Používáme cookies - pomáhají nám poskytovat lepší uživatelské prostředí.
Užíváním našeho webu svoluješ k tomu, abychom ukládali a přistupovali k souborům cookies na tvém zařízení.

Úvodníky

Plány pro rok 2021, 2. část: Ekonomika


2021-03-19 10:35:00

Ve včerejším úvodníku jsme se pobavili o předchozím roce, a zároveň podívali na zoubek novinkám plánovaným na nadcházející sezónu.

Pro bližší informace si rozklikni předchozí úvodník, tento se bude věnovat jinému klíčovému tématu - ekonomice.
Pracujeme na mnohem dynamičtější, samovyvažující ekonomice s cílem přinést uživatelům mnohem větší škálu rozhodovacích možností při každém kroku na Hattricku.


Na podzim minulého roku jsme se rozhodli zrevidovat fungování ekonomiky ve hře. Spouštěčem bylo naše oznámení o změnách cen pro "budoucí trenéry", ze kterých jsme nakonec ustoupili.

Pro rekapitulaci: problémem pro ekonomiku bylo a je investování uživatelů do hráčů, kteří toho na hřišti sice moc nepředvedou, ale jsou vhodnými kandidáty na budoucí trenérskou dráhu z interních řad.

Těmto hráčům, i přes stárnutí a prakticky žádném tréninku, neklesala tržní cena a stávali se tak možností, jak zadržet v týmu větší finanční obnos ukrytý před představenstvem (rezervy).

Náš návrh, jak skoncovat s akumulací „budoucích trenérů" pomocí navýšení ceny za jejich přeměnu, by v praxi znamenal zničení jejich trhu přes noc, což jsme vyhodnotili jako příliš extrémní řešení a ustoupili od něj.

Naše východisko stejně ani nedokázalo vyřešit podstatu problému, kdy mohli být jiní hráči takto "zneužiti", takže nás čekala další analýza k vytyčení si přesnějšího řešení.

Finanční rezervy byly vytvořeny s cílem zabránit bohatým týmům utratit veškerý rozpočet na jeden přestup, který např. během rozehrané sezóny výrazně naklonil misky vah na jejich stranu.
Jsme stále toho názoru, že nápad jako takový dává smysl.

Z chování uživatelů připravených vlastní prostředky raději riskovat investicí do koupě hráčů, místo ukládání si je do rezerv, jsme vyvodili, že stávající systém je příliš restriktivní. Pozornost tedy zaměříme na situace, kde sice představenstvo zadrží přebytečné peníze, ale zároveň se otevřou nové možnosti, jak se k penězům v rozumné míře dostat.

Prvním krokem bude nový mechanismus, který zajistí zadržení určitého podílu na přestupu do rezerv v případě malé herní vytíženosti hráče.
V hledáčku se tak neocitne pouze jedna kategorie hráčů - "budoucích trenérů", ale každý hráč bez dlouhodobé zápasové praxe.
U každého tvého hráče v týmu budeš nyní vidět kolik procent při přestupu ti zůstane k dispozici a kolik poputuje do rezerv.

Herně vytíženi hráči nebudou změnou zasaženi, veškerá částka, která ti měla při přestupu připadnout, ti zůstane.
Do stejné kategorie budou zařazeni i nové akvizice a čerstvě přeřazení mladíci.
Pouze v případě dlouho nepoužívaného hráče týmu dojde představenstvo k názoru, že se jedná o nadbytečnou položku rozpočtu a neuvolní finance k jeho náhradě.

V případě zranění nebude představenstvo počítat dočasné zranění do "nevyužitého" času. U nevyléčitelných zranění už tento čas bude počítán a z takového prodeje stáhne prostředky do rezerv.
V praxi to může vypadat následovně:

1) Pokud koupíš hráče a po jednom zápase ihned prodáš dál, získáš 100 % z peněz z přestupu (po započítání poplatků a plateb agentům), rezervy se nenavýší.

2) Pokud tvůj hráč ve 4 po sobě jdoucích týdnech odehrál méně než 60 minut na zápas a rozhodneš se ho prodat, 24 % tobě náležejících peněz poputuje do rezerv.

3) Hráč zůstane sedět na lavičce. Za každé dva týdny, kdy zůstane takto nevyužit (neodehraje minimálně 60 minut), musí následovat 3 týdny 60minutového vytížení napříč ligou/pohárem, aby se dostal do fáze, kdy za jeho přestup získáš plnou výši.
Pokud hráč odehraje 60 minut pouze v přátelských utkáních, na původní hodnotu se dostane za dvojnásobný čas - po 6 týdnech (minuty tedy nelze sčítat napříč utkáními).
Tímto způsobem bude získaný podíl z přestupu kolísat napříč týdny.
Představenstvo si neuzme žádné finance, pokud bude prodán aktivní hráč, ale ponechá si až 100 % z přestupu více než sezónu nehrajícího hráče.

Tento nový systém vstoupí v platnost v sezóně, která začíná v srpnu 2021.

Je důležité si pamatovat, že takto zadržené peníze nejsou ztracené. Představenstvo nabídne více možnosti jejich využití, než jak tomu dodnes je.
K stávajícímu způsobu přes finančního ředitele rozšíříme schopnosti představenstva, abys měl šanci s ním více spolupracovat a vybudovat vlastní vztahy.
V případě korektních vztahů s představenstvem a plnění tvých manažerských cílů, bude představenstvo nakloněno ke spolupráci s tebou.

Tyto změny korespondují s naší úpravou ekonomiky v širším měřítku. Hattrick je delší dobu sužován inflací a i dnes vidíme generování příliš velkého objemu peněz.
Tento objem vede k akumulaci kapitálu, kdy manažeři již nevědí jak je investovat do týmu a snaží se je různými způsoby ponechat pro budoucí využití.

Na Hattricku se setkáváme s fixními příjmy, zatímco výdaje (především mzdy) se liší dle manažerských rozhodnutí.
To znamená, že existuje málo mechanismů na Hattricku, které by ekonomiku vracely do rovnováhy, jako v reálném světě.

Cílem Hattricku samozřejmě není co nejpřesnější simulace reálné ekonomiky, snaží se být zábavou pro co největší spektrum uživatelů.

Co vidíme jako hlavní úskalí dnešního fungování ekonomiky je vytváření nezáživných a automatických manažerských rozhodnutí, což společně s obrovskou finanční zásobou bohatých týmů vytváří těžké prostředí pro nové uživatele k dosažení úspěchů ve hře.

Klademe si za cíl velmi pomalu a opatrně přinést do ekonomiky větší dynamiku, ve které výdaje a možná i příjmy reagují více na ekonomiku hry.
Ta se snad začne sama více vyvažovat, což by mělo zabránit extrémním situacím, jakou byla kumulace kapitálu. Pomaličku by měla podkopávat hlavní výhody bohatých, starých týmů a odměňovat nové a dravé.
Finanční rezervy jsou jedním, ale ne jediným nástrojem k dosažení těchto smělých cílů.

Nebude se jednat o revoluci. Nemusíš zoufat, pokud jsi vlastníkem starého a bohatého klubu, stále budeš disponovat spoustou výhod - jen některé učiníme hůře dosažitelnými.
Když ztratíš zájem o svůj tým, může zaostat za konkurencí, ale jakmile mu navrátíš svoji energii, získá znovu pevnou půdu pod nohama.
Jinými slovy, v krátkodobém horizontu bude těžší si udržet získané výhody, zatímco v tom dlouhodobém půjdou velice těžko ztratit.
Doufáme, že změny povedou k většímu pohybu napříč soutěžemi, ať již skrze postupy či sestupy.

Nový kurz ekonomiky ovlivní mnoho herních součástí a začneš je pociťovat ke konci roku.
Předtím, než tato doba nadejde, tě samozřejmě budeme informovat s bližšími detaily - tyto nápady budeme prezentovat v diskuzích na konferenci a v uživatelském průzkumu naplánovaném na příští měsíc.

Díky za pozornost a bav se!

HT tým


HT-Johan
Výpis všech úvodníků

Publikované ohlasy

Nikdo k tomu zatím nezveřejnil tiskové prohlášení.

 
 
Server 081