ჩვენ ვიყენებთ მზა ფაილებს(cookies) - რაც აუცილებელია თქვენთვის უკეთესი ონლაინ სერვისის უზრუნველსაყოფად.
ჩვენი საიტით სარგებლობასთან ერთად, თქვენ ეთანხმებით, რომ თქვენს მოწყობილობაზე მოხდეს მზა ფაილების(cookies) მიღება და შენახვა ბრაუზერის საშუალებით, რომელიც განკუთვნილია შემდგომი გამოყენებისთვის ვებ-გვერდზე აქტივობის პროცესში.

თამაშის წესები

სახელის და ლოგოს პოლიტიკა

იმის მიუხედავად, ძალიან ახლო კავშირშია თუ არა ლოგოს შინაარსი კლუბის სახელთან, ჩვენ მაინც ვაკეთებთ გარკვეულ შეზღუდვებს მათთან დაკავშირებით. იმის გამო, რომ ლოგოსა და სახელის არჩევის თავისუფლება არ გამოიყენოთ ბოროტად, იმის უზრუნველსაყოფად, რომ თქვენი ლოგო ან სახელი არ შეურაცხყოფს ვინმეს, მდედრობითი სქესის წარმომადგენლებს, ბავშვებს ან სხვა რელიგიების ან ტრადიციების ქვეყნის მოქალაქეებს, ზოგი ლოგო ან სახელი შეიძლება არ ჩაითვალოს დაშვებულად.

  • დაუშვებელია შეურაცხმყოფელი, უზრდელური და დისკრიმინაციული შინაარსის სახელები/ლოგოები (ჯგუფების მიმართ და სხვა), რასისტული, ფაშისტური და ტერორის გამოხატული სიმბოლოები და სხვა.
  • დაუშვებელია სექსუალური შინაარსის მქონე ლოგოები, მაგალითად, სიშიშვლე, ნახევრად სიშიშვლე ან სექსუალურად გამომწვევი პოზები. ხალხი ნორმალურად უნდა იყოს ჩაცმული.
  • დაუშვებელია კრიმინალური აქტების ან არალეგალური საქონლისა და ნივთიერებების რეკლამირება.
 
 
Server 081