ما از کوکی استفاده می‌کنیم - این به ما کمک می‌کند که به شما تجربه بهتری بدهیم.
با استفاده از وبسایت ما، شما می‌پذیرید که ما می‌توانیم روی رایانه شما کوکی ذخیره کنیم و به آن‌ها دسترسی داشته باشیم.

بازی‌ها

بازیکنان به‌خاطر بازی در تیم ملی تجربه کسب می‌کنند. از آن گذشته، دستمزد بازیکنان تیم ملی اگر عضو باشگاهی در کشور خود باشند ۴۰ درصد و اگر در باشگاهی در یک کشور دیگر توپ بزنند ۳۳ درصد کاهش خواهد داشت.

بازیکنان شاید هنگام بازی برای تیم ملی مصدوم شوند. گذشته از کاهش دستمزد، باشگاه بازیکن مصدوم معادل ۱۰۰ درصد دستمزد پایه بازیکن را تا زمانی که او مصدوم است به عنوان غرامت دریافت خواهد کرد. بهتر است بدانید که بازیکنان تیم ملی از امتیاز وفاداری برای تیم ملی بهره نمی‌برند.

بازی‌های تیم ملی تأثیری در تمرین بازیکنان ندارد. کارت‌های زرد و قرمز بازیکنان نیز برای بازی‌های دیگر منظور نخواهد شد - از این نظر، تمام مسابقات تیم ملی مانند بازی‌های دوستانه احتساب خواهد شد.

 
 
Server 080