Mēs izmantojam cookies - tie dod mums iespēju labāk pielāgoties tavām vajadzībām.
Izmantojot mūsu mājaslapu, tu akceptē, ka mēs drīkstam turēt un piekļūt cookies, kas atradīsies uz tevis izmantojamās iekārtas.

Raksti

Hattrick ekonomika: diagnoze un terapija


2007-07-13 13:15:00

Pēdējos pāris mēnešos mēs esam veltījuši daudz laika, lai analizētu Hattrick spēles pasauli un tās attīstību, īpaši ekonomiku un spēlētāju progresu. Daudziem šķiet acīmredzams, ka Hattrick karaļvalstī kaut kas trūd - īpaši, ja paveras uz arvien vairāk brūkošo darījumu tirgu - un ir daudz teoriju par problēmu cēloņiem un iespējamajiem risinājumiem.

Mēs esam rūpīgi iedziļinājušies šajās diskusijās un pārbaudījuši šīs teorijas, izmantojot mūsu rīcībā esošos faktus un statistiku. Mēs ņēmām palīgā arī divus neatkarīgus pētījumus, vienu no kuriem veica divi makroekonomikas speciālisti Stokholmas universitātē, apskatot Hattrick ekonomikas attīstību tīri zinātniskā perspektīvā, bet otru - pieredzējis Hattrick lietotājs, kas analizēja tos pašus datus, taču balstoties arī uz spēles pieredzi.

Abu pētījumu secinājumi par Hattrick problēmām ir visnotaļ līdzīgi.

Īsumā - ilgtermiņa līdzsvars starp komandu ieņēmumiem un izdevumiem ir izjaukts, tādējādi aizvien vairāk naudas aizplūst no Hattrick. Nozīmīgs faktors ir algas, kas ir jāmaksā aizvien lielākam, labāk trenētam un tādējādi arī dārgāk uzturamam spēlētāju kopumam. Īstermiņa perspektīvā raugoties, mums jāaptur naudas daudzuma ekonomikā sarukuma tendence, kas sastindzina darījumu tirgu un iedzen daudzas komandas bankrotā.

Vienlīdz steidzami mums jāuzsāk ilgtermiņa pārmaiņas, lai nodrošinātu Hattrick stabilāku ekonomiku un spēlētāju tirgu - pārmaiņas, kas samazinās vai pilnībā novērsīs nepieciešamību turpmāk veikt tiešu iejaukšanos spēles ekonomikā. Dažas no šīm pārmaiņām jau ir sākušās vai arī ir ietekmējušas pēdējā gada laikā pieņemtos lēmumus attiecībā uz spēles veidošanu.

Mēs tiecamies uz to, lai kontrolētu spēlētāju pievienošanos un došanos pensijā, samazinātu summāro treniņu apjomu (vienlaikus nepadarot spēli mazāk aizraujošu un interesantu), uzlabotu spēles dzinēju spēlētājiem ar vairākām iemaņām, atjaunotu priekšstatu, ka labākie spēlētāji ir arīdzan tie vērtīgākie tirgū, un nodrošinātu, ka Hattrick arī turpmāk ir spēle, kas ir interesanta gan paviršam spēlmanim, gan aizrautīgam entuziastam.

Kā mums šobrīd šķiet, tiekšanās šajā virzienā var labot, piemēram, izjaukto darījumu tirgu, zemo motivāciju ilgtermiņa treniņu plāniem, kā arī to, ka pastāv "fermas" un pašnāvnieku komandas.

Darāmā ir daudz, taču tas ir paveicams, un mums šķiet, ka pievēršanās pamatcēloņiem, kas ir saistīti ar Hattrick pamatresursu - naudas un spēlētāju - pienesumu un sarukumu, gluži dabiski nesīs daudz pozitīvu pārmaiņu.

Bieži ir dzirdēts, arī no HT komandas puses, ka Hattrick ekonomika spēj sevi regulēt pati un tam tā arī būtu jābūt: ja algas būs pārāk lielas, lietotāji pielāgosies. Lielā mērā tas ir tiesa, un noteikti ar to pietiek, lai atsevišķas komandas spētu lemt savu likteni. Taču ar to nepietiek, lai atdzīvinātu mirstošo globālo ekonomiku - iespējams, tāpēc, ka beigu galā Hattrick ir vairāk nekā ekonomikas simulators, tas visupirms ir spēle, un mūsu pienākums ir kontrolēt spēles parametrus, lai nodrošinātu tās "spēlējamību" un izaicinājumu.

Īstermiņa problēma: naudas piedāvājums

Nedaudz vienkāršojot - pašreizējo recesiju Hattrick ekonomikā ir izraisījis tas, ka izmaksas daudzu sezonu gaitā ir pakāpeniski pieaugušas, turpretī ieņēmumi ir palikuši nemainīgi. Izmaksu pieaugums ir noticis galvenokārt augstāku algu dēļ, jo sistēmā ir arvien vairāk un vairāk spēlētāju un tie tiek trenēti līdz arvien augstākiem un augstākiem līmeņiem.

Vidusmēra komanda cieš zaudējumus un nevar tos kompensēt, trenējot un pārdodot spēlētājus, kā tas bija iespējams agrāk. Komandām ciešot zaudējumus, nauda aizplūst no Hattrick globālās ekonomikas. Patiesībā līdzīgas tendences ir novērotas jau daudzus gadus, taču agrāk globālo ekonomiku uzturēja ļoti straujš jaunu lietotāju skaita pieaugums, iepludinot spēlē papildus naudu. Pieauguma tempam samazinoties, papildus naudas kļūst mazāk, līdz ar ko samazinās pieprasījums pēc spēlētājiem ar zemākām iemaņām. Tas ir visnotaļ pieņemami, taču tas nozīmē, ka mums jāregulē naudas piedāvājums ar citiem paņēmieniem, lai saglabātu veselīgu spēles ekonomiku.

Lai palielinātu īstermiņa naudas piedāvājumu, sponsoru ieņēmumi visām komandām tiks palielināti par 10 000 eiro (5000 latiem) nedēļā. Iepriekš mēs paziņojām, ka procentu likme uzkrājumiem tiks pilnībā atcelta, taču mūsu veiktās analīzes perspektīvā šāds solis šķiet esam pretrunā mūsu mērķiem, tāpēc nelieli procentu ieņēmumi saglabāsies, tomēr likme būs uz pusi zemāka. Mēs arī par trešdaļu samazināsim procentu likmi kredītam.

Papildus tam, cena jaunu stadiona vietu celtniecībai samazināsies par 25 procentiem. Tas ļaus jaunām komandām ātrāk palielināt ieņēmumus, pieaugot fanu pulkam. Lai sniegtu kompensāciju komandām, kas nesen paplašinājušas stadionus pēc vecajiem noteikumiem, ikvienai komandai, kas pēdējo 12 mēnešu laikā ir paplašinājusi stadionu, tiks piešķirta vienreizēja subsīdija 25 000 eiro (12 500 latu) apmērā.

Visi Hattrick spēlētāji ir piekrituši algu samazinājumam par 250 eiro (125 latiem) nedēļā, turklāt jaunā vienošanās ar spēlētāju arodbiedrību paredz algu izmaksu grafika izmaiņas, kā rezultātā sezonas pēdējā nedēļā klubiem izmaksas nebūs jāveic. Papildus tam, biļešu cenas ir paaugstinātas par aptuveni 20 procentiem.

Mēs centāmies izveidot šo ekonomikas stimulācijas pasākumu paketi pēc iespējas izsvērtu un taisnīgu pret dažādām komandām. Mēs pilnībā apzināmies, ka vienkārša naudas iepludināšana sistēmā neatrisinās Hattrick ilgtermiņa problēmas, taču tā palīdzēs stimulēt ekonomiku uz to laiku, kamēr iedarbosies citi mūsu pasākumi; un tas ir nepieciešams.

Vidēja termiņa problēma: Darījumu tirgus

Darījumu tirgus ir redzamākais Hattrick ekonomikas problēmu atspoguļojums tā vienkāršā iemesla dēļ, ka tas ir vienīgais Hattrick komandu savstarpējas finansiālas mijiedarbības veids. Šādā aspektā darījumu tirgum ir ļoti nozīmīga loma, ļaujot komandām specializēties dažādos treniņu veidos, veidot sastāvu ar lielāku izdomu utml.

Mūsuprāt, zemajām cenām darījumu tirgū šobrīd ir vairāki iemesli: spēlētāju ar augstām iemaņām pārprodukcija, naudas trūkums sistēmā, mazāks skaits jaunu komandu, kas radītu pieprasījumu pēc spēlētājiem, nepietiekama motivācija laist pensijā vecākus spēlētājus, kā arī tas apstāklis, ka ļoti augstās algas vienpusīgiem spēlētājiem izjauc tirgus cenu struktūru, padarot labākos spēlētājus ļoti lēti nopērkamus, bet nepanesami dārgi uzturamus.

Šī ačgārnā cenu struktūra apgrūtina treniņu plānošanu, kas ir viens no Hattrick pamatelementiem. Starp citiem negatīviem efektiem ir nepatīkamu, nereālistisku un dažkārt destruktīvu īstermiņa struktūru - "dievišķo triku", pašnāvnieku komandu utml. - iespējamība.

Tomēr mēs arī zinām, ka, lai gan šie ārkārtīgi dārgie spēlētāji šobrīd ir uzkrītoši redzami tirgū un kaitinoši, faktiski ļoti nedaudz spēlētāju vairs tiek trenēti līdz šādiem līmeņiem - vairums lietotāju ņem vērā pārmērīgās algas un savlaicīgi pārtrauc treniņus. Izņēmums ir spēlētāji, kas tiek trenēti valstsvienībām, un līdz ar izmaiņām spēles dzinējā visticamāk ar laiku mainīsies arī valstvienību prasības spēlētājiem.

Taču ir satraucoši, ka līdzīgs treniņu pārtraukšanas efekts sāk kļūt novērojams līmeņos, kur algas nav pārmērīgas - iemaņu līmenis, pie kura treniņi pārstāj nest peļņu, pakāpeniski slīd lejup, kas nozīmē, ka, neko nedarot, mēs varētu nonākt situācijā, kur nekādi treniņi vairs nebūs ienesīgi. Šai tendencei ir dziļāki cēloņi, un tā ir saistīta ar vispārējo ekonomikas stāvokli, treniņiem un spēlētāju piedāvājumu. Mēs apzināmies, ka ir svarīgi samazināt šos darījumu tirgus cenu struktūras efektus, taču mēs nevēlamies to panākt rīt uz brokastlaiku, drīzāk ceram uz pakāpenisku attīstību. Šobrīd svarīgākais ir salauzt deflācijas spirāli.

Galvenais paņēmiens, lai atjaunotu labāko spēlētāju cenas, būs izmaiņas spēles dzinējā, padarot sekundārās iemaņas nozīmīgākas nekā šobrīd. (Mēs stādīsim priekšā izmaiņas un ļausim komandu vadītājiem pārbaudīt modificēto spēles dzinēju draudzības spēlēs, pirms tās tiks ieviestas līgas un kausa spēlēs.)

Mēs arīdzan pieviesīsim iemaņu līmeņa koeficientu iemaņu krišanās formulai, padarot grūtāku ārkārtīgi augstu iemaņu līmeņu uzturēšanu - tas būs īpaši pamanāms līmeņos virs dievišķa. Mēs apsveram arī turpmākas izmaiņas, kas valstsvienību trenerus mudinātu neizvēlēties vienpusīgus spēlētājus ar vienu ārkārtīgi augstu prasmi, izvirzot valstvienību uzmanības centrā spēlētājus ar vairākām iemaņām. Galarezultāts, ko vēlamies sasniegt, ir tāds, ka prasmīgi spēlētāji, lai kādi tie būtu, kļūtu pieprasītāki darījumu tirgū; bet labākie spēlētāji, par kuriem tirgū maksā augstākās cenas un kas ir ticamākie valstsvienību kandidāti, būtu spēlētāji ar vairākām iemaņām.

Šosezon mēs ieviesīsim arī dažas jaunas koncepcijas, kas, mūsuprāt, ilgtermiņā mainīs Hattrick pareizā virzienā: jaunu izturības sistēmu un izmaiņas spēlētāju progresā. Šīs izmaiņas tiks stādītas priekšā nākamajā ievadrakstā, ko paredzēts publicēt pirmdien. Tajā mēs arī norādīsim uz dažām idejām, kādas mums ir par dažām turpmākajām sezonām.

HT-Johan
Visi raksti

Komūnai ir ko teikt ...

Līdz šim neviens nav sniedzis preses paziņojumus par šo notikumu.

 
 
Server 081