Koristimo cookies-e - oni nam pomažu da Vam ponudimo bolje online iskustvo.
Koristeći našu internet stranicu izražavate saglasnost da možemo pohranjivati cookies-e i pristupati istim na Vašem uređaju.

Uvod

U Hattrick-u svaka država (liga) dobija svoju seniorsku i U-20 reprezentaciju koju vodi njihov ugledni državni selektor.

Državne selektore biraju korisnici iz te države na javnim izborima. Od državnih selektora se očekuje da ispunjavaju svoje obaveze tokom dvije sezone. Novi izbori će biti održani samo ako su menadžeri zbog različitih razloga spriječeni/ometani u ispunjavanju svojih obaveza, na osnovu diskrecione odluke administratora državne selekcije.

Izbori trebaju biti fer. Kako bi se osigurali fer izbori administratori državne reprezentacije neće oklijevati da diskvalifikuju kandidate koji preduzimaju aktivnosti koje im potencijalno mogu donijeti nefer prednost u odnosu na druge kandidate na izborima. Više informacija o izborima je dostupno u glavnom priručniku.

Ova pravila su dodatak redovna Hattrick pravilima. Osim ako ova pravila ne propisuju šta drugačije, primjenjivat će se redovna Hattrick pravila (npr. kako funkcioniraju utakmice).

Ne možete voditi dva NT tima ili dva U20 tima u isto vrijeme. Razlog za ovo ograničenje je izbjegavanje utakmice između dva tima pod vašom kontrolom, što je neprihvatljivo. Ovo također znači da vam HFA neće dozvoliti kandidovanje u više država na istim izborima - ovo također uključuje i učešće na izborima u jednoj državi, odustajanje od njih, a zatim učešće u drugoj državi. To vas može diskvalifikovati s učešća na izborima.

Dodatna pravila i važne informacije su objavljene na forumu nacionalnih trenera koji je dostupan samo selektorima. Cjelokupna pravila su dostupna po priključenju na selektorski forum.

 
 
Server 080