ما از کوکی استفاده می‌کنیم - این به ما کمک می‌کند که به شما تجربه بهتری بدهیم.
با استفاده از وبسایت ما، شما می‌پذیرید که ما می‌توانیم روی رایانه شما کوکی ذخیره کنیم و به آن‌ها دسترسی داشته باشیم.

دستورات فردی

پست بازیکن تاکتیک‌ها تأثیر
مدافع کنار تهاجمی تا حدودی بازی در کنار بیشتر، تا حدودی بازی‌سازی بیشتر، دفاع کمتر
تدافعی تا حدودی دفاع بیشتر، بازی در کنار کمتر، تا حدودی بازی‌سازی کمتر
متمایل به وسط دفاع بیشتر در وسط، دفاع کمتر در کناره‌ها، بازی در کنار کمتر، کمی بازیسازی بیشتر
مدافع وسط تهاجمی بازی‌سازی بیشتر، دفاع به مراتب کمتر
متمایل به کنار دفاع بیشتر در جناحین، دفاع به مراتب کمتر در وسط، مقدار مشخصی بازی در کنار، تا حدودی بازی‌سازی کمتر
هافبک کنار تهاجمی بازی در کنار بیشتر، تا حدودی پاس بیشتر، دفاع کمتر، بازی‌سازی کمتر
تدافعی دفاع به مراتب بیشتر، بازی در کنار و بازی‌سازی کمتر، تا حدودی پاس کمتر
متمایل به وسط تا حدودی بازی‌سازی بیشتر، بازی در کنار کمتر، تا حدودی دفاع بیشتر در وسط، تا حدودی دفاع کمتر در کناره‌ها، تا حدودی پاس بیشتر در عمق، پاس کمتر به جناحین
هافبک وسط تهاجمی پاس بیشتر، دفاع به مراتب کمتر، تا حدودی بازی‌سازی کمتر، تا حدودی گلزنی بیشتر
تدافعی دفاع بیشتر، پاس کمتر، تا حدودی بازی‌سازی کمتر، تا حدودی گلزنی کمتر
متمایل به کنار مقدار خوبی بازی در کنار، تا حدودی بازی‌سازی کمتر، تا حدودی پاس و دفاع بیشتر در جناحین، تا حدودی پاس و دفاع کمتر در عمق، بدون گلزنی
مهاجم تدافعی تا حدودی بازی‌سازی بیشتر، پاس بیشتر (اگر بازیکن تکنیکی باشد، این مقدار (در عرض) بیشتر هم می‌شود)، گلزنی به مراتب کمتر، تا حدودی بازی در کنار کمتر
متمایل به کنار بازی در کنار بیشتر، گلزنی به مراتب بیشتر و تا حدودی پاس بیشتر در جناحین، گلزنی به مراتب کمتر و تا حدودی پاس کمتر در عمق، تا حدودی گلزنی، بازی در کنار و پاس کمتر در جناح مخالف، تا حدودی بازی‌سازی کمتر
 
 
Server 081