Mēs izmantojam cookies - tie dod mums iespēju labāk pielāgoties tavām vajadzībām.
Izmantojot mūsu mājaslapu, tu akceptē, ka mēs drīkstam turēt un piekļūt cookies, kas atradīsies uz tevis izmantojamās iekārtas.

Raksti

Jaunās sezonas izmaiņu apraksts


2007-11-02 15:40:00

Sākoties jaunajai sezonai, darboties sāks arī jaunais spēļu dzinējs un treniņu sistēma, kurus aprakstījām iepriekšējos rakstos.

Šoreiz mēs vēlētos veikt nelielu kopsavilkumu par gaidāmajām izmaiņām un sniegt nedaudz papildus informāciju par to darbības principu vietās, kur tas nepieciešams.


Būtībā visas izmaiņas stāsies spēkā līdz ar jauno sezonu, bet jaunais spēļu dzinējs nākamajā sezonā tiks izmantots tikai draudzības spēlēs (tas attiecas arī uz nacionālajām izlasēm).

Šī „testa sezona” dos iespēju izprast jauno spēļu dzinēju un sagatavot savu vienību atbilstoši tā prasībām. Sākoties aiznākamai sezonai (2008. gada sākumā), jaunais spēļu dzinējs tiks izmantots pilnīgi visās Hattrick spēlēs.

Jaunā treniņu sistēma stāsies spēkā līdz ar sezonas sākumu. Zemāk aprakstītas gaidāmās izmaiņas un parādīti piemēri neskaidrākajās vietās:

Spēles dzinējs

1. Ievērojami ir mainīta prasmju ietekme uz dažādām laukuma pozīcijām. Spēlētāji turpmāk vairāk izmantos savas sekundārās un trešējās prasmes. Šīs lietas sīkāk tika aprakstītas iepriekšējā rakstā, lūdzu, izskatiet to vēlreiz vai arī izlasiet Hattrick papildinātos noteikumus.

2. Izturība turpmāk būs svarīga visiem spēlētajiem. Spēles sākumā spēlētāji var izmantot visu savu potenciālu, bet spēlei ritot, spēlētāji var sākt pagurt. Jo augstāka izturība, jo ilgāku laiku spēlētājs var nenogurt. Kad iestājas nogurums, spēlētāja sniegums samazinās lineāri – noguris spēlētājs zaudē to pašu prasmju daudzumu starp 65. un 70. minūti, kādu zaudē starp 85. un 90. minūti. Starp puslaikiem un pirms pagarinājuma spēlētajiem ir iespēja atpūsties un nedaudz no zaudēta atgūt. Pēc spēles spēlētāju zvaigžņu reitingos būs iespēja apskatīt izturības ietekmi.

3. Zvaigžņu reitingi. Iepriekš aprakstīto izmaiņu sekas būs izmaiņas spēles un spēlētāja zvaigžņu reitingos. Reitingos atspoguļosies katra spēlētāja un taktikas jaunais „spēks”. Tā kā jaunajā spēļu dzinējā ir ieviestas izmaiņas par labu prasmju kombinācijām, kuras ir maz attīstītas, tad visticamāk ir gaidāms, ka reitingi sākumā būs zemāki kā iepriekš. No otras puses, pastāvēs iespēja tos uzlabot izmantojot labu treniņu plānu. Arī zvaigžņu reitings tagad atspoguļos mazliet savādāku informāciju kā līdz šim. Tā kā spēlētāja sniegums spēles laikā vairs nebūs statisks, spēlētāja zvaigžņu reitingā tagad atspoguļosies spēlētāja vidējais sniegums spēlē, līdz ar to gaidāmi zemāki reitingi kā līdz šim, kad spēlētāja sniegums bija nemainīgs. Bez tam, zvaigžņu reitingā būs redzams spēlētāja sniegums tieši spēles beigās – tas tiks parādīts ar dažām pelēkām zvaigznēm kopējā spēlētāja reitingā.

Piemērs: Spēlētājam kopā ir piecas zvaigznes, pirmās trīs ir dzeltenas, pēdējās divas ir pelēkas. Tas nozīmē, ka vidējais spēlētāja sniegums ir novērtēts ar piecām zvaigznēm, bet spēles beigās sniegums novērtēts tikai uz trīs zvaigznēm. Ja spēlētajam būtu augstāka izturība vai arī viņš būtu spēlējis mazāku laiku (jo tad būtu mazāks laiks noguršanai), viņa sniegums spēles beigās būtu augstāks.

Mēģini atrast ceļu, lai dabūt maksimālo sniegumu no spēlētāja, bet atceries, ka tas ir normāli, ka spēles beigās spēlētājs ir noguris.

Noslēdzot to visu, esam novērsuši dažus trūkumus zvaigžņu reitingu formulās. Viens no tiem, ka pārvietotie spēlētāji saņēma lielāku novērtējumu, kā viņiem pienāktos. Otrs ir tas, ka sekundāro prasmju nozīme dažās pozīcijās netika atspoguļota pietiekami. Mēs esam nolēmuši nesniegt detalizētāku informāciju par šīm izmaiņām, jo tās var būt nedaudz mulsinošas. Svarīgi ir tas, ka jaunie reitingi labāk atspoguļos spēlētāja piemērotību pozīcijai kā vecie.

Treniņi un prasmju attīstība

1. Esam veikuši dažas nozīmīgas izmaiņas sistēmā, kā prasmes tiek trenētas un kā notiek to krišanās laika gaitā. Mēs aprakstīsim izmaiņas šeit, bet vairāk iespējams uzzināt noteikumos, bet paturiet prātā, ka ir sistēma, kas nosaka spēlētāja prasmju attīstību atkarībā no vecuma, treniņu veida un prasmes līmeņa. Vispirms izskaidrosim ideju, kura pamato šīs izmaiņas.

Līdz šim prasmju treniņu ātrums bija nemainīgs, neatkarīgi no to līmeņa, vienīgie treniņu ietekmējošie faktori bija spēlētāja vecums un treniņu veids. Tas vedinājis menedžeriem pievērsties tikai vienam treniņu veidam, trenējot spēlētājam vienu prasmi visu tā karjeru. Laika gaitā šī prasme ir sasniegusi maksimumu, bez tam spēlētāji ir pārāk veci sekundārās prasmes trenēšanai. Tā kā spēlētāji relatīvi zemā vecumā tiek uzskatīti par „pilnīgiem”, ir novērojama prasmīgu (vienā prasmē) spēlētāju pārprodukcija. Mēs vēlamies, lai jaunā sistēma dotu prettriecienu šīm tendencēm, iedrošinot menedžerus pavadīt vairāk laika trenējot mazāku skaitu spēlētāju ar vairākām prasmēm.

Jaunā sistēma balstīsies uz trijiem faktoriem: treniņu veids, vecums un esošās prasmes līmenis. Treniņu ātrums turpmāk samazināsies atkarībā no prasmes līmeņa nevis vecuma. Šīs reformas galvenie ieguvumi ir:

• Visiem spēlētājiem zemie prasmju līmeņi trenēsies DAUDZ ātrāk, kā šodien. Prasmēm pieaugot, treniņu ātrums samazināsies. Augstākajos prasmju līmeņos treniņu ātrums būs mazāks kā šodien.

• Spēlētāji ar ļoti augstām prasmēm savā vecuma grupā – piemēram, labākais jauniešu spēlētājs savā pamat prasmē trenēsies mazliet lēnāk kā līdz šim.

• Veci spēlētāji ar zemām prasmēm salīdzinot ar labākajiem savā vecuma grupā trenēsies ātrāk, kā līdz šim.

• Lielākā daļa no spēlētājiem trenēsies ātrāk kā šodien, ja viņiem netiks trenēta ļoti augsta pamat prasme.

Piemērs: Turpmāk 17 gadīgam vārtu sargam ar augstu labu vārtu sargāšanas prasmi vajadzēs ilgāku laiku kā šodien, lai kļūtu par dievišķu vārtu sargāšanā. (Tas pats attiecas uz talantīgiem 17 gadus veciem aizsargiem, centra un malējiem pussargiem un uzbrucējiem).

Bet 24 gadus vecs iespaidīgs uzbrucējs (vai aizsargs utt.) trenēsies ātrāk kā šodien. Tas attiecas uz visām prasmēm, izņemot standartsituācijas. Pie zemiem prasmju līmeņiem izmaiņas būs labāk redzamas, piemēram, centra pussargam ar pasaules klases saspēli un vājām piespēlēm, piespēles trenēsies ātrāk kā šodien.


Visbeidzot, esam mainījuši prasmju krišanās sistēmu. Iepriekš tā darbojās pēc nejaušības principa un balstīta uz spēlētāja vecumu. Paliekot vecākam, risks kristies prasmēm palielinājās, dažkārt pat zaudējot vairākus līmeņus vienā nedēļā. Jaunā sistēma vairs nedarbosies pēc nejaušības principa, tas būs pakāpenisks un prognozējams process. Noteicošais faktors būs spēlētāja vecums un katras prasmes līmenis, t.i., prasmes ar augstāku līmeni kritīsies agrāk, prasmes ar zemāku līmeni kritīsies vēlāk kā šodien.

Šīs izmaiņas padarīs spēlētāja attīstības tendences daudz individuālākas. Iepriekšējā sistēmā, spēlētāju prasmes nekritās pirms 26 gadu vecuma. Tā joprojām būs riska robeža, bet būs atkarīga no katra spēlētāja individuāli, atkarībā no prasmju līmeņa.

Mēs uzskatam, ka šī jaunā pieeja spēlētāja attīstībā nesīs interesantus rezultātus. Sekundāro prasmju trenēšana būs ātrāka (jo tās bieži sāk trenēt no zemākiem līmeņiem kā pamat prasmi). Tā kā prasmes ar augstāku līmeni tagad kritīsies straujāk kā prasmes ar zemāku līmeni, spēlētājs ar vairākām prasmēm labāk varēs pretoties prasmju zaudēšanai vecuma dēļ.

Spēlētāji ar pārāk augstām prasmēm tās zaudēs visātrāk. Daži šādi spēlētāji var pieredzēt ievērojamu prasmju krišanos sezonas laikā.

Lūdzam ievērot, ka nākamās sezonas laikā prasmju krišanās un treniņu ziņojumi tiks paziņoti dažādās dienās kā līdz šim, bet aiznākamajā sezonā šos ziņojumus mēs apvienosim treniņu ziņojumā.

Fona treniņi

Līdz šim neliels treniņu daudzums tika VISIEM vienības spēlētājiem, neatkarīgi no tā, vai viņi ir spēlējuši īstajā pozīcijā. Jaunajā treniņu sistēmā, „fona” treniņu daļu saņems tikai spēlētāji, kas spēlējuši konkrētajā nedēļā. Bez šīs izmaiņas, fona treniņu devums būtu pārāk liels.

Aizsardzības pozīcijas

Turpmāk šis treniņu veids trenēs aizsardzību vārtu sargiem.

Standartsituācijas

Standartsituāciju treniņu turpmāk nesaņems visa vienība, bet tikai spēlētāji, kas spēlējusi konkrētajā nedēļā. Standartsituāciju izpildītāji un vārtu sargi papildus saņems 25% bonusu standartsituāciju treniņiem. Pārējie standartsituāciju treniņu noteikumi paliek nemainīgi – prasmes līmenis nebūs noteicošais treniņu ātrumā vai prasmes kritumā. Mēs pieļaujam šo izņēmumu, jo plānojam veikt standartsituāciju nozīmi spēlē un vēlamies pabeigt šīs izmaiņas pirms mainām standartsituāciju trenēšanas kārtību. Mēs arī esam atlikuši izmaiņas, kas saistītas ar standartsituāciju prasmju nozīmi algas aprēķinā. Vairāk informācijas par izmaiņām saistībā ar standartsituācijām mēs publicēsim nākamās sezonas laikā.

HT-Johan
Visi raksti

Komūnai ir ko teikt ...

Līdz šim neviens nav sniedzis preses paziņojumus par šo notikumu.

 
 
Server 081