ما از کوکی استفاده می‌کنیم - این به ما کمک می‌کند که به شما تجربه بهتری بدهیم.
با استفاده از وبسایت ما، شما می‌پذیرید که ما می‌توانیم روی رایانه شما کوکی ذخیره کنیم و به آن‌ها دسترسی داشته باشیم.

اعضای کادر

کمک مربی

کمک مربی دست راست مربی تیم ملی است و می‌تواند توسط مربی طبق نیاز انتخاب و حذف شود. کمک مربی نیز به تمام اطلاعات بازیکنان مثلاً مهارت‌ها، دسترسی دارد و می‌تواند دستورات مسابقه را وارد کند یا درخواست بازی‌های دوستانه را قبول کند. هدف از این کار این است که یک کمک مربی مورد اعتماد به مربی اصلی در هفته‌هایی که تعداد مسابقات بیشتر است یا ساعات برگزاری آن‌ها مناسب نیست، کمک کند.

اسکات

اسکات‌ها به مربی تیم ملی کمک می‌کنند که بازیکنان مستعد را شناسایی و پیشرفت آن‌ها را دنبال کنند. آن‌ها توسط مربی انتخاب می‌شوند و فقط به امکانات محدودی دسترسی دارند که آن‌ها را در انجام وظایفشان یاری می‌کنند.‎

 
 
Server 080