We gebruiken cookies - deze helpen ons om je een betere online-ervaring te bieden.
Als je onze website gebruikt, ga je ermee akkoord dat we cookies opslaan en gebruiken op je toestel.

Artikels

Relatie tussen de GM's en de community - deel II


2005-05-23 09:43:00

HT-Tjecken gaat verder met het delen van zijn gedachten in dit tweede artikel over de relatie tussen de GM's en de Hattrick community.


Laat me het klaar en duidelijk formuleren, om alle misverstanden uit de wereld te helpen - misschien zowel langs de kant van de gebruikers als langs de GM-kant:

Het is ok om over het werk van de GM's te discussiëren in de forums en het is ook ok om de GM's te bekritiseren. Het is écht ok - je zal er niet voor geband worden. Net als elk ander menselijk wezen willen ook GM's hun werk verbeteren. Feedback is dus zeer welkom.

Discussies over het werk dat de GM's verrichten moeten echter op een algemeen niveau gehouden worden. De discussie kan bijvoorbeeld gaan over de wijze waarop GM's worden aangeworven en opgeleid, maar evenzeer over wat toegelaten is in Hattrick en wat niet. We laten niet toe dat individuele zaken publiek besproken worden, omdat dan de gebruikersprivacy in het gedrang komt. Het forum zou dan ook uitgroeien tot een rechtssysteem, geregeld door een meerderheid die geen informatie heeft over de zaak in kwestie - kort gezegd, het zou een totale puinhoop worden.

Als je echt je standpunt naar voren wil brengen, formuleer het dan op een algemeen niveau en gebruik constructieve argumenten om je punt te ondersteunen - daar zijn net de forums voor gemaakt. Onthoud echter het volgende: enkel het feit dat het ok is om de GM's te bekritiseren wil nog niet zeggen dat je zowat álles kunt zeggen over een lid van de staf. Je moet immers kritiek geven op een beleefde en constructieve manier - op dezelfde wijze als je zelf graag zou bekritiseerd worden. Het is niet toegelaten om een Hattrick-gebruiker persoonlijk aan te vallen of uit te schelden en dat geldt natuurlijk ook voor stafleden.

Er kan veel gezegd worden over hoe kritiek te geven en hoe dat niet te doen, maar ik hoop dat het bovenstaande de meeste zaken dekt ook al ben ik niet in detail getreden. Er is echter één ronduit slechte manier van kritiekgeven die extra aandacht vergt, omdat het enorm slechts is voor zowel de GM's als de community. Dit is wanneer gebruikers een conflict trachten uit te lokken (dit kan op diverse manieren). Wanneer iemand hierin slaagt, en dat gebeurt van tijd tot tijd, dan zijn de GM's genoodzaakt om acties te ondernemen die natuurlijk niet altijd 100% succesvol zullen zijn en degene die de conflicten uitlokt zal "winnen". Maar wat is uiteindelijk bereikt? Niets, vrees ik. Niets, enkel wederzijdse irritatie en woede.

Ik betreur het dat ik moet zeggen dat van tijd tot tijd GM's ruwe reacties en beledigingen van gebruikers ontvangen, hoofdzakelijk van gelockte cheaters - maar dat is geen excuus. Er zijn ook gevallen waarbij gebruikers GM's persoonlijk bedreigen al zijn deze zeldzaam.

In een recent geval ging een gebruiker (die geband werd na 10 waarschuwingen over zijn gedrag op het forum) over de schreef. Hij ging niet één maar meerdere keren te ver wanneer hij het initiatief nam om een groep van ex-spelers te vormen die zich bezig hield met het verzamelen van persoonlijke informatie (leeftijd, adres, kinderen, foto's,...) over sommige GM's en ermee dreigde om deze informatie te publiceren op het web. De bedoeling was dat gebande gebruikers zo rechtstreeks de GM's konden bereiken. GM's van een ander land hebben gelijkaardige bedreigingen ervaren in het verleden, waardoor ze gedwongen werden om hun emails te ondertekenen als een groep GM's in plaats van persoonlijk te signeren.

Het is niet enkel verboden bij de wet om persoonlijke details in het openbaar te publiceren, we denken bovendien dat zulke acties ook een aanval zijn op het spel zelf. Geen enkele gebruiker zou het gevoel mogen hebben om bedreigd te worden - op welke manier ook - binnen Hattrick, en zeker niet de mannen en vrouwen die ons vrijwillig helpen om het spel in goede banen te leiden. Om onze bedreigde GM's te beschermen en te steunen namen we in bovenstaande zaak de gepaste legale maatregelen die voor ons mogelijk waren.

Begrijp me nu niet verkeerd. We kunnen de woede en frustratie begrijpen die sommige gebruikers hebben wanneer hun ploegen worden gelockt, maar we zijn van mening dat alle zaken opgelost kunnen en zouden moeten worden binnen Hattrick en niet mogen uitmonden in kwesties en bedreigingen in het echte leven. We vinden dit volkomen onaanvaardbaar.

Zeg ik nu dat GM's perfecte menselijke wezens zijn die geen fouten maken? Nee, zo makkelijk is het natuurlijk niet - er zijn gebieden waarin de GM's kunnen verbeteren net als er gebieden zijn waarin de community kan verbeteren. Meer daarover de volgende keer.


HT-Tjecken
Lijst met alle artikels

Reacties van de gemeenschap

Nog geen persberichten hierover

 
 
Server 081