Mēs izmantojam cookies - tie dod mums iespēju labāk pielāgoties tavām vajadzībām.
Izmantojot mūsu mājaslapu, tu akceptē, ka mēs drīkstam turēt un piekļūt cookies, kas atradīsies uz tevis izmantojamās iekārtas.

Raksti

Saikne starp Spēles Pārziņiem (GM) un kopienu


2005-05-18 09:32:00

Kādēļ gan noteiktu GM lēmumu publiskošana vai baumas par tiem rada vislielāko spriedzi diskusijās? Kādēļ nav atļauts kritizēt GM - vai varbūt tomēr? Lasiet, kas par to sakāms HT-Tjecken, kurš pirmajā no trim iecerētajiem rakstiem par GM un kopienas attiecībām izsaka savas domas par šo tēmu un arī ievieš skaidrību vairākos jautājumos.

Kas ir iemesls tam, ka atsevišķi GM lēmumi izrādās tik diskutabli, ka atrodas lietotāji, kas nolemj neuzticēties cilvēkiem, kuri man un pārējai HT komandai šķiet visuzticamākie?
Uz šo jautājumu atbildēt nav viegli, jo man liekas, ka tam ir daudzi iemesli, tai skaitā vairāki ar cilvēka raksturu saistīti. Piemēram, mēs parasti neticam lietām, ko labi nepazīstam, un, jo varenākas tās ir, jo mazāk mēs tām ticam.

GM pasaule saprotamu iemeslu dēļ ir slēpta daudzu lietotāju acīm, un tas laika gaitā ir izraisījis daudz baumu, noslēpumu un pārpratumu. Es domāju, ka daudzi lietotāji nemaz īsti nezina, kam domāti Spēles Pārziņi un kādi ir viņu uzdevumi, tādēļ arī GM attiecības ar kopienu ir pilnas baumu un pārpratumu. Tādēļ vispirms noskaidrosim, kāda ir GM loma šajā spēlē, lai tādā veidā mēģinātu saprast ko vairāk par "slepeno" GM pasauli un vēl vairāk uzlabot attiecības starp Spēles Pārziņiem un Hattrick kopienu.

GM uzdevums ir palīdzēt lietotājiem un rūpēties par to, lai spēle tiem sagādātu prieku. Tas bieži tiek aizmirsts, tādēļ es vēlreiz atgādinu: galvenais iemesls, kāpēc nepieciešami Spēles Pārziņi, ir palīdzība lietotājiem, nevis pārkāpēju "medības". Galvenais šo cilvēku pienākums ir palīdzēt tiem lietotājiem, kam rodas problēmas, spēlējot šo spēli. Tas nozīmē, ka viņi novērš iespējamos pārpratumus, palīdz lietotājiem, kam tas nepieciešams, ziņo par kļūdām, apstiprina jaunus lietotājus utt.
Viņi ir atbildīgi arī par to, lai tiktu ievēroti Hattrick noteikumi, lai lietotāji izturas tiem atbilstoši un, protams, lai novērstu krāpšanos.
Kādēļ vispār nepieciešami noteikumi? Mēs vēlamies, lai ikvienam kopienas loceklim šī spēle sniegtu iespējami lielu gandarījumu. Mūsuprāt, to var panākt, ja lietotājiem ir iespējams labi pavadīt laiku un viņi viens pret otru izturas ar cieņu. Spēles Pārziņi un moderatori strādā jūsu pašu labā, rūpējoties, lai ikviens šeit justos labi.

Lai kļūtu par GM, tev būtu jābūt ieinteresētam palīdzēt citiem, tajā pašā laikā nebaidoties uzņemties atbildību un pieņemt grūtus lēmumus, kas var apbēdināt iesaistītos lietotājus. Protams, tev arī ļoti labi jāpārzin pati spēle. Aktīvi un pamanāmi kopienas dalībnieki nereti tiek lūgti uzņemties GM pienākumus, bet viņu popularitātei jebkurā gadījumā ir otršķirīga nozīme - galvenais, lai viņi pēc savām īpašībām atbilstu šim amatam.

Kā var redzēt, būt par GM nav viegli. Lai kā tu censtos, vienmēr ir kāds, kas nepiekrīt taviem lēmumiem, lai cik pamatoti tie būtu. Dažkārt lietotāji pat izsaka aizdomas par korupciju vai varas demonstrēšanu. Tas ir pilnīgi nepareizi. Ne Spēles Pārziņa, ne jebkādus citus amatus mūsu kopienā mēs neuzticam šādiem cilvēkiem. Protams, GM darbs sevī ietver lielu atbildību, kam līdzi nāk arī dažas papildus iespējas. Bet Spēles Pārziņi drīkst iejaukties vienīgi, ja tiek pārkāpti kādi noteikumi. Tas tiek darīts mūsu un, kas vēl svarīgāk, jūsu pašu dēļ.

Tas pašlaik arī ir viss, kas man sakāms, bet es pie šīs tēmas pēc kāda laika vēl atgriezīšos. Vēl vēlos vienīgi informēt, ka pastāv iekšēja GM apvienība ar mani kā tās "galvu", un es visu laiku rūpējos par to, lai Spēles Pārziņi savus pienākumus pildītu godīgi un korekti.

HT-Tjecken
Visi raksti

Komūnai ir ko teikt ...

Līdz šim neviens nav sniedzis preses paziņojumus par šo notikumu.

 
 
Server 080