אנו משתמשים בעוגיות - הן מסייעות לנו לספק לך חווית משתמש משופרת.
בשימוש באתר שלנו עליך לקבל את האפשרות שעוגיות ישמרו במכשיר שלך, ושתיתכן גישה אליהן.

קבוצה נוספת

תומך פלטינום ותומך יהלום מעניקים לך את האפשרות לנהל קבוצה נוספת. הקבוצה תנוהל בנפרד, בדיוק כפי שקבוצתך הראשית מנוהלת, מה שאומר שלקבוצה הנוספת יהיה סגל משלה, אצטדיון, תקציב, אקדמיית נוער וכו'.

פתיחת קבוצה נוספת

ניתן לפתוח קבוצה נוספת בכל זמן. קבוצתך הנוספת יכולה לשחק באותה מדינה בה משחקת הקבוצה הראשית שלך או במדינה אחרת, כתלות, כמובן, בזמינותו של מקום פנוי באותה מדינה.

קבוצתך הנוספת תיפתח עם תקציב התחלתי בחשבונה (בדיוק כמו כל קבוצה חדשה אחרת), אך לא יהיה צורך לעבור מחדש את משימות רישיון המנג'ר.

חוקים כלליים

ניתן להחזיק עד שני מועדונים נוספים.

לא ניתן יהיה לבצע העברות כלשהן בין הקבוצות, והקבוצות אינן יכולות לקנות שחקנים אשר רכישתם תזכה את הקבוצה האחרת בעמלת מועדון קודם או בעמלת מועדון אם.

קבוצה נוספת באותה מדינה

קבוצתך הראשית וכל קבוצה נוספת לא יוכלו לשחק באותה ליגה או להיפגש במבחנים, וגם לא בגביע (פרט למשחק הגמר). שתי הקבוצות יכולות לשחק באותה רמת ליגה, אבל בליגות שונות.

במקרה הנדיר שבו 3 קבוצות של אותו משתמש תגענה לחצי הגמר, ייערך כמובן משחק בין שתיים מהן.

אם אחת הקבוצות משחקת בליגה העליונה, והקבוצה השנייה אמורה לעלות לשם, הקבוצה שאמורה לעלות לליגה העליונה, לא תורשה לעלות. הקבוצה בעלת הדירוג הגבוה ביותר שהייתה אמורה לרדת ליגה, תישאר בליגה במקומה. תהליך זה יקרה לאחר משחקי המבחן.

אם שתי הקבוצות אמורות לעלות לליגה העליונה באותה מדינה באותה עונה, רק הקבוצה הראשית תעלה ליגה.

קבוצה נוספת במדינה אחרת

מספר המקומות הזמינים למנהלים "זרים" במדינה תלוי בכמות המקומות הפנויים שיש באותה מדינה, דבר התלוי בגודלה של המדינה ובכמות המשתמשים שכבר משחקים בה.

50% מהקבוצות הקיימות במדינה שמורות למשתמשים מקומיים. לכן, במדינה עם 168 קבוצות אפשריות, לפחות 84 מהן יהיו שמורות לטובת משתמשים מקומיים (ושאר 84 המקומות יכולים להילקח על ידי משתמשים זרים או מקומיים). אבל, אם המדינה מגיעה לתפוסה של 90% – אנחנו נגביל את שאר המקומות לטובת משתמשים מקומיים בלבד.

החלפת ליגה בחלון ההחלפות

הקבוצה הנוספת תוכל להחליף ליגה (אם יש מקום) בזמן חלון ההחלפות בין העונות, אבל לא ניתן לעבור לליגה בה נמצאת קבוצת נוספת בבעלותך.

דגלים

הדגלים נאספים על ידי כל קבוצה בנפרד, כך שלקבוצה הנוספת יש אוסף דגלים משלה.

משחקים מול הקבוצה הנוספת מעניקים דגלים בדיוק כמו משחקים מול כל קבוצה אחרת, והקבוצה הנוספת תקבל דגלים לאוסף שלה.

הישגים

הישגים מושגים על ידי המנג'ר, ולכן הם נשמרים עבור כל משתמש (ולא לכל קבוצה).

הצבעה בבחירות

תהיה לך אפשרות להצביע בבחירות למשרות מאמני הנבחרות במדינה בה משחק המועדון הנוסף שלך (למעט אם מדובר בקבוצת האטריק אינטרנשיונל). ניתן יהיה להצביע לאחר שתי עונות עם הקבוצה הנוספת, ולאחר עשר עונות ניתן לקבל קול נוסף כתוצאה מוותק.

פשיטת רגל

אם קבוצתך הראשית תפשוט רגל, תאבד הגישה גם לקבוצתך הנוספת.

אם קבוצתך הנוספת פושטת רגל, ניתן לפתוח קבוצה חדשה 16 שבועות לאחר שנפתחה הקבוצה הנוספת שפשטה רגל (כך שאם הקבוצה הנוספת היתה ברשותך יותר מ-16 שבועות ניתן יהיה לפתוח קבוצה נוספת חדשה מייד).

סגירת הקבוצה הנוספת

באפשרותך לסגור את קבוצתך הנוספת בכל עת. אבל אם קבוצתך הנוספת תיסגר, יהיה צורך להמתין לפחות 16 שבועות מרגע פתיחת הקבוצה הנוספת שנסגרה לפני שניתן יהיה לפתוח קבוצה חדשה. נא לשים לב שאי אפשר לסגור קבוצה נוספת, כל עוד יש שחקנים מהקבוצה ברשימת ההעברות.

פקיעת תוקף חבילת פלטינום/יהלום

אם יפוג תוקפו של מינוי הפלטינום או היהלום שלך, עדיין יהיה ביכולתך לנהל את הקבוצה הנוספת שלך למשך שבוע אחד נוסף, אך לאחר מכן יכולת השליטה שלך בקבוצה תיעלם. בתוך 7 שבועות לאחר שיפוג תוקפו של התומך שלך, המערכת תנתק את המועדון הנוסף שלך. היה ושוב יירכש על ידך מינוי פלטינום או יהלום במשך אותה תקופה של 7 שבועות, תחודש הגישה שלך לקבוצתך הנוספת. אבל אם לא יירכש איזה מהם, המועדון יהפוך לחסר בעלים ולעולם לא ניתן יהיה להיכנס אליו שוב.

 
 
Server 080