Používáme cookies - pomáhají nám poskytovat lepší uživatelské prostředí.
Užíváním našeho webu svoluješ k tomu, abychom ukládali a přistupovali k souborům cookies na tvém zařízení.

Domácí řád

GameMasteři

V Hattricku je jistý počet GameMasterů (GM). Je to malá, speciálně vyškolená skupina odpovědných hráčů, kteří jsou pověřeni dohlížet na to, aby hra probíhala bez problémů, řeší porušování pravidel a pomáhají hráčům s jejich problémy. GameMasteři vykonávají svou funkci dobrovolně, protože je baví pomáhat druhým, a nejsou za ni placeni.

Občas musí GameMasteři jednat, diskvalifikovat hráče, který podváděl nebo jinak porušil pravidla chování. Pokud by něco podobného postihlo tebe a ty se domníváš, že jsi byl potrestán neprávem, máš možnost doložit svou nevinu. Ale, a to je důležité, v Hattricku jsou aplikována stejná pravidla, jako na fotbalovém hřišti.

Můžeš se dotázat z jakého důvodu jsi byl potrestán, ale není povinností GameMasterů předložit ti důkazy, které shromáždili. Pokud by vždy zveřejňovali, jak podvodníky dopadli, bylo by odhalování podvodů mnohem obtížnější. GameMasteři nemají povinnost podvod dokazovat, jejich povinností ovšem je potrestat kohokoliv, o kom jsou přesvědčeni že podvádí.

GameMasteři mají pravomoc potrestat hříšníky několika různými způsoby - od finanční pokuty (v rámci hry) po odebrání týmu.

Rozhodnutí GameMasterů je možné (pokud se ti zdá nespravedlivé) podrobit přezkoumání u Senior GameMasterů, proti jejichž rozhodnutí již není odvolání. Počítej také s tím, že Senior GM mohou ve svém konečném rozhodnutí případný trest i zpřísnit.

My, členové Hattricku týmu, za našimi pracovníky stojíme. GameMasteři s námi pravidelně diskutují obecné otázky prevence nečisté hry, my se však nikdy nezaplétáme do jakékoli konkrétní kauzy. Lidem, kteří funkci GameMastera zastávají, stoprocentně důvěřujeme.

Obrátit se na GameMastery můžeš přes kontaktní formulář. Prosíme nepoužívejte k jejich kontaktování HT-poštu. Interní pošta je určena pro ně, jako pro hráče-manažery, nikoli pro záležitosti související s rolí GM. Platí také, že veškerá korespondence s pracovníky je důvěrná, a podle toho k ní přistupuj.

 
 
Server 080