We gebruiken cookies - deze helpen ons om je een betere online-ervaring te bieden.
Als je onze website gebruikt, ga je ermee akkoord dat we cookies opslaan en gebruiken op je toestel.

Artikels

De Hattrick-economie: doorlichting en maatregelen


2007-07-13 13:15:00

De voorbije maanden hebben we de Hattrick-wereld en de evolutie van het spel qua economie en spelersontwikkeling grondig geanalyseerd. Het is voor velen duidelijk dat er iets niet goed zit, zeker als we kijken naar de steeds verder instortende transfermarkt. Jullie hebben dan ook heel wat theorieën naar voor gebracht over de oorzaken van de problemen en de mogelijke oplossingen.


We hebben deze discussies in de forums aandachtig gevolgd en ze getoetst aan de gegevens en statistieken waarover we beschikken. Bovendien hebben we twee onafhankelijke onderzoeken laten uitvoeren. Het eerste, door twee Zweedse economen van de universiteit van Stockholm, bestudeert de evolutie van de Hattrick-economie op strikt wetenschappelijke manier, terwijl in het tweede onderzoek, dat werd uitgevoerd door een ervaren Hattrick-gebruiker, de gegevens eerder vanuit het oogpunt van de spelbeleving worden bestudeerd.

De conclusies van beide onderzoeken vertoonden veel gelijkenissen wat betreft de problemen waarmee Hattrick te kampen heeft.

Het komt erop neer dat het evenwicht op lange termijn tussen de kosten en de inkomsten van de clubs verstoord is, waardoor er steeds meer geld uit Hattrick verdwijnt. Een belangrijke factor hierin zijn de lonen. Die horen immers bij een steeds groter wordende, steeds hoger opgetrainde groep spelers die bijgevolg heel wat salaris vragen.
Op korte termijn is het nodig de tendens te veranderen waarbij het geld uit de economie verdwijnt, de transfermarkt hapert en nogal wat teams failliet gaan.

Het is echter even belangrijk om tegelijk maatregelen te nemen op lange termijn die de economie en de spelersmarkt van Hattrick stabiliseren, zodat wij minder vaak of niet meer direct moeten ingrijpen in de economie van het spel. Een aantal van deze maatregelen zijn reeds doorgevoerd of hebben het voorbije jaar onze beslissingen qua speldesign beïnvloed.

We focussen hierbij vooral op een betere controle over de in- en uitstroom van spelers, een reductie van de training (zonder dat het spel daardoor minder leuk of interessant wordt), het verbeteren van de game-engine voor multiskillspelers, een herwaardering van het concept dat de beste spelers eigenlijk ook het duurst horen te zijn, en er zorg voor dragen dat Hattrick zowel voor de occasionele gamer als voor de echte fanaten interessant blijft.

Problemen in het spel die volgens ons op die manier kunnen worden opgelost, zijn de ingestorte transfermarkt, het gebrek aan stimulansen voor trainingsprogramma's op lange termijn en het fenomeen van kamikaze- en farmteams.

Het wordt een werk van lange adem, maar we zijn ervan overtuigd dat heel wat zaken vanzelf positief zullen veranderen wanneer we de kernproblemen aanpakken. Deze houden telkens verband met de instroom en uitstroom van de twee belangrijkste 'grondstoffen' in Hattrick: geld en spelers.

Het is al gezegd (ook door ons, trouwens) dat de economie van Hattrick zichzelf kan en moet regelen: worden de lonen te hoog, dan zullen de gebruiker zich aanpassen. Voor een groot deel klopt dit ook, en elke club heeft nog steeds zijn eigen lot in handen. Het volstaat echter niet om de ineenstortende economie te redden. Uiteindelijk is Hattrick immers meer dan een economische simulatie: het blijft een spel, en dus is het onze taak om de parameters van dat spel bij te stellen, zodat het speelbaar en boeiend blijft.

1. Probleem op korte termijn: Geldinstroom

De huidige recessie in Hattrick is het gevolg van kosten die heel wat seizoenen gestaag zijn gestegen, terwijl de inkomsten gelijk gebleven zijn. Deze kostenstijging wordt voornamelijk veroorzaakt door een hogere loonlast: er komen steeds meer spelers bij en ze worden steeds hoger opgetraind.

De gemiddelde club maakt verlies en kan dit niet langer compenseren door spelers te trainen en te verkopen. Doordat de gemiddelde club verlies maakt, verdwijnt er geld uit de Hattrick-economie. Dit patroon bestaat al een aantal jaar, maar doordat het aantal nieuwe gebruikers en dus de hoeveelheid vers geld in het spel sterk steeg, was er niet echt een probleem. Nu die groei vertraagt, is er minder vers geld en ook minder vraag naar spelers met beperkte vaardigheden. Dat is geen probleem, maar het betekent wel dat we de geldinstroom op een andere manier moeten regelen om het spel gezond houden.

Om deze situatie op korte termijn te verbeteren wordt het sponsorgeld voor alle clubs verhoogd met € 10.000 per week. We hadden ook aangekondigd dat de interest op spaargeld volledig zou verdwijnen. Uit onze analyse blijkt echter dat dit een negatieve invloed zal hebben. Daarom behouden we een kleine interest (de helft van het huidige percentage). Daarnaast zakt ook de rente op geleend geld met een derde.

Bovendien verlagen we de constructieprijs van nieuwe zitjes voor het stadion met 25 procent. Op die manier kunnen nieuwe clubs hun inkomen sneller verhogen naarmate ze meer fans krijgen. Daar staat tegenover dat de prijzen van de tickets met 20 procent worden verhoogd. Bovendien ontvangt al wie zijn of haar stadion tussen 14.07.2006 en 13.07.2007 onder de oude regels heeft uitgebreid, ter compensatie een eenmalige bonus van € 25.000.

Verder hebben alle spelers in Hattrick een salarisreductie aanvaard van € 250 per week. De nieuwe overeenkomst met de spelersvakbond bepaalt bovendien ook dat de clubs voortaan tijdens de laatste week van het seizoen de spelers geen salaris hoeven te betalen.

We hebben er alles aan gedaan om dit stimulansenpakket zo evenwichtig en billijk mogelijk te maken voor de clubs. We weten zeer goed dat een kapitaalinjectie geen oplossing biedt voor de langetermijnproblemen, maar het stimuleert de economie terwijl onze andere maatregelen in werking treden. En dat is absoluut noodzakelijk.

2. b>1. Probleem op middellange termijn: De transfermarkt

De transfermarkt is het meest zichtbare aspect van de economische malaise in Hattrick. Het is immers het enige kanaal voor financiële transacties tussen de clubs. Transfers spelen dan ook een heel belangrijke rol doordat ze clubs de mogelijkheid bieden om hun training te sturen, op een creatieve manier hun ploeg op te bouwen enz.

Volgens ons zijn er verschillende redenen voor de bodemprijzen op de transfermarkt: het overaanbod aan opgetrainde spelers, het gebrek aan geld in Hattrick, minder nieuwe clubs die de vraag naar spelers aanzwengelen, te weinig motivatie om oudere spelers af te danken en het feit dat de enorme salarissen van eenzijdige spelers het waardemodel verstoren, waardoor de beste spelers nauwelijks iets kosten bij aankoop, maar ongelooflijk duur zijn om in dienst te hebben.

Deze vreemde situatie maakt het plannen van je training - een van de belangrijke aspecten van het spel - er niet eenvoudiger op. Andere negatieve gevolgen zijn het ontstaan van kortetermijnstrategieën die leuk noch realistisch en vaak destructief zijn: 'divinetricks', kamikazeteams enz.

Het is echter ook zo dat de bestaande spelers met gigantische lonen dan wel flink in de kijker lopen en irritatie opwekken, maar dat er tegenwoordig nauwelijks nog spelers zo hoog worden opgetraind. De meeste gebruikers houden rekening met de extreme lonen en stoppen tijdig met trainen. De uitzonderingen zijn de spelers die worden getraind voor de nationale ploegen, maar de wijzigingen aan de matchengine zullen er normaalgesproken voor zorgen dat op termijn ook de selectiefocus van de bondscoaches zal veranderen.

Het probleem is echter dat dit fenomeen waarbij de training wordt stopgezet zich ook begint voor te doen op niveaus waar de lonen niet extreem hoog zijn. Het niveau waarop training niet langer rendabel is, is geleidelijk aan het zakken. Als we niet zouden ingrijpen, zouden we over enkele seizoenen een situatie kunnen krijgen waarbij geen enkele training nog rendabel is. Deze trend heeft diepere oorzaken en houdt verband met de economie, de training en de instroom van spelers.
We zijn er ons van bewust dat het belangrijk is hier iets aan te doen, maar het is niet iets dat we plotsklaps willen veranderen. We willen een geleidelijke ommekeer zien op dat vlak. Op dit moment komt het erop aan de negatieve spiraal te doorbreken.

De belangrijkste manier om het prijsniveau van de beste spelers te herstellen wordt de matchengine, met een groter belang van secundaire vaardigheden
(we zullen de geplande veranderingen aankondigen en daarna kunnen jullie ze uitproberen tijdens de oefenwedstrijden voor ze worden doorgevoerd in competitie- en bekerwedstrijden).

Daarnaast wordt in de formule die bepaalt hoe een speler na verloop van tijd zijn vaardigheden verliest, een 'vaardigheidsniveaufactor' geïntroduceerd. Dat betekent dat vooral extreem hoge niveaus (hoger dan goddelijk) moeilijker houdbaar zullen zijn. We overwegen ook extra veranderingen, die de bondscoaches moeten ontmoedigen om te kiezen voor superhoog opgetrainde eenzijdige spelers en eerder te focussen op multiskillspelers. Het uiteindelijke doel hiervan is dat spelers met hoge vaardigheden (ongeacht welk type) meer gegeerd worden op de transfermarkt. De beste spelers, de spelers waarvoor dus het meest zal worden betaald op de transfermarkt en die een kans maken op de nationale ploeg, zullen echter spelers met meerdere vaardigheden zijn.

Dit seizoen introduceren we ook een aantal nieuwe concepten die Hattrick volgens ons op lange termijn de juiste richting moeten uitsturen: een nieuw systeem voor conditie en wijzigingen in de ontwikkeling van de spelers. Meer daarover echter in ons volgende artikel, dat je volgende week maandag mag verwachten. Daarin bespreken we ook een aantal van onze ideeën voor de volgende seizoenen.


HT-Johan
Lijst met alle artikels

Reacties van de gemeenschap

Nog geen persberichten hierover

 
 
Server 080