Wy brûke cookies - dy helpe ús om dy in bettere online erfaring te jaan.
Troch ús webside te brûken giest dermei akkoard dat wy cookies op dyn apparaat opslaan en útlêze kinne.

Systeemynformaasje-archyf

11-6-2018 Generation trophy match dates

The matches in the generation trophy this morning was scheduled to be played up to 4 hours later than intended. The cause has now been fixed and we'll be back to the the correct schedule again in round 4 and onward.

 
 
Server 081