אנו משתמשים בעוגיות - הן מסייעות לנו לספק לך חווית משתמש משופרת.
בשימוש באתר שלנו עליך לקבל את האפשרות שעוגיות ישמרו במכשיר שלך, ושתיתכן גישה אליהן.

מאמרים

שמירה אישית בהאטריק


2017-08-31 10:00:00

ונשמרתם לנפשותיכם! היום אנו משחררים את השמירה האישית ככלי נשק טקטי חדש במאגר כלי הנשק של המנג'ר בהאטריק. בשלב הראשון היא תהיה זמינה רק במשחקים המשתמשים במנוע המשחק של משחקי הטורניר. אנו מתכננים ליישמה לכלל המשחקים בהאטריק בהמשך העונה, או לכל המאוחר - בתחילת העונה הבאה.

השמירה האישית מספקת לכם אפשרות טקטית חדשה בהאטריק. במסגרת הוראה אישית, תוכלו להורות לאחד משחקניכם לעקוב ולנסות "לחסל" שחקן מפתח של הקבוצה היריבה. השמירה האישית טומנת בחובה גם סיכון, כך שמומלץ להשתמש באפשרות זו בזהירות - אבל באמצעות השחקן הנכון בתזמון הנכון, היא יכולה לשפר את סיכוייכם במשחק.

כיצד הדברים עובדים?

העיקרון הוא שאתם מורים לאחד משחקניכם לעקוב אחר שחקן מסוים של יריבתכם ולמנוע ממנו לשחק כרגיל. אם ההוראה יוצאת אל הפועל, השחקן שלכם יתרום הרבה פחות מהרגיל לקבוצתכם. אבל אתם תקוו שגם שחקן המטרה (הנשמר) ישחק פחות טוב, בהתאם ליעילותו של שחקנכם בשמירה אישית. כל החכמה היא לזהות את המצבים בהם השמירה האישית תועיל לכם ולהימנע מהמצבים בהם היא לא תועיל.

מי יכול לשמור אישית ומתי?

רק בלמים, מגנים וקשרים יכולים לקבל הוראה לשמור אישית. ההוראה תצא אל הפועל רק אם שחקן המטרה ישחק בתפקיד חלוץ, קיצוני או קשר בהרכב היריבה.

ניתן לתת הוראת שמירה אישית אחת בלבד במשחק נתון. אם שחקן המטרה לא יעלה בהרכב, או אם ישחק בתפקיד שלא ניתן לשמור עליו אישית, ההוראה לא תצא אל הפועל. במקרה כזה השחקן שלכם ישחק כרגיל, ללא שום פגיעה בתפקודו. ההוראה יכולה להיכנס לתוקף מאוחר יותר במהלך המשחק, אם שחקן המטרה שלכם ייכנס לשחק או יעבור לשחק בעמדה עליה ניתן לשמור אישית.

השפעות של שמירה אישית

ישנן שתי השפעות נפרדות לשמירה אישית:

ראשית, השחקן העסוק בביצוע השמירה האישית מאבד מחצית מתרומתו לציוני הקבוצה. פגיעה זו היא מיידית, והיא תחול כל עוד השמירה האישית תצא אל הפועל. הוא גם מאבד את תרומתו לציוני הטקטיקה של הקבוצה, כגון תרומה לציון של התקפות מתפרצות.

שנית, ישנה השפעה על השחקן הנשמר. מידת השפעה זו תלויה באיכות השומר.

יכולת המפתח של השומר היא הגנה. רמת ההגנה שלו נמדדת לעומת היכולת הגבוהה ביותר (מלבד מצבים נייחים) של השחקן הנשמר. מה שקובע כאן הוא היחס בין שתי היכולות הללו. אם ההגנה של השומר נמוכה מהיכולת הטובה ביותר של הנשמר, ההשפעה של השמירה האישית נמוכה. אם ההגנה זהה או גבוהה יותר, יעילות השמירה עולה בהרבה. כדוגמה, אם שחקן הגנה בעל הגנה יוצא מן הכלל (רמה 10) שומר על קשר אימתני (15), האחרון יאבד כרבע מתרומתו. אם השומר האישי הוא בעל הגנה עילאי (20), תרומתו של הקשר האימתני לקבוצתו תפחת בשני שלישים.

אם השחקן השומר הוא גם בועט נייחים, יעילותו כשומר תיפגע מעט.

ישנם גם מספר תוספות וקנסות הקשורים להתמחויות. שחקנים חזקים או שחקנים חסרי התמחות מאבדים פחות מתרומתם כשהם שומרים אישית על שחקן, לעומת שחקנים בעלי התמחויות אחרות. בהקשר זה, שחקנים חזקים מאבדים פחות מתרומתם מאשר מאבדים שחקנים חסרי התמחות.

שחקנים טכניים יותר רגישים לשמירה אישית ותרומתם למשחק נפגעת יותר משחקנים אחרים, אם שומרים עליהם אישית. שחקנים בלתי צפויים פחות רגישים לשמירה אישית ותרומתם למשחק נפגעת פחות משחקנים אחרים, אם שומרים עליהם אישית.

ההשפעות של שמירה אישית חלות על תרומת כל היכולות של השחקנים המעורבים בשמירה אישית (שומר ונשמר), למעט מצבים נייחים. כלל התרומה של השחקן לציוני הקבוצה היא שנפגעת.

עונש בגין מרחק

המרחק בהצבה במגרש בין השחקן השומר לבין שחקן המטרה שלו חשוב גם הוא.

המגן נחשב כקרוב לקיצוני של היריבה, גם אם הם משחקים בצדדים מנוגדים.
בלם נחשב כקרוב לכל חלוץ של היריבה.
קשרים נחשבים כקרובים לקשרי הקבוצה היריבה.
בכל מצב אחר (כלומר - כשהשומר והנשמר לא נחשבים קרובים), השחקן השומר יקבל עונש נוסף בשל מרחק, שיפגע בתרומתו לציוני קבוצתו.

HT-Johan
רשימת כל המאמרים

תגובות הקהילה

עדיין לא פורסמו על כך הודעות לעיתונות.

 
 
Server 080