אנו משתמשים בעוגיות - הן מסייעות לנו לספק לך חווית משתמש משופרת.
בשימוש באתר שלנו עליך לקבל את האפשרות שעוגיות ישמרו במכשיר שלך, ושתיתכן גישה אליהן.

כספים

האחריות למצבה הכלכלי של הקבוצה מוטלת על כתפיך, בתור המנג'ר שלה. הקבוצה נושאת בהוצאות ונהנית מההכנסות של כל שבוע במהלך העדכון הכלכלי השבועי. באפשרותך לראות את הזמן המדויק שבו העדכון מתרחש במדינתך בדף התאריכים המקומיים. אם למשל רכשת שחקן תמורת 10 000 US$, השחקן זמין מיידית, וסעיף ה"החתמות החדשות" גדל ב-10 000 US$.

הכנסות והוצאות

בדף הכספים ביכולתך לראות את התקציב של קבוצתך לשבוע הנוכחי ומצבה הכספי בשבוע שעבר. זו משמעותם של הסעיפים השונים:

הכנסה

הכנסה מכרטיסים: ההכנסה של קבוצתך ממשחקי ליגה בבית וממשחקי אמצע השבוע. ראה את פרק 10 - האצטדיון על מנת לקבל מידע נוסף על הכנסות קהל.

נותני החסות: מדי שבוע קבוצתך תקבל סכום כסף מנותני החסות שלך. ראה בפרק "אוהדים ונותני החסות" למידע נוסף.

מכירת שחקנים: בכל פעם שמוכרים שחקן, ההכנסה מתווספת לסעיף זה. לקבלת מידע נוסף, ניתן לעיין בפרק "העברות".

עמלה: אם קיבלת כסף על היותך קבוצה קודמת או מועדון האם, הוא יופיע כאן. ניתן לקרוא מידע נוסף בפרק "העברות".

זמני: כל ההכנסות האחרות שלך נכללות כאן, כגון מכירות שחקנים, תשלומי מנויים ופרסים.

הוצאות

שכר: בכל שבוע משלמים את משכורות השחקנים. עבור כל שחקן משלמים 250 US$, בתוספת סכום מסויים המושפע מיכולותיו ומגילו. לשחקנים זרים משלמים 20% תוספת.

אחזקת האצטדיון: העלות השבועית של אחזקת האצטדיון שלך. ראה פרק 10: "האצטדיון" למידע נוסף.

בניית אצטדיון: מחיר של הוספת או הורדת מושבים לצורך שיפוץ האצטדיון.

צוות: כל חבר צוות יעלה לך בין 1 020 US$ לבין 33 840 US$ בשבוע - תלוי ברמת איש הצוות שיועסק בקבוצתך (1 עד 5) ובמשך ההסכם עמו (שבוע 1 עד 16 שבועות).

הוצאות נוער: ההוצאה השבועית שלך עבור אקדמיית הנוער או ההשקעה השבועית שלך במערכת השליפות.

החתמות חדשות: כאן מסתכמות ההוצאות שלך בגין רכישת שחקנים חדשים בשוק ההעברות. ניתן לקרוא עוד בפרק "העברות".

שונות: כל ההוצאות האחרות שלך מרוכזות כאן, כגון פיטורי אנשי צוות וקידום שחקני נוער לקבוצה הבוגרת.

הוצאות ריבית: אם קבוצתך נמצאת במינוס, היא תשלם ריבית בגין החוב.

מזומנים זמינים ועתודות כספים

מועצת המנהלים מגבילה את התקציב השוטף הזמין עבור המנג'ר לצורך תשלום הוצאות כגון משכורות, עמלות העברת שחקנים או שיפוץ האצטדיון. כל סכום כסף שצברה הקבוצה מעבר לתקציב השוטף שאושר על ידי מועצת המנהלים, יועבר על ידי מועצת המנהלים בהדרגה לעתודות, שם יישמר בנפרד על מנת להבטיח את יציבותו הכלכלית העתידית של המועדון, ולא יהיה זמין לצורך שימוש מיידי. אם כמות המזומן הזמין של המועדון תרד מתחת לסכום שאישרה מועצת המנהלים, מועצת המנהלים תשחרר כספים מתוך הסכום שבעתודות לצורך הגדלת הסכום הזמין חזרה עד לסכום המאושר של התקציב השוטף, אולם הדבר ייעשה בהדרגה, באמצעות הפרשת סכום שבועי קבוע.

שכירת מנהל כספים תגדיל הן את התקציב השוטף שיותר למועדון והן את קצב שחרור הכספים מהעתודות אל התקציב השוטף (המזומן), במקרה שכמות המזומנים פחתה מהתקציב המותר.

חובות ופשיטת רגל

אין לך מניעה להוציא כספים גם ללא כסף בקופה. אפשר לנהל את הקבוצה גם כשהיא במינוס קטן ולהוציא כסף על הוצאות כמו רכישת שחקנים או שכירת מאמן חדש. אבל כשקבוצתך תגיע לחוב של 200 000 US$, האפשרויות שלך להוציא כסף יוגבלו. עדיין יהיה לקבוצתך אשראי של עד ל-500 000 US$ בבנק. אבל צריך לזכור שעל מינוס בבנק צריך לשלם ריבית גבוהה על האשראי שקיבלה. אם חובך יעלה על 500 000 US$, תתקבל אצלך התראה לפני פשיטת רגל. אם החוב לא יוחזר לטווח של 500 000 US$ לפחות בתוך שבועיים ממועד התראת פשיטת הרגל, קבוצתך תעזוב את מערך הליגות במשחק! אם לקבוצתך יש שחקנים למכירה, וההצעות עליהם יביאו אותה לגדר החוב המותר לכשתסתיים המכירה, או אם לקבוצה יש מספיק כסף בעתודות, הקבוצה לא תפשוט רגל.

 
 
Server 080