אנו משתמשים בעוגיות - הן מסייעות לנו לספק לך חווית משתמש משופרת.
בשימוש באתר שלנו עליך לקבל את האפשרות שעוגיות ישמרו במכשיר שלך, ושתיתכן גישה אליהן.

מאמרים

השינויים בתרומת השחקנים


2007-10-08 09:59:00

מאמר מערכת זה מכיל תיאור מפורט, עמדה אחר עמדה, של כל השינויים בעמדות השחקנים וההוראות האישיות במנוע המשחק החדש.

שוערים
עד כה, השוערים הרוויחו רק מרמת העמידה בשער, ומעתה יהיה חשוב ללמד אותם כיצד לשלוט בהגנה, ולשם כך הם יצטרכו את תכונת ההגנה. מתוך סך התרומה של השוער, תכונת ההגנה תתרום מעט יותר מ-25%, אך תכונת העמידה בשער תתרום כ-5% פחות בהשוואה להיום. )התרומה של תכונת העמידה בשער יכולה להיות מוקטנת שוב בעתיד).

בלמים מרכזיים
רגילים:
יתחילו להשתמש בתכונת הקישור, שתתרום לקישור כרבע מתרומתו של קשר רגיל. התרומה שלהם להגנה המרכזית תקטן (ממש) מעט.
לכיוון האגף:
גם הם ישתמשו בתכונת הקישור (אבל פחות מבלמים רגילים) וירוויחו מעט מתכונת משחק האגפים (אבל פחות מכל מגן). בהשוואה להיום הם יהיו טובים ביותר מ-50% בהגנה המרכזית אך התרומה שלהם להגנה בצד תפחת בכ-10%.
התקפיים:יהיו טובים בהרבה בהגנה (גם במרכז וגם בצדדים) בהשוואה להיום, ויתרמו להגנה כ-3/4 מתרומתו של בלם רגיל. הם יהיו קשרים טובים יותר מהבלמים הרגילים, אך חלשים ביותר מ-10% ממה שהם היום.

מגנים
רגילים: ההשפעה של תכונת ההגנה שלהם (גם על הגנה המרכזית וגם על הגנה בצד) ושל תכונת משחק האגפים שלהם (על ההתקפה בצדדים) תגדל בכ-15%. גם תכונת הקישור תנוצל, בדומה לזו של בלמים לכיוון האגף.
הגנתיים: בהגנה תרומתם תהיה זהה לתרומתם היום, רק תרומתם להגנה המרכזית תהיה טיפונת גבוהה יותר. אולם הם ינצלו את תכונת משחק האגפים שלהם פי 3 (עדיין פחות משמעותית (אבל לא 50%) ממגן רגיל) ומעט קישור.
לכיוון המרכז: תרומה מוגדלת (כ-25%) להגנה בצד. התרומה להתקפה באגף תהיה זהה לתרומתם של מגנים הגנתיים והם ישתמשו בקישור כמו מגנים רגילים.
התקפיים: יהיו בלמים טובים בהרבה (יתרמו בכ-50% יותר להגנה במרכז ובכ-25% יותר להגנה בצד) בהשוואה להיום, אך יאבדו כ-15% מהיכולת של תכונת משחק האגפים. התרומה של תכונת הקישור לא תשתנה (ותהיה מעט יותר מזו של מגן רגיל).

קיצונים
רגילים: יישארו כמעט ללא שינוי, אך יתרמו מעט יותר להגנה (המרכזית ובצד). רמת המסירות תתחיל לתרום במידת-מה להתקפה המרכזית.
הגנתיים: רמת משחק האגפים תתרום כמעט פי שניים בהשוואה להיום ותתרום תרומה טיפה גדולה יותר להגנה. ישתמשו גם ביכולת המסירה שלהם כדי לתרום להתקפה מהמרכז (אבל פחות מאשר קיצוניים רגילים), אך יאבדו מידת-מה של תרומת המסירות להתקפה מהצד. התרומה שלהם לקישור לא תשתנה, ותהיה במידה-מה קטנה יותר מזו של קיצוני רגיל.
לכיוון המרכז: רמת משחק האגפים תתרום ב-50% יותר והשחקנים יהיו טובים יותר מבחינת ההגנה – יתרמו להגנה המרכזית מעט יותר ולהגנה בצד מעט פחות בהשוואה לקיצוניים רגילים. מצד שני תכונת הקישור לא תתרום כפי שתרמה בעבר (כ-20% פחות) ותרומת תכונת המסירה תוקטן גם, במיוחד במרכז.
התקפיים: פחות (בכ-20%) תרומה לתכונת משחק האגפים, אז ינצלו יותר את תכונת המסירה גם בצד (עליה של כ-15%) ועתה גם במרכז (בדומה לקיצוני לכיוון המרכז). תרומתם להגנה בצדדים תגדל גם בכמעט 30%.

קשרים
רגילים: יישארו כמעט ללא שינוי, רק יתרמו מעט יותר להגנה (המרכזית ובצדדים).
הגנתיים: יתרמו טיפה יותר להגנה (המרכזית ובצדדים) ויקבלו תוספת של כמעט 50% להשפעת תכונת המסירה (במרכז ובצדדים). יחד עם זאת, הם יאבדו טיפה את התרומה לקישור בהשוואה לקשר רגיל.
לכיוון האגף: יהיו חזקים משמעותית מבעבר. הם יהיו קשרים טובים יותר (אך מעט פחות טובים מהגנתיים/התקפיים), יותר מפי שניים טובים יותר במשחק האגפים וביותר מ-50% טובים יותר במסירה (בצד ובמרכז). הם יתרמו הרבה יותר (כ-50% יותר) להגנה המרכזית, אך מעט פחות להגנה בצד.
התקפיים: תרומתם לקישור תהיה זהה לזו של קשרים הגנתיים. תכונת ההגנה שלהם תתרום בכ-20% יותר במרכז ובצדדים.

חלוצים
רגילים: יתחילו להרוויח מתכונת משחק האגפים שלהם (ההשפעה תהיה פחות מחצי מזו של חלוצים לכיוון האגף). תכונת ההבקעה תתרום כ-20% פחות להתקפה בצדדים, ובמקום זאת תכונת המסירה תתרום להתקפות בצדדים (יותר מהפגיעה בהבקעה).
הגנתיים: רמת משחק האגפים תתרום להתקפות מהאגפים (אך פחות מאשר במקרה של חלוצים רגילים). תכונת ההבקעה תתרום יותר במרכז, אך הרבה (כמעט ב-50%) פחות באגפים. לעומת זאת, תכונת המסירה תתרום יותר. חלוץ טכני יקבל בונוס אף גדול יותר לתכונת המסירה (אך הפעם הבונוס אינו כה גדול).
חלוצים לאגף: יאבדו כשליש מתרומת משחק האגפים שלהם וכמעט אחוז זהה של תרומת ההבקעה להתקפה בצד. במקום זאת המסירה תתרום יותר (אך פחות מסך האובדן של משחק האגפים/ ההבקעה). במרכז, רמת ההבקעה תשפיע כ-20% יותר ורמת המסירה מעט פחות.

HT-Tjecken
רשימת כל המאמרים

תגובות הקהילה

עדיין לא פורסמו על כך הודעות לעיתונות.

 
 
Server 081