Χρησιμοποιούμε cookies - μας βοηθάνε να σας παρέχουμε μια καλύτερη online εμπειρία.
Με τη χρήση της ιστοσελίδας μας αποδέχεστε πως μπορούμε να αποθηκεύσουμε και να έχουμε πρόσβαση σε cookies στην συσκευή σας.

Παραδείγματα αυτόματων προσφορών

Δύο αυτόματες προσφορές ανεβάζουν η μία την άλλη

Όταν δύο αυτόματες προσφορές ανεβάζουν η μία την άλλη, η ομάδα που έκανε την δεύτερη μέγιστη προσφορά θα ανεβάσει πρώτη την τρέχουσα προσφορά με το ελάχιστο ποσό. Τότε το σύστημα θα συγκρίνει τις δύο προσφορές και αμέσως θα δώσει την τελευταία προσφορά.

Παράδειγμα: Η Ομάδα A έχει ορίσει μέγιστη προσφορά 50.000 €, και μέχρι στιγμής έχει την υψηλότερη προσφορά που είναι στις 20.000 €. Τότε η Ομάδα B ορίζει μέγιστη προσφορά στις 40.000 €. Τότε η ιστορία προσφορών θα εμφανίζει:

Ομάδα A - 20.000€
Ομάδα B - 21.000€
Ομάδα A - 41.000€

Όπως βλέπετε, το σύστημα ελέγχει τις δύο προσφορές και αποφεύγει το κομμάτι όπου η Ομάδα Α φτάνει στο μέγιστο της Ομάδας Β (40.000) με το ελάχιστο ποσό κάθε φορά.


Σε περίπτωση που δύο ομάδες έχουν την ίδια προσφορά

Στην περίπτωση που δύο ομάδες κάνουν την ίδια προσφορά, ο βασικός κανόνας είναι ότι αυτός που έκανε την πρώτη προσφορά θα φτάσει και στο μέγιστο. Αν χρησιμοποιήσουμε το προηγούμενο παράδειγμα και απλώς αλλάξουμε στις 50.000€ και το ποσό της Ομάδας Β, τότε θα γίνει έτσι:

Ομάδα A - 20.000€
Ομάδα B - 21.000€
Ομάδα A - 50.000€

Το σύστημα ελέγχει τις προσφορές και αποφεύγει το κομμάτι έως την μέγιστη προσφορά. Και καθώς η μέγιστη προσφορά είναι η ίδια και για τις δύο ομάδες, αυτός που έκανε πρώτος προσφορά θα φτάσει και στη μέγιστη.


Σε περίπτωση που γίνει μία κανονική προσφορά στο ίδιο ποσό μίας ενεργής αυτόματης

Αν κάποιος κάνει μία κανονική προσφορά στο μέγιστο ποσό μίας ήδη ενεργής αυτόματης προσφοράς, αυτός που πρόσφερε πρώτος (αυτόματα) θα έχει την προσφορά. Το σύστημα θα ενημερώνει αμέσως τον άλλο χρήστη (Ομάδα Β) ότι η προσφορά δεν έγινε δεκτή και η Ομάδα Α θα ανεβάσει την δική της προσφορά. Στην ιστορία προσφορών θα φαίνεται κάπως έτσι:

Ομάδα A – 20.000€
Ομάδα A – 50.000€


Σε περίπτωση που κάποιος κάνει κανονική προσφορά η οποία είναι χαμηλότερη από μία ενεργή αυτόματη προσφορά, αλλά η αυτόματη δεν είναι τόσο ψηλή ώστε να αυξήσει την προσφορά κατά 2%

Εδώ έχουμε πάλι την λογική της πρώτης προσφοράς. Χρησιμοποιώντας το παραπάνω παράδειγμα, αλλά ας πούμε ότι η Ομάδα Β κάνει μία προσφορά στις 49 500€ (μία προσφορά την οποία η Ομάδα Α δεν μπορεί να ανεβάσει καθώς το μέγιστο είναι στις 50.000 €). Αλλά καθώς η Ομάδα Α ήταν η πρώτη που έκανε προσφορά θα «προσπεράσει» την προσφορά της Ομάδας Β (και η Ομάδα Β θα ειδοποιηθεί αμέσως ότι η προσφορά της δεν ήταν επαρκής).

Ομάδα A – 20.000€
Ομάδα A – 49.500€

Αν η προσφορά της Ομάδας Β στις 49 500€ ήταν αυτόματη αντί για κανονική, θα γινόταν έτσι:

Ομάδα A - 20.000€
Ομάδα B - 21.000€
Ομάδα A - 49.500€

Και μία τελευταία διευκρίνιση, αν η Ομάδα Α πρώτη προσφέρει 50.000 € και μετά η Ομάδα Β προσφέρει 50.500 €, η Ομάδα Α θα «κερδίσει» καθώς έχει κάνει πρώτη προσφορά (και η Ομάδα Β δεν μπορεί να ανεβάσει την προσφορά κατά 2%). Όπως λειτουργούν και οι κανονικές προσφορές.


Πηγαίνετε Πίσω >>
 
 
Server 080