ჩვენ ვიყენებთ მზა ფაილებს(cookies) - რაც აუცილებელია თქვენთვის უკეთესი ონლაინ სერვისის უზრუნველსაყოფად.
ჩვენი საიტით სარგებლობასთან ერთად, თქვენ ეთანხმებით, რომ თქვენს მოწყობილობაზე მოხდეს მზა ფაილების(cookies) მიღება და შენახვა ბრაუზერის საშუალებით, რომელიც განკუთვნილია შემდგომი გამოყენებისთვის ვებ-გვერდზე აქტივობის პროცესში.

რას იძახიან ჩვენი მომხმარებელნი

I love Hattrick because it's simple. It is not taking much time to learn the dynamics, but you can tweak it forever. I love Hattrick because to me it is like Subbuteo or Risk. It is simple to learn but hard to master. It's still exciting to wait for 90 minutes to see the result of a game, four months to see the end of a season. I love Hattrick because it is possible to set goals for several years, to see your team growing up, to learn the names of the players, and to build memories about them.

What I like about the Hattrick community is that there are real people and you don't just compete against the computers. You play against each other, but you can also help each other in the forum and talk about everything.

To reach the top 100 in your league is nice of course, but it is not a real success in my eyes. I think training a talented youth player and seeing him reach the national team is a real success. Or, to help somebody else or to encourage a lot of managers to support our region's team in a Friendly Tournament! Those successes are reachable to anybody, not just the most talented managers :)

I started playing Hattrick because some of my co-workers absolutely wanted to introduce me to Hattrick. When I finally tried, it was the Valentine's Day of 2009 … and I am still here, ten years later!

One of the best parts of Hattrick, for me, is the fact that you can somehow massively relate to a bunch of fictional players with fictional names and treat them like they're real world players.

The key reason I stay in Hattrick is the friendships I have made, but also the competitiveness and the feeling that I can still achieve more.I don't necessarily aspire to be number one in my country but I like to test some idea how things could work better and build a team that way. The goal is always to be top 10 in the country.

 
 
Server 081