Mes naudojame slapukus – jie padeda suteikti geresnį potyrį.
Naudodamiesi mūsų tinklapiu, Jūs sutinkate, kad mes galime saugoti ir gauti informaciją iš slapukų, esančių Jūsų prietaise.

Vedamieji straipsniai

Hattrick ekonomikos apžvalga ir sprendimai


2007-07-13 13:15:00

Paskutinius kelis mėnesius mes daug laiko skyrėme Hattrick žaidimo pasaulio ir jo plėtojimosi, ypač ekonomikos ir žaidėjų, analizei. Daugumai buvo akivaizdu, kad kažkas negerai. Užtenka užmesti akį į vis labiau žlungančią žaidėjų prekybos rinką. Atsirado daug teorijų, kas galėjo sukelti šias problemas ir diskutuota kaip jas reiktų spręsti.

Mes tikrai atidžiai perskaitėme tas diskusijas konferencijose ir net sutikrinome jas su savo turimais faktais ir statistiniais duomenimis. Taip pat į pagalbą pasitelkėme dvi nepriklausomas studijas: vienoje buvo du nacionaliniai Stokholmo universiteto ekonomistai, kurie analizavo Hattrick ekonomiką griežtai pagal mokslinius dėsnius; kitoje - patyręs Hattrick žaidėjas, kuris domėjosi tais pačiais aspektais, tačiau jau iš žaidimo patirties perspektyvos.

Šių dviejų tyrimų išvados apie tai, su kokiomis problemomis susiduria Hattrick, buvo labai panašios.

Trumpai: ilgo laikotarpio balansas tarp komandos išlaidų ir jos įplaukų yra pažeistas, nes vis daugiau pinigų iškeliauja iš Hattrick. Vienas svarbus tai lemiantis faktorius yra algos, daugiausia mokamos labai gerai ištreniruotiems žaidėjams, tad, žinoma, išlaikyti tokius futbolininkus yra labai brangu. Per ganėtinai trumpą laiko tarpą mums reikia apversti kreivę, kuri rodo tuštėjančią visos ekonomikos piniginę, aukštyn. Kartu sureguliuoti žaidėjų rinką ir sustabdyti daugumos komandų "ėjimą į bankrotą".

Skubiai reikia keisti ilgo laikotarpio planavimą ir padaryti Hattrick ekonomiką bei jos žaidėjų rinką daug stabilesnę, t. y. padaryti taip, kad mums vėliau niekada netektų tiesiogiai kištis į žaidimo ekonomiką. Kai kurie pakeitimai ta linkme jau pakeliui arba vienaip ar kitaip per pastaruosius metus jau padarė įtaką žaidimo kūrėjų sprendimams.

Taigi mūsų tikslai yra žaidėjų kūrimo ir jų karjeros baigimo kontrolė, treniruočių mažinimas (taip kad žaidimas neprarastų įdomumo ir smagumo), žaidimo varikliuko įvariapusiškiems žaidėjams gerinimas, idėjos atgaivinimas, kad geriausi žaidėjai ir kainuotų brangiausiai, pasirūpinimas, kad Hattrick ir toliau liks tokiu žaidimu, kuris patrauklus tiek paprastam žaidėjui, tiek žaidimų maniakui.

Šiandien mes matome konkrečius dalykus, kuriuos galėtume pataisyti, kad pasiektume anksčiau išvardintus tikslus. Tai, pvz., sužlugusi prekyba žaidėjais, maža ilgo laikotarpio treniravimo motyvacija, "fermų" ir komandų-kamikadzių egzistavimas.

Reikia daug dar ką padaryti bei tikime, jog viskas pavyks ir iškils daug teigiamų dalykų, jei tik veiksime pačias problemų šaknis, kurios yra glaudžiai susietos su pagrindinių Hattrick resursų, pinigų ir žaidėjų, įeiga ir išeiga.

Dažnai buvo minimas teiginys, net ir pačios HT komandos, kad Hattrick ekonomika ne tik galėtų, bet ir turėtų pati save reguliuoti: jei algos per didelės, tai vartotojai patys adaptuosis. Didžiąją dalimi tai tiesa, nes kiekvienos komandos valdytojui užtenka proto pačiam nuspręsti savo likimą. Vis dėlto jis nepajėgus pakelti žemyn krentančios bendros ekonomikos. Greičiausiai todėl, kad Hattrick yra daugiau nei ekonomikos simuliatorius - viskas čia yra žaidimas, ir mūsų pareiga taip keisti jo parametrus, kad jis būtų tinkamas žaisti ir pilnas iššūkių.

Trumpo laikotarpio sprendimai: pinigų pasiūla

Paprasčiausiai pradėkim nuo to, kad dabartinis Hattrick nuosmukis yra dėl to, kad išlaidos didėjo daug sezonų iš eilės, kai tuo metu įplaukos buvo tokios pat. Išlaidų didėjimas daugiausia priklauso nuo didelių algų. Vis daugiau žaidėjų įdedama į sistemą ir jie treniruojami iki vis aukštesnių lygių.

Vidutinė komanda praranda pinigus ir negali, kaip anksčiau, kompensuoti tų praradimų treniruotėmis ir pardavimais. Nuo to laiko, kai vidutinė komanda pradėjo prarasti pinigus, jie palieka bendrą Hattrick ekonomiką. Tiesą sakant, mes stebėjome tokį dalyką daug metų. Bendra Hattrick ekonomika buvo išmaitinama labai dideliu naujų vartotojų skaičiaus didėjimu, kurie atnešdavo naujų pinigų į sistemą. Kai tik augimas sumažėjo, sumažėjo ir naujų pinigų bei prastesnių žaidėjų paklausa. Viskas puiku, tačiau dabar, jei norime išlaikyti Hattrick žaidimą klestintį, reikia reguliuoti pinigų pasiūlą kitais būdais.

Kad padidintume pinigų pasiūlą trumpuoju laikotarpiu, investuotojų pinigai visoms komandoms padidės 40 000 Lt per savaitę. Anksčiau skelbėme, kad santaupų palūkanų norma bus visiškai pašalinta, tačiau analizė mus apšveitė, kad toks sprendimo įgyvendinimas duotų priešingus rezultatus, nei tikėjomės. Mes paliksime mažą palūkanų normą santaupoms - jos dydis bus perpus dabar esamo. Taip pat vienu trečdaliu sumažinsime paskolų palūkanų nomą.

Be viso to, 25% sumažinsime naujų vietų įrengimo kainas stadionuose. Tai leis naujoms komandoms greičiau plėsti vieną pagrindinių pinigų šaltinių, kai tik didės jų sirgalių klubas. Kad kompensuotume komandų, kurios visai neseniai praplėtė savo stadionus, išlaidas, išmokame jiems vienkartinę 100 000 Lt kompensaciją. Tai liečia tik tas komandas, kurios didino savo sirgalių rūmus per paskutinius kalendorinius metus.

Hattrick komandų žaidėjai sutarė, kad jų savaitinės algos būtų sumažintos 1000 Lt. Taip pat naujoje sutartyje su žaidėjų sąjunga persvarstyti kasmetiniai pinigų mokėjimai. Nuo šiol paskutinę sezono savaitę klubai žaidėjams nemokės algų. Ir galiausiai padidėjo bilietų kainos (maždaug 20%).

Mes bandome stimuliatorių paketą įdiegti kuo taktiškiau, jog jis paveiktų visas komandas sąžiningai. Mes visiškai suprantame tą faktą, kad vien tik įdėjus pinigų į sistemą, neišspręsime ilgo laikotarpio problemų. Tačiau pinigų injekcijos padės ekonomikai, bent jau tol, kol pradės veikti kitos priemonės. Visa tai būtina.

2. Vidutinio laikotarpio sprendimai: žaidėjų rinka

Labiausiai matoma ekonomikos problema Hattrick žaidime yra žaidėjų rinka. Taip yra, nes ji tėra vienintelis būdas, kai komandos gali viena su kita sąveikauti finansiškai. Šiuo atžvilgiu žaidėjų pardavimai vaidina nemenką rolę, nes leidžia komandoms specializuoti savo treniruotes, konstruoti komandas kūrybiškai ir pan.

Mes manome, kad yra daugybė priežasčių, kurios lemia mažas futbolininkų kainas: per didelė "didžiareičių" žaidėjų pasiūla, pinigų trūkumas sistemoje, mažai komandų, kurios kuria paklausą žaidėjams ir pernelyg maža motyvacija atleisti senus žaidėjus. Taip pat egzituoja faktas, jog didelės algos tik vieno įgūdžio gerai ištreniruotiems žaidėjams kiek trukdo žaidėjų rinkai, nes geriausius žaidėjus galima nupirkti pigiai, bet išlaikyti būna labai brangu.

Tokia neįprasta verčių sistema apsunkina treniruočių planavimą, kuris yra pagrindinis Hattrick veiksnys. Kiti neigiami aspektai yra galimybė kurti trumpo laikotarpio strategijas tiesiog savo malonumui, kurios yra visiškai nerealios ir kartais net žlugdančios pačią komandą: dieviškų žaidėjų prisipirkimas, komandos-kamikadzės ir taip toliau.

Vis dėlto mes suvokiame, kad kol kas šie labai brangūs išlaikyti žaidėjai yra matomi žaidėjų rinkoje ir jie erzina. Tik nedaugelis vartotojų treniruoja futbolininkus iki aukšto lygio - dauguma vis tik įvertina didžiules algas ir laiku sustoja treniruoti. Galima išimtis galbūt būtų tik nacionalinės rinktinės, o ateity, atsiradus pakeitimams žaidimo varikliuke, greičiausiai išvysime pasikeitimų ir žaidėjų atrankoje į rinktinę.

Be to, mus jaudina, kad treniruočių efektas pradeda neduoti pelno tuose lygiuose, kur algos nėra didelės - įgūdžio lygiai, kai treniruotės tampa nepelningos mažėja pastoviai. Tai reiškia, kad jei nesiimtume priemonių, tai po kelių sezonų susidurtume su situacija, kai NĖ VIENAS treniruočių režimas neduotų pelno visai. Tokia tendencija yra labiau fundamentali, susieta su visa ekonomika, treniruotėmis ir žaidėjų pasiūla. Mes pripažįstame, kad yra labai svarbu sumažinti žaidėjų pardavimo kaštus, bet nenorime to pasiekti per vieną naktį - tikimės, kad viskas augs palaipsniui. Dabar svarbiausia paveikti esamą neigiamą judėjimą.

Pagrindinis metodas, leisiantis atstatyti geriausių žaidėjų kainas veiks per žaidimo varikliuką, kur įvairiapusiški žaidėjai pasidarys vertingesni komandai negu šiandien. (Šį pakeitimą pristatysime atskirai, o prieš naujovės paleidimą jį galėsite išbandyti per draugiškas rungtynes).

Mes taip pat pristatysime naują įgūdžio kritimo faktorių įgūdžio kritimo formulėje, kuri neleis žaidėjams taip greit pasiekti ypač aukšto lygio - labiausiai tai pastebėsite, jei treniruosite dieviškus žaidėjus. Mes taip pat svarstome, kad ateities pakeitimai nacionalinės rinktinės treneriui į rinktinę neleis kviesti tik žaidėjų, kurie yra išvystę tik vieną įgūdį, o sutelks trenerių dėmesį į įvairiapusiškus žaidėjus. Taigi galiausiai turėtume pasiekti tą tikslą - "didžiareičiai", nesvarbu kaip jei atrodys, bus paklausesnė prekė, nei dabar. Tačiau geriausi žaidėjai, už kuriuos bus mokama daugiausiai, kurie bus kandidatai į nacionalines rinktines, bus ištreniruoti įvairiapusiškai.

Šį sezoną taip pat pristatysime kelias naujas koncepcijas. kurios, mūsų nuomone, leis Hattrick žaidimui eiti tinkama linkme ilgame laikotarpyje. Tai bus nauja ištvermės sistema ir tai, kaip žaidėjai tobulinasi per tam tikrą laiką. Šie pakeitimai bus pristatyti pirmadienį kitame vedamajame straipsnyje. Jame paminėsime ir idėjas, suplanuotas ateinantiems keliems sezonams.


HT-Johan
Vedamųjų straipsnių sąrašas

Bendruomenės reakcija

Pranešimo spaudai apie tai dar niekas neparašė.

 
 
Server 081