Me kasutame küpsiseid (cookies) - need aitavad meil pakkuda sulle paremat võrgukogemust.
Meie veebilehte kasutades annad sa nõusoleku sinu seadmes küpsiste säilitamiseks ja neile ligi pääsemiseks.

Abi »   Reeglid »   Üleminekud 

Üleminekud

Üleminekuturg on koht, kus muretsed meeskonda uusi mängijaid ja püüad müüa neid, kellega sul edasised plaanid puuduvad. Ühelgi hetkel ei tohi sul olla üle 50 mängija. Üleminekute leht annab sulle ülevaate, keda parasjagu müüd või kelle eest pakkumise teinud oled. Samuti ilmuvad sinna sinu endiste mängijate aktiivsed üleminekud, mille eest sul raha saada on.

Mängija müümine

Mängija müümiseks pead sa ta panema müüginimekirja, mida saab teha jalgpalluri individuaalselt lehelt. Müüginimekirja asetamiseks pead sa määrama alghinna. Mängija väärtuse hindamiseks võid kasutada üleminekute võrdlust, samuti soovitame sul alati määrata realistlik alghind. Enne, kui sul on võimalus pallurit turule panna, peab ta olema sinu meeskonna eest mänginud vähemalt ühes mängus ning ebaõnnestunud müügi korral järgitakse ka edaspidi reeglit, et mängijat pole võimalik turule panna rohkem kordi, kui ta on mänginud sinu meeskonna eest. See reegel ei kehti sinu meeskonna kasvandikele ja mängijatele, kes on klubis olnud selle loomisest saati. Mängija on turul saadaval kolm päeva, mille lõppedes saab ta endale suurima pakkumise teinud võistkond. Seda muidugi juhul, kui keegi üldse tegi pakkumise. Müüdud mängija viiakse uude meeskonda üle kohe pärast pakkumistähtaja lõppemist. Erandiks on juhtum, mil kas ostja- või müüjaklubil on samal ajal mäng: siis toimub üleminek kohe pärast mängu lõppemist. Pakkumiste puudumisel jääb mängija edasi sinu meeskonda. Kui paned oma mängija ekslikult müüki, saad selle toimingu tühistada. Tühistamine on võimalik esimese 10 minuti jooksul, eeldusel, et mängijale ei ole juba pakkumist tehtud. Pea meeles, et kui mängija juba kord müüki on pandud, ei saa teda turult ära võtta. Sellisel juhul on ainus kindel viis mängija hoidmiseks teha talle ise suurim pakkumine.

Mängija ostmine

Mängija ostmiseks külasta turgu, mille leiad kas "Klubi" all olevast lingist "Üleminekud", menüüst "Maailm" või üleval paremas nurgas asuvale mängijaturu ikoonile vajutades. Seal saad otsida endale meelepäraste oskustega pallurit ja pakkumise saad teha vastava mängija lehel, kuhu saad tema nimele klõpsates. Pead tõstma panust vähemalt 1 000 US$ võrra või 2%, misiganes suurem on. Kui mängijale ei ole panuseid tehtud, saad pakkuda küsitud alghinna, kui see on vähemalt 1 000 US$. Pane tähele, et mängija ostmiseks kuluv summa koos tema palgaga (esimene palk makstakse kohe pärast mängija ostmist) ei tohi su meeskonda viia suuremasse võlga kui 200 000 US$.

Mängijale võib pakkumisi teha kuni tähtaja lõppemiseni. Kui keegi teeb panuse viimase 3 minuti sees, pikendatakse tähtaega nõnda, et pärast viimast pakkumist jääks müügihetkeni endiselt 3 minutit.

Mängija soetamisel on palju abi infost tema oskuste, isiksuse jne kohta. Võid alati kasutada ka "Üleminekute võrdlust", et näha, millise hinnaga sarnaseid mängijad viimasel ajal on müüdud.

Automaatpakkumine

Automaatpakkumine töötab samal moel kui iga tavaline. Kui määrad maksimumpanuse, teeb süsteem sinu eest vajadusel automaatselt ülepakkumisi, kasutades miinimumsammu (2%, min 1 000 US$).

Võid igal hetkel oma maksimumpanust muuta (nii suurendada kui vähendada), kuid loomulikult ei saa sa tagasi võtta oma juba tehtud (kõrgeimat) pakkumist. Sinu maksimumpanus on näha vaid sinule endale, teised näevad vaid juba tehtud pakkumist.

Aktiivsena saad hoida vaid üht maksimumpanust korraga. Kui sinu maksimumpanus on saavutanud lae, ei loeta seda enam automaatpakkumiseks ja soovi korral saad määrata uue maksimumpanuse.

Mõningate eriliste juhtumite jaoks (nt kui kaks meeskonda teevad sama automaatpakkumise või kui kaks automaatpakkumist omavahel panustavad) oleme sisse viinud pisut peent loogikat, siin on mõned näited selle loogika lahtiseletuseks.

Üleminekutega, agendiga ja esmaklubiga seotud kulud

Mängija müüginimekirja panemine maksab 1 000 US$. Pärast iga edukat tehingut saavad mängija agent, esmaklubi ja eelmine klubi oma osa müügisummast. Sa võid alati mängija lehelt vaadata, kui palju sulle tema müümisel teenitud tulust jääb. Põhimõtted on järgmised:

Agendi tasu sõltub sellest, kui kaua mängija sinu meeskonnas olnud on.

Koduklubi saab alati 2% müügisummast. Kui mängija on sinu meeskonna kasvandik, saad sa iga õnnestunud tehinguga 2% tema üleminekutasust. Pane tähele, et sa ei maksa ega saa koduklubi boonust, kui müüd esmakordselt koduklubi mängijat.

Eelmise klubi jaoks reserveeritakse alati 3% müügisummast. Kui suure summa sa peaksid teenima juhul, kui mängija oli viimati just sinu meeskonnas, sõltub sellest, mitmes mängus ta sinu klubi esindas.

Rohkem informatsiooni leiad nendest tabelitest.

Noormängija müümisel ei loeta sinu meeskonda eelmiseks klubiks. Kuid järgmisel korral, kui pallur edasi müüakse (ja ta on sinu põhimeeskonna eest vähemalt ühes kohtumises mänginud), saad sa eelmise klubi raha.

Üleminekutulude liikumine nõukogu reservi

Osa müükide puhul võib nõukogu otsustada, et nad liigutavad osa üleminekutulust otse reservi, hoidmaks seda klubi tuleviku tarvis.

See juhtub ainult teatud spetsiifiliste mängijate puhul ning enamus meeskonnajuhtide jaoks on see väga haruldane sündmus.

Nõukogu hoiatab sind juba mängija müüki paneku ajal sellisest olukorrast ning annab sulle ka teada, kui suur protsent müügist läheks otse reservi.

Nõukogu võib sellise otsuse langetada juhul, kui nad leiavad, et mängijat müüakse spekulatiivsetel eesmärkidel või tulude varumiseks. Sel juhul otsustavad nad, et klubil ei ole vaja seda mängijat konkurentsivõime säilitamiseks asendada ja seega pole seda raha koheselt vaja. (Ajalooliselt on sellised mängijad olnud tuntud "kullakangidena", kuivõrd nad pole arvestatava aja vältel oma turuväärtust minetanud.)

Hetkel võib nõukogu sellise otsuse teha ainult väravavahtide (vähemalt hea väravavahioskus) või potentsiaalsete tulevaste treenerite (vähemalt hea juhioskus ja vähemalt puudulik kogemus) puhul.

Müügitulust otse reservi minev raha protsentuaalne hulk oleneb sellest, kui mitu mängu on see mängija sinu klubi eest viimasel ajal pidanud.

Üldreeglina kõigi tavapäraste algkoosseisus mängivate meeste puhul ei lähe midagi reservi. Sisuliselt tähendab see, et mängija on platsil vähemalt 60 minutit vähemalt korra nädalas.

Vigastuse tõttu kõrvale jäämine ei mõjuta seda negatiivselt, aga kui terve mängija jääb mängult kõrvale, siis märgitakse mingi osa raha reservipanemiseks.

Näiteks: Mängija, kes vastab nn “kullakangi” tunnustele on alustanud terve hooaja vältel kõiki liigamänge. Kui meeskonnajuht hakkab mängijat müüma, ei pane nõukogu sellele kätt ette ning kogu tulu (pärast agenditasude mahaarvamist) tehakse koheselt ka kättesaadavaks. Kui aga müük ei realiseeru ja mängija pannakse hoopis pingile, läheks kaks nädalat hiljem toimuva müügi korral juba 12% nõukogu reservi. Neli nädalat pingil istumist tähendab 24% tulu reservi kandmist. Kui meeskonnajuht otsustab mängija aga taas väljakule saata, on müügist saadav tulu taas täies ulatuses kasutatav, kui mängija on osalenud 6 nädalat järjest liiga- või karikamängus.

Rusikareegel on, et kolm nädalat liigas või karikas mängimist taastab kaks nädalat pingil istumist. Kui mängida ainult sõprusmänge, on taastumine kaks korda aeglasem. Kui mängija on sinu klubi kasvandik, ei lähe müügis saadud raha eal reservidesse, olenemata mängija oskustest või sellest, kas ja kui palju ta mängis. Eelnev kohaldub ka mängijatele, kes on meeskonnaga liitunud viimase kahe nädala jooksul, aga neil ei ole olnud veel võimalust mängu alustada.

Üleminekud võivad mõjutada meeskonna meeleolu

Iga mängija ostu või müügiga võib kaasneda meeskonna meeleolu langus. Risk on suurem, kui sa müüd isiksuselt meeldiva mängija, või ostad ebameeldiva tüübi. Noormängija müügiga meeskonna meeleolu langust ei kaasne, kui sa müüd ta 6 päeva jooksul pärast põhirivistusega ühinemist.

Serverikatkestused

Pallurite müügitähtaegu võidakse serverikatkestuste puhul pikendada. Sellisel juhul üritame seda teha kõige ausamal moel. Pea meeles, et server võib maha minna täpselt enne mängija müügitähtaja lõppemist. Üleminek on kinnitatud alle siis, kui mängija uue klubiga liitub. Selle hetkeni võidakse veel üleminekut pikendada, kui esineb katkestusi.

Seetõttu võid sa viimase minutini ootamisega mängijast ilma jääda. Soovitatav on mängija müüki panna hinnaga, mida sa ise mõistlikuks pead, vastasel juhul riskid ootamatu serverikatkestuse korral loodetust väiksema müügihinnaga.

Aus mäng üleminekuturul

Head mängijad ja raha on Hattricki võtmeelemendid, mistõttu on äärmiselt oluline, et keegi mängijate turul ebaausalt ei tegutseks. See tähendab, et mängijate ostmine liigsuurte hindadega on keelatud, nagu ka igasugune muu tegevus, mille kandvaks mõtteks on teenida meeskonnale ebaharilikul moel rahalist kasu. Mängija turuväärtuse määravad üksnes tema oskused, vanus, ainulaadsus ja U21 või rahvuskoondise potentsiaal, millel on mõju mängule.

Mängujuhtidel (GMid) on täielik õigus tühistada või korrigeerida ebanormaalseid üleminekusummasid, määrata meeskondadele trahve ja isegi asjassepuutuvate kasutajate kontod lukustada. Kui sa märkad, et keegi on su mängijale selgelt liiga kõrge pakkumise teinud, võta kohe GM-idega ühendust, kasutades selleks kontaktlehte.

 
Server 070