אנו משתמשים בעוגיות - הן מסייעות לנו לספק לך חווית משתמש משופרת.
בשימוש באתר שלנו עליך לקבל את האפשרות שעוגיות ישמרו במכשיר שלך, ושתיתכן גישה אליהן.

מאמרים

עדכונים במנוע המשחק


2005-12-21 11:01:00

בעונה הקרובה נערוך את תריסר התיקונים הבאים במנוע המשחק. הם יכנסו לתוקף ב 2 לינואר 2006. אנו עושים שינויים אלה על מנת לעורר שמוש נרחב יותר באפשרויות טקטיות שונות (אך ריאליות), ולאזן את מנוע המשחק.

עמדות משחק טבעיות יותר

1. היום, קשה להשיג מערך מאוזן כשמציבים מחדש שחקנים. בכדי לפתור זאת, שחקנים שיוצבו מחדש יעברו למיקום יותר "טבעי" במגרש. זה נוגע הן לשחקן שהוצב מחדש וכן לשחקנים שנשארו לבדם בעמדה. לדוגמה, בלמים וקשרים יתמרכזו כאשר נשאר רק אחד מהם במערך. כיום, השחקן שומר על מיקומו בצד ימין או שמאל, כאשר השחקן השני מוצב מחדש, דבר שיוצר פער קטן בקו ההגנה או במרכז השדה. באופן דומה, אם חלק מהמערך מתוגבר על ידי שחקן נוסף, השחקן הזה יחשב כמרכזי גם כן. שחקן הגנה מצד שמאל, שהוצב מחדש כקשר מרכזי לא ישמור על הזיקה שלו לצד שמאל, כשם שזה קורה היום, אלא ישחק במרכז השדה.

קשרים מרכזיים יתרמו חצי מהתרומה הרגילה להגנת האגף, אך הם יתרמו להגנת שני האגפים. אולם, ניתן לומר שהם יחלקו את התרומה להגנת הכנפיים בצורה שווה בין שני האגפים. באופן דומה, בלם מרכזי מחלק את תרומתו להגנת האגפים בין שני הצדדים, וקשר מרכזי מחלק את תרומתו להתקפת האגפים בין שני האגפים.

שחקנים שהוצבו מחדש, ושחקנים שהם הקשרים היחידים או הבלמים היחידים יחשבו תמיד כמרכזיים. אלו שתי הקבוצות היחידות שבהן שחקנים יחשבו כמרכזיים.

שינויים הגנתיים לקשרים וקיצוניים

2. התרומה להגנת הצד של קשרים תופחת ב 30%, למעט קשרים המקבלים הוראה "לכיוון הכנף" שלהם אותה תרומה כמו בעבר. זאת תוספת לכל השינויים שהוצגו עבור קשרים מרכזיים בסעיף 1.

3. התרומה להגנה המרכזית של קשרים תגדל ב 10%.

4. התרומה להגנת האגפים תגדל ב 40% לקיצוניים עם הוראה "רגיל" וב 30% לקיצוניים עם הוראה "הגנתי".

שינויים בהגנה לשחקני הגנה

5. התרומה להגנת הצד מבלמים תקטן ב8% ותרומתם להגנה המרכזית תגדל ב 8%.

6. תרומתו של בלם עם הוראה "לכיוון הכנף" תקטן ב 10% ותרומתו להגנת המרכז תגדל ב 10%.

7. מגן עם הוראה "הגנתי" יאבד 20% מתרומתו להגנת המרכז.

8. מגן עם הוראה "לכיוון המרכז" יגדיל את תרומתו להגנת המרכז ב 20%.

שינויים לשוערים

9. אנו עושים שינוי נוסף לחשיבות היחסית של שוערים ושחקני הגנה לציוני ההגנה. תרומתם של השוערים להגנה תפחת ב 1%, והשפעתה של תכונת ההגנה של שחקני ההגנה תגדל ב 1%.

חיים חדשים לחלוצים הגנתיים

10. התרומה מתכונת המסירות של חלוצים הגנתיים תגדל ב 30%.

11. בתוספת להגדלה המוזכרת בסעיף 10 למעלה, חלוצים עם הוראה "הגנתי" בעלי התמחות "טכני" יזכו לתוספת נוספת של 50% בתרומת תכונת המסירות שלהם להתקפת המרכז, והם יזכו בתרומה משנית להתקפת הצד מתכונת המסירות שלהם. המחשבה מאחורי זה היא לעזור לדמות את העמדה המוכרת מהחיים האמיתיים של חלוץ נסוג (שחקן מרכזי שמוצב בין הקישור לחלוצים) המשתמש ברגלו הרגישה בכדי לספק מסירות גדולות.

מערכים גמישים יותר

12. אנו נתיר הצבה מחדש של קיצוניים כקשרים. ונתיר הצבה מחדש של מגנים כבלמים. אולם, שימו לב שקיצוני המוצב מחדש כקשר יתרום רק טיפה יותר מתכונת הקישור שלו מקיצוני עם הוראה לכיוון המרכז. ואומר שהמחיר על נטישת האגף לחלוטין הינו גבוה מאוד, רק בשביל לזכות בתוספת הקטנה הזאת של תרומה לקישור. אך מעתה והלאה, יהיה ניתן ללכת בניגוד להמלצות.

HT-Johan
רשימת כל המאמרים

תגובות הקהילה

עדיין לא פורסמו על כך הודעות לעיתונות.

 
 
Server 080