Používáme cookies - pomáhají nám poskytovat lepší uživatelské prostředí.
Užíváním našeho webu svoluješ k tomu, abychom ukládali a přistupovali k souborům cookies na tvém zařízení.

Soupiska: Základy

Jako manažer rozhoduješ o tom, v jakém složení a v jaké formaci tým nastoupí. Před každým utkáním musíš odeslat soupisku - vyplnit formulář pokynů k zápasu - odkaz najdeš v seznamu zápasů. Pokyny musí být potvrzeny nejpozději přibližně 20 minut před začátkem utkání. Nezapomeň ale, že směrodatné jsou hodinky rozhodčího, nikoliv tvoje. Vyvaruj se tedy odesílání pokynů na poslední chvíli. Odesílanou soupisku můžeš označit jako "standardní sestavu" (z obezřetnosti doporučujeme mít ji uloženu). Standardní sestavu bude Hattrick automaticky předpokládat jako soupisku na další zápasy, pokud ovšem neodešleš na daný zápas klasický formulář s pokyny, který má samozřejmě přednost.

Základní sestava a náhradníci

Na každý zápas vybíráš hráče do základní jedenáctky, náhradníky, hráče určeného na zahrávání standardních situací a kapitána. Hráče do soupisky vybereš přetažením ze seznamu pomocí myši.

Pokud se jeden z tvých hráčů zraní, naskočí za něj náhradník na daný post. Pokud náhradníka na daný post neurčíš, nebo se zraní též, půjde do hry automaticky některý jiný náhradník. Pokud již nemáš dalšího náhradníka, který by mohl střídat, bude tým dohrávat oslaben. Jestliže se v takové situaci zraní brankář, převezme jeho úlohu některý z hráčů v poli. Můžeš také nastavit podmínky pro vystřídání hráčů. Více se dočteš v kapitole Střídání.

Kontumace

Nezapomínej, že na ligový a pohárový zápas musíš nominovat alespoň 9 hráčů, jinak skončí kontumací (a ty přijdeš o trénink, který by hráči na základě tohoto zápasu absolvovali).

Pokud nepostavíš alespoň 9 hráčů do nesoutěžního nebo dorosteneckého zápasu, hráči z okolí zastoupí tvůj tým. Na rozdíl od soutěžních zápasů toto nemá negativní vliv na trénink hráčů, kteří nastoupili ve stejný týden do soutěžního zápasu.

Volba formace

Nastoupit můžeš v jakémkoliv rozestavení, které lze v rozhraní pro tvorbu sestavy vytvořit. Všechna dostupná rozestavení (a úroveň jejich nacvičení) si také můžeš prohlédnout na stránce tréninku.

Měl bys vědět, že pokud ve středu některé řady (střední obrana, střední záloha nebo útok) hraje více než jeden hráč, do hodnocení týmu tito hráči nebudou přispívat svými schopnostmi naplno. Tento efekt se projeví už u dvou hráčů umístěných do středu jedné řady, a v případě tří hráčů je ještě výraznější. Příčina tohoto chování spočívá v tom, že pokud na stejné části hrací plochy působí více hráčů, vzájemně na sebe spoléhají a nedokážou tak využít všech svých schopností.

Ve zkratce - jediný středový hráč přispívá do hodnocení naplno. Ve dvojici dochází k určité ztrátě výkonu (u obou) a ve trojici k ještě větší ztrátě (u všech tří). Ztráta výkonu hráčů se promítá do všech sektorů, které ovlivňují.

Princip ztráty výkonu je u všech středových postů stejný, snížení však není ve všech řadách stejně velké. U středních záložníků je pokles výkonu asi dvojnásobný v porovnání s obránci, velikost poklesu výkonu útočníků je přibližně uprostřed mezi hodnotou pro obránce a záložníky.

Taktiky a přístup k zápasu

Společně se soupiskou máš možnost též určit taktiku a přístup k zápasu (nasazení). Taktiky jsou podrobně popsány v kapitole Zápas: Taktiky, přístup k zápasu pak v kapitole Psychologie.

Osobní obrana

S osobní obranou zadáš svému hráči pokyn, aby se snažil zneutralizovat jednoho z hráčů tvého soupeře. Osobní obrana však není nikdy bez rizika, takže ji využívej s opatrností - s vhodným hráčem a ve vhodný čas to však může být zbraň, která ovlivní výsledek zápasu.

V principu svému hráči naordinuješ, aby stínoval a všemožně bránil ve hře specifickému hráči (kterého sám určíš) z týmu soupeře. Trvá přibližně 5 minut, než si hráč přivykne na svou roli a vlivem osobní obrany ztratí mnoho ze svého vlivu na týmový výkon. Konkrétně pak ztratí 50 % ze svého výkonu, pokud je hráč přímo naproti a 65 %, pokud protihráč hraje mimo pozici tvého hráče (pozn.: při bránění Krajního záložníka Krajním obráncem se vždy aplikuje 50% penalizace). Přínosem pro tvůj tým by pak měl být pokles příspěvků do výkonu týmu od protihráče, kterého chceš nechat hlídat. To závisí na tom, jak úspěšný je tvůj hráč v osobním bránění. Úkolem je, ostatně jako vždy, najít situace, kdy by se ti mohla osobní obrana vyplatit a naopak vyvarovat se situacím, kdy ti uškodí.

Hráči, kterému určíš hrát osobní obranu, nelze udělit další pokyn. To znamená, že pokud se hráč má věnovat osobní obraně, již mu nemůžeš přikázat hrát defenzívně, ofenzívně, na křídlo nebo na střed.

Pokyn hrát osobní obranu můžeš zadat pouze jednomu hráči, který musí hrát na pozici (krajního) obránce nebo středního záložníka. Protihráč pak musí hrát na pozici útočníka nebo (krajního) záložníka. Pokud se protihráč, který má být hlídán na hřišti neukáže nebo hraje na pozici, která se neslučuje s pokynem osobní obrany, bude pokyn pro tvého hráče zrušen. Stále však bude penalizován 10% poklesem svého výkonu. Pokud ovšem v průběhu zápasu protihráč změní pozici, na kterou lze osobní obranu použít, případně přijde ze střídačky, tvůj hráč se ihned na daného hráče pověsí.

Hráč nepřispívá svými dovednostmi do taktického zvládnutí (protiútoky, nátlaková hra), pokud je jeho pokyn osobní obrany aktivní. Nicméně bude do zvládnutí přispívat, pokud pokyn aktivní nebude. Jeho příspěvek však bude odpovídat 10% penalizaci zmíněné výše.

Pro tvého hráče, kterému nařídíš hrát osobní obranu, je nejdůležitější jeho dovednost bránění. Ta je porovnávána s nejvyšší dovedností protihráče, který má být hlídán. Na základě tohoto porovnání se rozhodne o tom, do jaké míry bude ovlivněna hra bráněného hráče. Pokud tvůj hráč má specialitu Silový, získá pro výpočet bonus 10 % ke své dovednosti bránění. Pokud nemá žádnou specialitu, získá pouze 5 %. Na druhou stranu, pokud má hlídaný hráč specialitu Technický, ztratí pro účely výpočtu ze své nejvyšší dovednosti 8 %, naopak Nepředvídatelný hráč získá bonus ve stejné výši (8 %). Důležité jsou také forma, kondice, zkušenosti, loajalita a zdraví a to jak v případě bránícího, tak i bráněného hráče. Nezapomínej na to, že uvedené bonusy ovlivní pouze výpočet výsledného efektu osobního bránění, nikoliv hodnocení v daném zápase.

Jakákoliv penalizace za osobní obranu postihuje všechny hráčovy dovednosti kromě Chytání a Standardních situací. Penalizace pro protihráče dále nepostihuje bránění.

Individuální pokyny

Kterémukoliv hráči v poli můžeš zadat individuální pokyn. Například můžeš nakázat střednímu záložníkovi, aby hrál "defenzivně". Takový hráč stále zůstává záložníkem tvořícím hru, ale oproti klasickému záložníkovi klade větší důraz na obranu než na útok. Máš na výběr ze čtyř různých pokynů, jejich význam na jednotlivých postech ti ozřejmí tabulka individuálních pokynů. Můžeš také svému hráči naordinovat osobní obranu hranou na hvězdného hráče soupeře. Více podrobností najdeš v sekci Osobní obrana.
 
 
Server 081