğulamaq mənasızdır. Həmçinin yaxşı müdafiəçi olması ona xeyirlidir. Bundan əlavə, standart vəziyyət bacarığı ona cərimə zərbələri və penaltilərə qarşı müdafiə olunmağa kömək edir.

Mərkəz müdafiəçiləri:

Təbii ki, müdafəçilər güclü müdafiə bacarığına malik olmalıdırlar. Yarımmüdafiə bacarığı da xeyirlidir. Ötürmə bacarıqları isə əks-hücumda böyük fərq yaradır.

Cinah müdafiəçiləri:

Müdafəçilik ən vacibdir, amma müdafiəçilər cinah yarımmüdafiəsi bacarıqlarından da istifadə edirlər. Onlar yarımmüdafiəyə cüzi yarımmüdafiə bacarığı ilə təsir edirlər. Ötürmə bacarığı isə əks-hucüm zamanı kömək edir.

Mərkəz yarımmüdafiəçilər:

Mərkəz xəttdə yaxşı yarımmüdafiəçilərin olması bir çox uğurlu komandaların uğur açarıdır. Onlar həmçinin özlərinin ötürmə və müdafiə bacarıqlarını da çox istifadə edirlər. Bundan əlavə bir qədər də hücum bacarığı ilə ümumi hücum dəyərlərinə təsir edirlər.

Cinah yarımmüdafiəçilər:

Təbii ki, yüksək cinahı olmasından savayı yarımmüdafiə bacarığı da vacibdir. Əlavə olaraq, onlar həmçinin ötürmə və müdafiə bacarıqlarından istifadə edirlər.

Hücumçular:

Onların 1 nömrəli tapşırığı- qol vurmaqdır, hansıki onların hücum bacarığını nömrə 1 edir. Ötürmə ilə yanaşı cinahda oynamaq və yarımmüdafiə bacarığı da vacibdir.

Bacarıqlarda dəyişiklik

Vaxt keçdikçə bacarıq tədricən dəyişir. Bütün bacarıqlar oyunçu yaşadığı müddətdə məşq ilə inkişaf etdirilə bilər, amma oyunçular yaşlandıqca öz bacarıqlarını yavaş-yavaş itirirlər. Bacarıqlarda dəyişiklik haqqında bütün məlumatlar məşq bölməsində izah olunub.
 
 
Server 080