ما از کوکی استفاده می‌کنیم - این به ما کمک می‌کند که به شما تجربه بهتری بدهیم.
با استفاده از وبسایت ما، شما می‌پذیرید که ما می‌توانیم روی رایانه شما کوکی ذخیره کنیم و به آن‌ها دسترسی داشته باشیم.

بازی‌های دوستانه

بازی‌های دوستانه‌ی ملی می‌تواند در روزهای جمعه ساعت ۸ شب (به وقت اروپای مرکزی) بین تیم‌هایی که بازی جام جهانی برنامه ریزی شده‌ای در آن زمان ندارند برگزار شود. این بازی‌ها تقریباً مشابه بازی‌های دوستانه باشگاهی که در میان هفته برگزار می‌شوند هستند.

برای برنامه‌ریزی یک بازی دوستانه، همانند باشگاه‌ها سرمربی تیم ملی باید تیمی را به مبارزه دعوت کند یا دعوت دیگر تیم‌ها را بپذیرد. ولی این روند کمی متفاوت است؛ بدین معنی که سیستم، دعوت برای بازی دوستانه را به سرمربی گزارش نمی‌دهد بلکه وی باید به‌وسیله‌ی پیام و یا ایمیل طرف دیگر را باخبر سازد. اگر تیمی بازی دوستانه نداشته باشد، یک بازی دوستانه به صورت خودکار در روز پنجشنبه ایجاد خواهد شد.

تیم درخواست کننده بازی دوستانه می‌تواند ورزشگاهی را که قرار است بازی در آن برگزار شود انتخاب کند. هر زمینی، حتی یک زمین بی‌طرف نیز اجازه انتخاب شدن دارد. هیچ پولی بابت اجاره‌ی زمین پرداخت نخواهد شد.

 
 
Server 081