We gebruiken cookies - deze helpen ons om je een betere online-ervaring te bieden.
Als je onze website gebruikt, ga je ermee akkoord dat we cookies opslaan en gebruiken op je toestel.

Artikels

Veranderingen voor het nieuwe seizoen


2007-10-08 10:00:00

In de artikels die we publiceerden voor de start van het lopende seizoen hadden we het over de Hattrick-economie en onze doelstellingen voor het spel, zoals het verminderen van het overaanbod aan spelers en de creatie van een stabielere transfermarkt. We maakten ook een reeks maatregelen bekend op korte en op lange termijn. Vandaag vertellen we je meer over de langetermijnmaatregelen.


Je zult je herinneren dat we in juli de inkomsten van de clubs hebben verhoogd omdat er wekelijks geld wegvloeide uit het spel. Het voorspelbare gevolg is dat de clubs minder geld verliezen en investeren in spelers, waardoor de prijzen op de transfermarkt zich aan het herstellen zijn. Deze maatregel was noodzakelijk, maar uiteindelijk ging het om niet meer dan 'symptoombestrijding'. De volgende stappen zijn belangrijker en veranderen de manier waarop spelers ontwikkelen en presteren in het spel. We willen dat het spel de gebruikers ertoe aanzet beslissingen te nemen die niet alleen goed zijn voor hun club, maar ook voor Hattrick als geheel.

We willen dit bovendien doen zonder aan eenvoud in te boeten en zonder grote voordelen voor bepaalde soorten gebruikers, zoals hattrickers met een dikke bankrekening of managers die al lang spelen. Het is dan ook de bedoeling dat de impact van de veranderingen geleidelijk aan voelbaar wordt. Pas na enkele seizoenen zal de aanpassing van de gebruikers aan het nieuwe systeem duidelijk zijn. Vooral clubs die zich optimaal aanpassen zullen succes kennen in de toekomst, niet wie nu toevallig over het ideale team beschikt.

De geplande veranderingen kunnen we in vier categorieën indelen:
• Nieuwe matchengine: spelerposities en individuele orders
• Het belang van conditie voor alle spelers
• Trainen van vaardigheden
• Verlies van vaardigheden

Nieuwe matchengine: spelerposities en individuele orders
Een van onze langetermijndoelstellingen bestaat erin het gebruik van spelers met meerdere vaardigheden te bevorderen. Een speler trainen op verschillende vaardigheden neemt heel wat tijd in beslag. Bovendien train je deze spelers vaak tot op een hogere leeftijd. Het is dan ook logisch dat dergelijke spelers niet alleen een lager loon hebben, maar ook beter presteren. Voor het nieuwe seizoen hebben we de matchengine volledig herbekeken en de impact van de verschillende posities en individuele orders op de linies aangepast (sommige orders waren te sterk en andere dan weer te zwak).

We willen dat alle beschikbare orders een relevante optie zijn en dat je keuze meer afhangt van je speler dan van wat objectief gezien 'het beste' is. Verder willen we een beter evenwicht tussen de verschillende posities en een meer natuurlijke samenhang. Het gebruik van extreme tactieken, waarbij de invloed van een zeer sterke secundaire vaardigheid op een onrealistische manier wordt uitgebuit, zal zo wellicht verminderen.

Het hoofdprincipe hierbij is dat een verdediger altijd meer zal bijdragen aan de verdediging dan een andere speler op het veld, ongeacht de individuele orders. Een verdedigende flankspeler draagt dus meer bij aan de vleugelaanval dan een aanvallende flankverdediger en een aanvallende centrale verdediger levert een grotere bijdrage aan de verdediging dan een verdedigende middenvelder. Het blijft mogelijk om spelers met slechts een vaardigheid te gebruiken op elke positie, maar een speler met de juiste vaardigheden voor een bepaalde positie, zal doeltreffender zijn. Een speler gebruiken op een positie waarvoor hij niet getraind is (bv. een pure middenvelder als aanvallende verdediger), blijft dus een optie, maar die optie is minder wenselijk dan vroeger.

Ten slotte hebben we voor heel wat posities vaardigheden toegevoegd die nu ook een rol gaan spelen. Je zou ze 'tertiaire' vaardigheden kunnen noemen, aangezien ze op zich niet zo heel veel bijdragen. Ze bieden echter mooie nieuwe mogelijkheden om te trainen, zeker gezien de snellere training van lage vaardigheden (zie verder), ondanks hun eerder indirecte impact.

Een gedetailleerd overzicht van alle veranderingen voor elke positie vind je in het volgende artikel.

Conditie
Zoals we in juli hebben aangekondigd, wordt conditie belangrijk voor alle posities. Ook de manier waarop conditie werkt, verandert, waardoor conditie de hele wedstrijd van belang is. Spelers met een hoge conditie zullen hooguit laat in de wedstrijd minder gaan presteren (afhankelijk van hoe goed hun conditie precies is). Met een lage conditie loopt een speler dan weer het risico om hier al in de eerste helft last van te ondervinden. Tijdens de rust komt er wat energie bij, maar het zal niet lang duren voor hij tijdens de tweede helft weer op zijn tandvlees zit.

De snelheid waarmee de prestaties dalen, is gebaseerd op de werking van conditie bij spelmakers. Het effect zal nu wel beter zichtbaar zijn omdat we je meer info zullen geven. In het wedstrijdverslag komen conditiegebeurtenissen en je krijgt ook een beeld van het algemene effect van de conditie.

Training
Op lagere niveaus zal de training veel sneller verlopen dan nu (en hoe lager het niveau, hoe sneller de training). Op echt lage niveaus wordt dan ook vele malen sneller getraind dan vandaag. Naarmate het niveau toeneemt, vertraagt de trainingssnelheid en wanneer een speler 'goed' bereikt voor een bepaalde vaardigheid, gaat de training ongeveer even snel als momenteel het geval is. De training vertraagt dus per niveau dat erbij komt, maar op hogere niveaus wordt dit gecompenseerd doordat we de invloed van de leeftijd op de training verlagen. In de praktijk zul je pas op heel hoge niveaus echt invloed hiervan ondervinden.

Voortaan is dus niet alleen de leeftijd van belang voor de snelheid van de training, maar ook de vaardigheid. Op deze manier kunnen secundaire vaardigheden sneller (en voordeliger als je zo'n beetje je loongrens hebt bereikt) worden getraind. Zo zal het in veel gevallen interessanter zijn om je verdediger wat te trainen op spelmaken dan om het niveau van je pure spelmaker nog te verhogen, door de lonen en de snelle training op lage niveaus.

We kondigden ook aan dat de trainingstypes Spelhervatting en Conditie worden aangepast.
Spelhervatting: Alle spelers die een wedstrijd hebben gespeeld (ook invallers), krijgen training. Er is een bonus voor de spelhervatter(s). Tegelijk wijzen we jullie er ook op dat spelhervatting een waardevollere vaardigheid zal worden.
Conditie: Spelers die de afgelopen week een wedstrijd speelden, inclusief de bankzitters die invielen, krijgen 100% conditietraining. Andere spelers, ook de bankzitters die niet in actie kwamen, krijgen slechts 50%.

Verlies van vaardigheden
De hoogte van de vaardigheden zal een rol spelen, maar enkel op zeer hoge niveaus (in de buurt van goddelijk). Spelers die tot goddelijk werden getraind (of net niet), zullen het moeilijk krijgen om hun vaardigheden op peil te houden. Tegelijk zal de leeftijd algemeen gezien minder belangrijk worden voor het verlies van vaardigheden.

Wanneer vinden deze veranderingen plaats?
Alle veranderingen worden volgend seizoen (het seizoen dat start op 5 november) doorgevoerd. Wegens het grote aantal (telkens relatief kleine) wijzigingen geven we je de kans om het nieuwe systeem uit te proberen. De 'nieuwe' matchengine (met de veranderingen qua posities en conditie) geldt volgend seizoen dan ook enkel tijdens de oefenwedstrijden, het seizoen daarna ook in de competitie.
Kortom: de veranderingen qua training en verlies van vaardigheden gaan in begin volgend seizoen; de wijzigingen qua conditie en bijdrage van de verschillende posities gelden volgend seizoen enkel voor de oefenwedstrijden.

Veranderingen die afzonderlijk worden aangekondigd
Twee verdere veranderingen waarover we jullie al iets hebben verteld in juli, worden ook volgend seizoen ingevoerd. Ze raken echter niet klaar voor de start van het seizoen en dus zullen we jullie er afzonderlijke info over geven in de loop van het seizoen.

• Spelers hebben een minimumconditieniveau nodig, anders hebben andere soorten training geen effect.

• Speler zullen ietsje sneller genezen dan vandaag, en hun genezing zal minder leeftijdsafhankelijk zijn. Het conditieniveau op een bepaald ogenblik tijdens de wedstrijd zal een invloed hebben op eventuele blessures. Een vermoeide speler maakt meer kans op een blessure.

Is dat alles?
Ja, of toch voor volgend seizoen. Dit is echter het begin, niet de volledige oplossing. We werken aan andere wijzigingen en functies, zowel om het spelplezier te verhogen als om het gebruik van spelers met meerdere vaardigheden aan te moedigen. Ik ben er ook van overtuigd dat de HFA de economie zal moeten in de gaten houden (het gerucht doet bijvoorbeeld de ronde dat nogal wat fans morren over de hoge ticketprijzen).

Veel speelplezier!


HT-Tjecken
Lijst met alle artikels

Reacties van de gemeenschap

Nog geen persberichten hierover

 
 
Server 081