We gebruiken cookies - deze helpen ons om je een betere online-ervaring te bieden.
Als je onze website gebruikt, ga je ermee akkoord dat we cookies opslaan en gebruiken op je toestel.

Artikels

De hoofdmedewerkers


2007-05-23 10:00:00

Je hebt misschien al wel gehoord dat er ook bij de GM's en Mods een organisatie en een hiërarchie bestaat, zodat alle GM- en Mod-aspecten van het spel worden bestreken. Vandaag vertellen we jullie wat meer over deze organisatie en bieden we jullie een blik achter de schermen met het oog op een maximale transparantie en eerlijkheid.


Uit onze meest recente enquête (het artikel in kwestie vind je hier) bleek dat jullie het werk van onze GM's en Mods zeker wisten te waarderen (slechts 3 % van jullie zijn niet tevreden over hun prestaties). Toch vinden we het een uitdaging om ook dit aspect van onze 'dienstverlening' te verbeteren.

Het GM- en het Mod-systeem bestaan nu al een hele poos en werken volgens ons best goed. Zoals gezegd bestrijken deze twee systemen verschillende aspecten van het spel, waaronder het geven van straffen (boetes en uitsluitingen), bijvoorbeeld bij valsspelen. Wanneer een hattricker klaagt over een boete/uitsluiting, dan is de procedure als volgt: De GM/Mod in kwestie neemt de zaak opnieuw door, en neemt een beslissing als de zaak duidelijk is (en meestal is de zaak echt heel duidelijk). Is de kwestie minder evident, dan wordt er overlegd met andere GM's/Mods of wordt het probleem uit handen gegeven om een tweede opinie te krijgen vooraleer een beslissing wordt genomen. Op die manier kan de gebruiker ervan op aan dat de beslissing eerlijk en eensgezind wordt genomen. Dit is normaalgesproken het eindpunt van alle valsspeel- en boetegevallen omdat alles uitgeklaard is. Het is echter mogelijk dat de gebruiker vindt dat hij of zij toch onheus werd behandeld met de genomen beslissing. Totnogtoe werd de zaak in dergelijke gevallen voorgelegd aan de Global GM's. Deze laatste mogelijkheid bestond, maar is nooit officieel bekendgemaakt. Daar komt nu verandering in.

De komende tijd testen we een officiële voor een 'laatste beroep'. De hoofd-GM's en hoofd-Mods zijn twee groepen zeer ervaren, betrouwbare en gerespecteerde GM's/Mods die leiding geven aan de andere GM's/Mods en voortaan (onder meer) de verantwoordelijkheid op zich nemen voor eindbeslissingen in dergelijke speciale gevallen. Hun beslissing biedt een maximale zekerheid, doordat elke zaak zeer grondig zal worden uitgespit. Hun beslissing is ook definitief, er kan dus niet in beroep worden gegaan bij de HT's. Wie een beroep doet op dit systeem, moet er zich bewust van zijn dat de vorige beslissing kan worden ongedaan gemaakt, bevestigd maar ook verzwaard als dat nodig is. Denk dus goed na voor je van deze mogelijkheid gebruik maakt. Het is een systeem voor uitzonderlijke gevallen. Andere zaken (normale gevallen, vragen die op het vragenforum thuishoren, meldingen van bugs, ideeën en suggestie enz.) worden automatisch verwijderd (of zelfs bestraft) en niet beantwoord. Het gaat nogmaals om uitzonderlijke gavallen. 99% van de beslissingen van onze GM's/Mods zijn correct. We vertrouwen het oordeel van onze plaatselijke medewerkers volledig en drukken jullie dan ook op het hart om je met klachten eerst tot hen te wenden.

Waarvoor mag je het systeem dan wel gebruiken? Zoals wellicht al duidelijk is, gaat het om speciale gevallen van gesloten ploegen (hoofd-GM's) en uitsluitingen van de forums of boetes (hoofd-Mods). Enkel de gebruiker in kwestie mag de hoofdmedewerkers contacteren. De gewone procedure verandert dus niet: je neemt eerst contact op met de gewone medewerkers. Uiteraard maken ook de hoofdmedewerkers geen details over de zaken bekend.
Het systeem kan daarnaast ook worden gebruikt indien je vindt dat een (of meerdere) medewerker(s) hun taken niet naar behoren uitvoeren. We weten dat dit belangrijk is voor jullie, maar ook voor ons is dat zo. Op deze manier kun je er bovendien van op aan dat de kwestie strikt vertrouwelijk wordt behandeld.

Hoe kun je nu concreet gebruikmaken van het systeem? In het contactformulier (MENU > Regels & contact > Crew contacteren werd de mogelijkheid toegevoegd om de hoofd-Mods en de hoofd-GM's te contacteren. Spreek je geen Engels, maar vind je toch dat je verkeerd bent beoordeeld, neem dan even de tijd om iemand te zoeken die je zaak wel duidelijk kan uitleggen in het Engels.

"Waarom een testperiode?" vraag je je misschien af. We willen dat ons systeem zo eerlijk mogelijk is en dat jullie dat ook vinden. We zijn niet zeker dat het systeem in de praktijk werkbaar zal zijn, we vrezen een beetje voor een waterval aan berichten die er niet thuishoren. We willen het echter wel proberen en hopen echt dat het zal werken.

/De hoofd-GM's en -Mods


HT-Tjecken
Lijst met alle artikels

Reacties van de gemeenschap

Nog geen persberichten hierover

 
 
Server 081