Mes naudojame slapukus – jie padeda suteikti geresnį potyrį.
Naudodamiesi mūsų tinklapiu, Jūs sutinkate, kad mes galime saugoti ir gauti informaciją iš slapukų, esančių Jūsų prietaise.

Vedamieji straipsniai

Žaidimo variklio patobulinimai


2005-12-21 11:01:00

Nuo kito sezono žaidimo variklyje bus atlikti 12 pataisymų. Jie įsigalios nuo 2006 m. sausio 2 d. Šiais pokyčiais mes siekiame skatinti įvairesnį (ir kartu realistišką) skirtingų taktinių sprendimų panaudojimą ir subalansuoti žaidimo variklį.

Natūralesnis žaidėjų išsidėstymas aikštėje

1. Šiuo metu perstačius žaidėjus gali būti gan sudėtinga subalansuotai paskirstyti žaidėjus. Siekiant to išvengti, žaidėjai nuo šiol bus po perstatymo perkeliami į "natūralesnes” pozicijas. Tai galioja tiek perstatytam žaidėjui, tiek likusiam žaisti toje pozicijoje. Pvz., centro gynėjai (CG) ir centro saugai (CS) žais centre, kai jie bus vieninteliai žaidėjai, likę CG arba CS pozicijose. Šiuo metu perkėlus žaidėją, likęs savo pozicijoje žaidėjas išlaiko savo orientaciją žaisti kairėje arba dešinėje pusėje ir taip sukuriama nedidelė spraga gynyboje arba saugų linijoje. Analogiškai, jei kuri komandos grandis sustiprinama papildomu žaidėju, taip pat bus laikoma, kad šis žaidėjas užims poziciją centre. Kairės pusės gynėjas, perkeltas į centro saugo poziciją, nebeišlaikys savo kairės pusės orientacijos (taip yra dabar), o žais pačiame aikštės centre.

Žaidžiantys centre centro saugai perpus mažiau prisidės prie krašto gynybos, tačiau jis prisidės prie krašto gynybos abiejose pusėse. Tad, galima sakyti, jie paskirstys savo krašto gynybos sugebėjimus į abu kraštus. Panašiai centre žaidžiantis centro gynėjas paskirstys savo krašto gynybą po lygiai abiems kraštams, o centre žaidžiantys centro saugas padalins savo krašto atakos sugebėjimus po lygiai abiems kraštams.

Tik perstatyti žaidėjai ir tie, kurie žaidžia kaip vieninteliai CS arba vieninteliai CG, visuomet bus laikomi, kad jie žaidžia centre. Tik šios dvi žaidėjų grupės bus "centruojamos".

Gynybos korekcijos centro ir krašto saugams

2. Visų centro saugų, išskyrus centro saugus link krašto, įtaka krašto gynybai sumažinama 30%. Centro saugų link krašto įtaka krašto gynybai išliks tokia pati kaip ir anksčiau. Tai galioja kaip priedas prie "centre žaidžiančių" CS ir CG, paminėtų 1-ame punkte.

3. Centro saugų įtaka centro gynybai padidinama 10%.

4. Krašto saugų su nurodymu "normalus" įtaka krašto gynybai padidinama 40%, krašto saugams su nurodymu "Besiginantis" padidinama 30%.

Gynėjų įtakos gynybai korekcijos

5. Centro gynėjų įtaka krašto gynybai sumažinama 8%. Tačiau jų (CG) įtaka centro gynybai padidinama 8%.

6. Centro gynėjų su nurodymu "link krašto" įtaka krašto gynybai sumažinama 10%, o įtaka centro gynybai padidinama 10%.

7. Krašto gynėjai su "gynybiniu" nurodymu praras 20% turimos įtakos centro gynybai.

8. Krašto gynėjai "link vidurio" įgaus 20% daugiau įtakos centro gynybai.

Vartininkų korekcijos

9. Mes dar kartą minimaliai pakoreguojame bendrą vartininkų ir gynėjų įtaką gynybos reitingams. Vartininkų įtaka gynybai sumažinama 1%, o gynėjų pozicijose žaidžiančių žaidėjų gynybos įgūdžio svarba padidinama 1%.

Naujas gyvenimas besiginantiems puolėjams

10. "Besiginančių" puolėjų perdavimų įgūdžio įtaka padidės 30%.

11. Be to, "besiginantys" puolėjai, turintys "techniškas" specialybę, gaus papildomą 50% perdavimų įgūdžio įtakos centro atakai padidėjimą. Jų perdavimo įgūdis taip pat minimaliai prisidės kuriant krašto atakas. Tuo stengiamės simuliuoti tikro futbolo atsitraukusį puolėją (centre žaidžiantis žaidėjas - tarpinė grandis tarp saugų ir puolėjų), kuris tiksliais perdavimais išraižo varžovų gynybą.

Patogesni perstatymai

12. Mes leisime perstatyti krašto saugus į centro saugus. Taip pat leisime perstatyti krašto gynėjus į centro gynėjus. Tačiau atminkite, kad perstatę krašto saugą į centro saugo poziciją, gausite labai mažą naudą žaidimo organizavimui palyginus su krašto saugu, žaidžiančiu "link vidurio". Taigi už paliktą tuščią kraštą sumokėsite didelę kainą, o gausite visai nedidelį žaidimo organizavimo pranašumą. Bet nuo šiol bent jau turėsite galimybę nepaisyti šios rekomendacijos.

HT-Johan
Vedamųjų straipsnių sąrašas

Bendruomenės reakcija

Pranešimo spaudai apie tai dar niekas neparašė.

 
 
Server 080