We gebruiken cookies - deze helpen ons om je een betere online-ervaring te bieden.
Als je onze website gebruikt, ga je ermee akkoord dat we cookies opslaan en gebruiken op je toestel.

Artikels

De resultaten van de Hattrick Census


2006-09-18 11:00:00

Wist je dat 97% van de Hattrick-gebruikers het spel zou aanraden aan een vriend? En wist je dat 95% zegt binnen een jaar nog steeds Hattrick te zullen spelen, en slechts 1% niet?
Wij eerlijk gezegd ook niet. We dachten dat de resultaten goed zouden zijn, maar het bleek nog beter mee te vallen dan verwacht.


Tijdens de maand mei voerden we een enquête bij de gebruikers om na te gaan wat jullie dachten over het spel, de gemeenschap en de site. Maar liefst 191.000 onder jullie vulden de enquête in, een fantastisch resultaat! We zijn echter niet alleen trots op het aantal antwoorden maar vooral op de resultaten, en daarover wil het met jullie even hebben.

Als je de forums opent en de posts leest over mensen die het spel verlaten, krijg je soms de indruk dat er een leegloop bezig is. De resultaten van onze enquête geven echter een heel ander beeld. Niet minder dan 95% van de Hattrick-gebruikers zeggen dat ze over een jaar zeker nog zullen spelen en zo maar even 97% geeft aan dat ze Hattrick zouden aanbevelen aan een vriend. Toen we deze resultaten zagen, keken we elkaar aan en vroegen we ons af of we droomden, waarop we naar de bakker om de hoek trokken en een geweldige taart bestelden. :)
Verlaat er dan niemand het spel? Wel, het zou abnormaal zijn mocht er niemand stoppen, maar eigenlijk zegt maar 1% van de gebruikers dat ze over een jaar geen Hattrick meer zullen spelen.

De gemiddelde Hattrick-gebruiker is een man tussen 21 en 25 die het spel al 1 à 2 jaar speelt en er gemiddeld 3 tot 5 uur per week aan besteedt. De meesten spelen Hattrick wegens hun interesse in strategie en voetbal en vinden de competitie in het spel boeiend. Deze bevindingen komen ook overeen met wat al bleek uit vorige onderzoeken.

In dit onderzoek vroegen we ook jullie mening over zeven sleutelpunten: de gebruikersinterface, het beheer van het spel, de duidelijkheid van het spel, de beker, de prestaties van de website, gemeenschap & forums en de uitdaging die het spel biedt. Dat laatste aspect vinden jullie het allerbelangrijkste, gevolgd door de gebruikersinterface. Dat was enigszins verwacht. Verrassend echter was dat de prestatie van de site als minst belangrijk naar voor kwam!

Algemeen gezien zijn jullie zeer tevreden over de geleverde prestatie voor bovenstaande punten. Vooral de gebruikersinterface en het beheer van het spel vinden jullie goed. Wat echt geweldig is, is dat het werk van onze vrijwillige medewerkers wordt geapprecieerd. 98% onder jullie zijn tevreden met hun taalversie en slechts 3% zegt niet tevreden te zijn over het werk van de Game Masters en Moderators. Slechts 3%! Voor een pure klantendienst zou dit al een geweldig resultaat zijn, maar voor een helpdesk, klantendienst en politiekorps in één (want dat is wat de GM's & Mods doen) is het gewoon verbluffend.

Met al dit goede nieuws vraag je je wellicht af of er geen slechte resultaten waren. Uit de resultaten van de enquête vielen er eigenlijk geen echt slechte punten op te maken. Wel bleek dat slechts 85% van de gebruikers vindt dat de uitdaging groot genoeg is. Aan de ene kant is 85% nu ook niet echt slecht, maar hier moet zeker werk van worden gemaakt. Ook vindt 18% onder jullie de structuur van de forums nogal ingewikkeld, maar tegelijk weten de gebruikers die veel tijd op de forums doorbrengen, de structuur juist wel te waarderen. Het duurt met andere woorden even voor je weg bent met de indeling, maar wanneer je het doorhebt, valt het goed mee.

Uiteraard was het niet de bedoeling van de enquête om ons gevleid te voelen (al was dat een leuk neveneffect) omdat jullie de meeste aspecten goed vinden. De hoofdbedoeling van de enquête was om na te gaan wat jullie belangrijk vinden en waar er volgens jullie verbetering mogelijk is. We proberen de vinger aan de pols van de gemeenschap te houden en volgen steeds de discussies op de forums, maar we weten ook dat er talloze gebruikers zijn die zelden of nooit op de forums komen en ook hun mening interesseert ons. De forums vormen een goede plek om lucht te geven aan je mening, daar was 80% van de deelnemers aan de enquête het over eens. Toch zul je de meeste Hattrickers hier niet zo vaak aantreffen: slechts 20% brengt er meer dan de helft van zijn tijd op Hattrick door en 25% beweert nooit op de forums te komen en andere aspecten van het spel interessanter te vinden. Dit is uiteraard ook een van de punten waar verbetering mogelijk is. We willen meer gebruikers laten kennismaken met Hattrick als gemeenschap, omdat we dat zelf een van de beste elementen van het spel vinden. Tegelijk moeten we ook begrijpen dat sommige mensen andere aspecten interessanter vinden, en zij zijn even belangrijk voor ons, ook al zijn ze niet aanwezig op de forums.

Algemeen gezien geven de resultaten van de enquête ons een mooi werkinstrument voor de toekomst. We hebben een beeld van wat jullie belangrijk vinden en van de punten waar we extra aandacht aan moeten schenken, zoals de uitdaging die het spel biedt en het gemeenschapsaspect. Dat zijn dan ook twee zaken waarop we zeker zullen focussen (en waar we al aan begonnen zijn, trouwens). Er zijn ook enkele zaken die jullie niet zo belangrijk vonden (en waarvoor de resultaten goed waren) waarop we dan minder moeten focussen, zoals de bekers.

Ten slotte zijn er ook bepaalde punten waarop we helemaal niet naar jullie zullen luisteren. Sorry maar wat prestaties betreft, zullen we echt geen gehoor geven aan jullie wensen. Jullie mogen nog zo vaak zeggen dat dit het minst belangrijke is in Hattrick, we luisteren niet! De prestatie van de site is voor ons een echte prioriteit en om eerlijk te zijn, denk ik dat jullie dat niet zo erg vinden ook.


HT-Tjecken
Lijst met alle artikels

Reacties van de gemeenschap

Nog geen persberichten hierover

 
 
Server 080