Mēs izmantojam cookies - tie dod mums iespēju labāk pielāgoties tavām vajadzībām.
Izmantojot mūsu mājaslapu, tu akceptē, ka mēs drīkstam turēt un piekļūt cookies, kas atradīsies uz tevis izmantojamās iekārtas.

Raksti

Vecākie spēles pārziņi un moderatori


2007-05-23 10:00:00

Daudz reižu ir teikts, ka spēles pārziņiem (GM) un moderatoriem ir savas iekšējas hierarhiskas struktūras, kas aptver visus ar tiem saistītos spēles aspektus. Tagad mēs jūs nedaudz iepazīstināsim ar šīm slavenajām organizācijām un parādīsim daļu tā, kas notiek aizkulisēs, lai vairotu caurskatāmību un taisnīgumu!

Lai gan mūsu pēdējā aptauja (jūs varat izlasīt ievadrakstu šeit) parādīja ļoti labu attieksmi un cieņu pret GM un modu brigādi (tikai 3% no jums nav apmierināti ar viņu veikumu), tas joprojām mums ir izaicinājums - uzlabot šo spēles daļu, kas saistīta ar klientu servisu.

Spēles pārziņu un moderatoru struktūras nu jau ir strādājušas ilgu laiku un, kautrīgi piebildīsim, līdz šim itin labi. Kā jau teicām, šīs divas struktūras pārzina vairākus spēles aspektus, tostarp arī sodu (izslēgšanas no diskusijām un naudas sodu) piemērošanu un krāpšanas gadījumus. Līdz šim katrā gadījumā, kad ir tikusi piemērota izslēgšana no diskusijām, naudas sods vai lietotāja konta slēgšana un pēc pirmā lēmuma lietotājs par to ir sūdzējies, vispārīgā procedūra ir bijusi šāda. Gadījumu vēlreiz pārskata tas pats GM/Mods, un, ja gadījums ir skaidrs (lielākā daļa gadījumu patiešām ir ļoti skaidri), tiek pieņemts galīgais lēmums. Sastopoties ar grūtu vai neskaidru gadījumu, GM/Modi konsultējas savā starpā, nodod viens otram gadījumus atkārtotai izskatīšanai un tad pieņem galīgo lēmumu - tā, lai lietotājs varētu būt drošs, ka ir pieņemts taisnīgs un izsvērts lēmums. Šis ir (vai arī tam vajadzētu būt) pēdējais pieturas punkts visos krāpšanas un sodu gadījumos, jo šajā brīdī visam vajadzētu būtu nokārtotam. Tomēr retumis ļoti, ļoti īpašos gadījumos lietotājs varētu uzskatīt, ka pēdējais lēmums joprojām ir netaisnīgs. Līdz šim šādā stadijā gadījums tika nodots globālajiem GM. Jā, šī pēdējā iespēja ir pastāvējusi, lai arī neoficiāli - bet tas nu mainīsies.

Neilgu laika posmu mēs testēsim oficiālu "pēdējās instances" sistēmu. Vecākie spēles pārziņi (GM) un vecākie moderatori ir divas ļoti pieredzējušu, uzticamu un cienījamu GM/modu grupas, kas vada GM/modu komandu un, visa cita starpā, kopš šī brīža uzņemsies arī atbildību par galīgajiem lēmumiem šajos īpašajos gadījumos. Par viņu lēmumu mēs vislabāk varēsim būt pārliecināti, jo gadījums tiks analizēts padziļināti, un lēmums arī būs galīgs (nebūs nepieciešamības apelēt pie HT). Jāpiebilst, ka, ja gadījums nonāks tiktāl, lēmums ne tikai var tikt pārskatīts, nepieciešamības gadījumā tas var būt arī bargāks. Tāpēc lietojiet šo iespēju pārdomāti. Jums jāattiecas saprātīgi un ar atbildības sajūtu un jāizmanto šī iespēja, ko mēs visiem jums piedāvājam, tikai ļoti īpašos gadījumos, visas pārējās lietas (parasti gadījumi, iesācēju jautājumi, ziņojumi par programmatūras kļūdām, ierosinājumi spēlei utt.) netiks ņemtas vērā un automātiski tiks dzēstas (vai pat sodītas). Uz dažiem ziņojumiem var pat nebūt nekādas atbildes. "Ļoti īpaši gadījumi" nozīmē, ka jā, 99% GM/modu lēmumu ir pareizi, mēs uzticamies mūsu vietējo amatpersonu lēmumiem un esam par tiem pārliecināti, tāpēc, lūdzu, jūsu pašu labā, neizlaidiet šo instanci savās sūdzībās.

Par ko ziņot? Kā jau lasījāt, ikviens ļoti neskaidrs un īpašs gadījums, kas saistīts ar slēgtu lietotāja kontu, var tikt ziņots vecākajiem GM, un tie, kas attiecās uz izslēgšanu no diskusijām vai sodiem - vecākajiem moderatoriem (abos gadījumos ziņot var tikai attiecīgais lietotājs). Tomēr, lūdzu, neaizmirstiet, ka ikviens gadījums vispirms ir jāziņo vietējiem GM/modiem, pirms vērsties pie vecākajiem, jo vispārīgā lēmumu pieņemšanas procedūra ar šo nemainīsies. Un pats par sevi saprotams, ka vecākie GM/modi neizpaudīs nekādu informāciju par izmeklēšanu, kā jau tas vienmēr ir bijis.
Jums būtu jāzina, ka šī saziņas iespēja ir pieejama arī tādā gadījumā, ja uzskatāt, ka kāda amatpersona (vai vairākas) darbojas ne tā, kā pienāktos. Mēs zinām, ka tas ir svarīgi gan jums, gan mums. Šādi jūsu sniegtā informācija tiks izskatīta visnotaļ konfidenciāli.

Kā apelēt? Izmantojiet saziņas formu (izvēlne > Palīdzība > Kontaktinfo, un nosūtiet iesniegumu vecākajiem moderatoriem, ja vēlaties apelēt par moderatora lēmumu, vai vecākajiem GM, ja vēlaties apelēt par GM lēmumu. Jums jāspēj sniegt konstruktīvi un pārliecinoši argumenti, un apelācijai jābūt angliski, jo mums jānodrošina, ka spējam to izprast un sniegt atbildi saprātīgā termiņā. Ja nepārvaldi angļu valodu un esi pārliecināts, ka Tavs gadījums izskatīts nepareizi, Tu noteikti varēsi atrast kādu, kas palīdzēs ar tulkojumu, lai izskaidrotu mums savu gadījumu.

Kāpēc šāds tests? Tāpēc, ka mēs ne tikai vēlamies, lai mūsu lēmumu pieņemšanas sistēma būtu pēc iespējas taisnīga, mēs arī vēlamies, lai jūs zinātu, ka tā ir pēc iespējas taisnīga. Mēs nezinām, vai šī apelācijas sistēma strādās, mums ir bažas, ka tiksim "mēstuļoti" ar gadījumiem, kas uz mums neattiecas. Taču mēs patiešām vēlamies, lai tā strādātu, un mēs pacentīsimies, lai tā būtu.

/Vecākie GM un moderatori

HT-Tjecken
Visi raksti

Komūnai ir ko teikt ...

Līdz šim neviens nav sniedzis preses paziņojumus par šo notikumu.

 
 
Server 081