ما از کوکی استفاده می‌کنیم - این به ما کمک می‌کند که به شما تجربه بهتری بدهیم.
با استفاده از وبسایت ما، شما می‌پذیرید که ما می‌توانیم روی رایانه شما کوکی ذخیره کنیم و به آن‌ها دسترسی داشته باشیم.

بازی‌ها

بازیکنان به‌خاطر بازی در تیم ملی تجربه کسب می‌کنند. از آن گذشته، بخشی از دستمزد بازیکنانی در مسابقه تیم ملی بازی کنند، توسط فدراسیون تیم‌ ملی پرداخت می‌شود. اگر بازیکن عضو باشگاهی در کشور خود باشند، این میزان ۴۰ درصد و اگر در باشگاهی در یک کشور دیگر توپ بزند، برابر ۳۳ درصد خواهد بود.

بازیکنان شاید هنگام بازی برای تیم ملی مصدوم شوند. گذشته از کاهش دستمزد، باشگاه بازیکن مصدوم معادل ۱۰۰ درصد دستمزد پایه بازیکن ضرب در مدت مصدومیت، به عنوان غرامت دریافت خواهد کرد.

امتیاز وفاداری برای تیم‌های ملی وجود ندارد، بنابراین امتیاز وفاداری بازیکن در مسابقات تیم‌ملی اعمال نمی‌شود.

بازی‌های تیم ملی تأثیری در تمرین بازیکنان ندارد. کارت‌های زرد و قرمز بازیکنان نیز برای بازی‌های دیگر منظور نخواهد شد - از این نظر، تمام مسابقات تیم ملی مانند بازی‌های دوستانه احتساب خواهد شد.

امتیاز میزبانی برای تیم‌های ملی مشابه امتیاز میزبانی برای تیم‌های باشگاهی نیست. تیم‌های ملی بهره کمتری از میزبانی می‌برند، برابر با میزانی که برای تیم مهمان در بازی‌های دربی اعمال می‌شود.

تیم‌های ملی از ویژگی خاص تحت عنوان «مه جنگ» بهره می‌برند. این بدان معنی است که برای هشت ساعت پایانی مانده به مسابقه، بسیاری از عوامل وابسته به تیم از دید عموم پنهان خواهد شد. روحیه تیمی،‌ اعتماد بنفس تیم، بازیکنان و برخی اطلاعات آماری در وبسایت، از آن پس غیرقابل مشاهده خواهند بود. دلیل این کار، دادن فرصت به مربیان تیم ملی است که برنامه خود را به راحتی از قبل پیاده کنند و مجبور نباشند که تغییرات تیم حریف را لحظه به لحظه بررسی کنند و تغییرات خود را برای دقایق پایانی قبل از آغاز سوت مسابقه نگه دارند.

 
 
Server 080