Biz cookie-lərdən istifadə edirik - bu bizim sizə daha yaxşı oyun təcrübə verməyimizə kömək edir.
Saytı istifadə edərkən bizim cookies-lərin sizin cihazınıda yerləşdirməyə icazə verirsiz.

Gənclər akademiyasının oyunçuları

Oyunçular

Sizin gənclər akademiyanız eyni vaxtda maksimum 18 oyunçuya sahib ola bilər. Gənclər akademiyanıza qoşulan oyunçular 15-16 yaşlarında olacaq. Onların bir çox bacarıqları görünməz olacaq və zaman keçdikcə siz onları inkişaf etdirib görəcəksiniz. Oyunçularınızın xüsusiyyətlərini kəşf etməyiniz üçün onları müxtəlif mövqelərdə meydana daxil etməlisiniz. Topladıqları ulduzlar, skaut və məşqçi hesabatlarında bu məsələyə dair böyük kömək ala bilərsiniz. Məşq yoluyda da bacarıqlarını kəşf edə bilərsiniz.

 
 
Server 080