We use cookies - they help us provide you with a better online experience.
By using our website you accept that we may store and access cookies on your device.

Calculul salariilor jucătorilor

Mulţi dintre noi avem nevoie de repere pentru a cumpăra jucători ,,high" sau pentru a evalua calităţile unui jucător prin prisma salariului său.
De aceea, am considerat util să traducem un articol ,,Calcul du salaire des joueurs" (13741), propus în Franţa de către psinit (1922072).
Lectură plăcută!

A gestiona finanţele reprezintă un aspect esenţial al activităţii oricărui manager din Hattrick. Dacă răsfoim paginile Manualului(/Help/Rules/Default.aspx), putem remarca absenţa unor lămuriri privitoare la salariile jucătorilor.

La începutul acestui sezon salariile au cunoscut o ajustare, echivalenţele cunoscute pentru fiecare nivel al fiecărui skill căzând în desuetitudine.
Veţi găsi aici noile valori ale salariilor precum şi câteva instrumente care permit calcularea salariilor.
Calcularea salariilor este esenţială pentru ca managerul să poată controla cheltuielile salariale, să prevadă creşterile acestora şi să nu cadă în capcana unui antrenament împins prea departe.
De asemenea, cunoaşterea funcţionării calculării salariilor ne permite să putem evalua jucătorii altor echipe prin prisma salariului pe care îl primesc.
Mai întâi voi prezenta câteva lucruri generale cu privire la calculul salariului, metoda utilizată pentru a colecta datele va fi explicată. În final, rezultatele vor fi prezentate, adăugându-se două instrumente care permit calcularea retribuţiei săptămânale cuvenită jucătorilor dar şi posibilitatea estimării skill-urilor în funcţie de salariul pe care îl vedem.

Calculul salariului

Calculul salariului se făcea până la începutul sezonului actual adunând costul(preţul) în termen de salariu fiecărei caracteristici, ca salariu minim de 5000 lei. De exemplu, un jucător legendar (13) la construcţie şi sclipitor (11) la apărare avea un salariu egal celui cumulat pentru 2 jucători monoskill: unul pentru legendar la construcţie şi al 2-lea sclipitor la apărare. Deci, calculul salariului se face astfel:
Salariu = 5000 lei + suma aporturilor skill-urilor.
În prezent, calculul este la fel, însă, costul secundarelor este împărţit la 2:
Salariu = 5000 lei + aportul celui mai ridicat skill + 1/2 din suma aportului skill-urilor secundare.

Salariul e influenţat de aportul fiecărui skill secundar. Înainte de a determina costul fiecărui skill, trebuie să observăm salariul unui jucător mono-skill, adică a jucătorilor a căror secundare nu au influenţă asupra salariului.
Pentru aproape toate skill-urile nu există influenţă asupra salariului decât de la inadecvat(5) în sus. Orice jucător cu un skill inferior sau egal celui inadecvat va avea deci salariul minim, ştiut, de 5000lei.
Excepţie face skill-ul de portar, pentru care salariul este constant de la nivelul mizerabil(2).

Este important de notat că skill-ul fazelor fixe influenţează într-o manieră diferită salariul.
Într-adevăr, fiecare nivel de faze fixe creşte salariul cu 0,25%. Costul acestui skill depinde deci de nivelul de faze fixe al jucătorului.

Să mai notăm că după vârsta de 28 de ani salariul se diminuează cu 10%. La 29 de ani, salariul jucătorului va fi de 90% din salariul unui jucător identic de 28 de ani, la 30 de ani, salariul jucătorului va fi de 80% din salariul unui jucător identic de 28 de ani, la 31 de ani, salariul jucătorului va fi de 70% din salariul unui jucător identic de 28 de ani şamd, până la 37 de ani.

Observarea datelor

Evident, toate datele sunt preluate de acolo unde ele sunt cel mai uşor de găsit: pe piaţa transferurilor.
Scopul este acela de a determina salariul-limită între nivelul N şi nivelul N+1 al unui skill dat.
Trebuie deci să observăm salariul unui jucător pentru un skill dat şi să reţinem salariul cel mai mic. Observarea salariului jucătorului de nivel inferior, reţinând salariul maxim, ne permite să stabilim încadrarea salariului limită.
Trebuie totuşi să fim atenţi ca salariul reţinut să corespundă perfect skill-urilor afişate, adică să nu fi avut loc un antrenament între actualizarea salariului odată cu schimbarea vârstei şi momentul în care jucătorul este observat pe piaţa de transferuri.
Ştim că antrenamentul este joi. Aşadar vinerea trebuie observaţi numai jucători cu vârsta de x ani şi 0 zile, sâmbătă jucători de x ani şi 1 zi, iar miercurea următoare ne limităm la jucătorii cu maxim 5 zile, peste x.

Rezultate

Iată rezultatele:

Nivelul
skill-ului
PortarFundaşMijlocaş
MinimMaximMinimMaximMinimMaxim
513800182005000540050005800
62100026600540066005800350
72700035800700010200740011800
8386005220010200170001180020600
9546007100017800310002100037800
107860010400033000574004020063800
11114000161000578009780071000125400
12161000230000103000176600129800215400
13236000314600176200273000220600360600
14328800442600295400437800372600536400
15453200590400460200668800551000762000
166018007650006800009460008196001135000
17781400964600983000134140011784001618400
18104300012834001395200175700016734002350600
1913726601713800192120024936602426200
20223500022350002688000
* sumele sunt exprimate în lei


Nivelul
skill-ului
ExtremăAtacant
MinimMaximMinimMaxim
55000540050005400
65400620058007000
762007800700010600
88200118001100017800
912600206001900034600
1022200350003540060600
11386006540064600115000
126640087000116600191400
13113000172600203800316600
14186600275800331000475400
15299000439800506000720000
164612006182007346001054000
1764160088340010948001385600
18902200499800015190001665600
191409800
20
* sumele sunt exprimate în lei

Aceste cifre sunt perfectibile!
Dacă aveţi jucători al căror salariu tocmai s-a modificat vă rog să anunţaţi pe forum: (15203514.1).
Instrumente:
Primul instrument propus este un fişier excel care vă permite să calculaţi salariul unui jucător pornind de la skill-urile sale:

(http://dl.free.fr/kHSDdLRM4)

Al doilea instrument propus este un fişier excel care vă permite să calculaţi skill-ul principal pornind de la salariu.
Instrumentul este adaptat pentru skilurile superioare celui sclipitor(11), din motive legate de precizia datelor:

(http://dl.free.fr/gq0vivND6)Nota editorului:

Se pot lăsa scurte comentarii cu privire la acest material apăsând simbolul pentru comentarii, de mai jos.
Aprecierea cititorilor faţă de munca autorului poate fi exprimată cu un simplu click pe butonul Like, un comentariu sau o declaraţie de presă cu referire la articolul citit.
Vă aşteptăm şi pe forum: (15203514.1)!
Mulţumim!
2011-09-10 12:33:13, 2235 views

Link directly to this article (HT-ML, for the forum): [ArticleID=13849]

 
 
Server 081