We gebruiken cookies - deze helpen ons om je een betere online-ervaring te bieden.
Als je onze website gebruikt, ga je ermee akkoord dat we cookies opslaan en gebruiken op je toestel.

Artikels

Bijdrage spelers aan linies: gedetailleerde info


2007-10-08 09:59:00

In dit artikel vind je een gedetailleerd overzicht van alle veranderingen in de nieuwe matchengine qua spelersbijdrage voor de verschillende individuele orders.


Doelmannen
De enige vaardigheid die doelmannen tot nu toe konden gebruiken, was keepen. Voortaan wordt het ook belangrijk hoe goed ze hun verdediging kunnen sturen en daarvoor hebben ze verdedigen nodig. De totale bijdrage van een doelman zal voor iets meer dan 25 % uit verdedigen bestaan. De bijdrage van de vaardigheid keepen wordt met ongeveer 5 % verminderd (het is mogelijk dat we de bijdrage van keepen in de toekomst verder verminderen).

Centrale verdedigers
Normaal: Maken voortaan ook gebruik van hun spelmaken en leveren in dat opzicht ongeveer een vierde van de bijdrage van een normale centrale middenvelder. Hun bijdrage aan de centrale verdediging wordt ietsje verminderd.
Naar de flank: Maken voortaan ook gebruik van hun spelmaken (maar minder dan als je ze 'normaal' zet) en van hun vleugelspel (maar niet zo veel als een flankverdediger). In vergelijking met vandaag zullen ze meer dan 50 % beter centraal verdedigen, maar hun bijdrage aan de flankverdediging zal ongeveer 10 % lager liggen.
Aanvallend: Komen verdedigend veel beter uit de verf (zowel centrale als flankverdediging), bijna 75 % van een verdediger die normaal staat. Ze zijn betere spelmakers dan normaal geplaatste verdedigers, maar zullen op dat vlak toch 10 % minder presteren dan vandaag.

Flankverdedigers
Normaal: Verdedigen (flank en centraal) en vleugelspel (vleugelaanval) ongeveer 15 % beter. Ze zullen ook gebruik maken van hun spelmaken (zoals een centrale verdediger naar de flank).
Verdedigend: Qua verdediging ongeveer even goed als vandaag, enkel een ietsje betere bijdrage aan de centrale verdediging. Ze zullen echter meer dan 3 keer zo veel gebruikmaken van hun vleugelspel (nog steeds flink wat minder (maar geen 50 % minder) dan een flankverdediger die normaal staat), plus een klein beetje spelmaken.
Naar het midden: Verhoogde bijdrage (ongeveer + 25 %) aan de vleugelverdediging. Zelfde bijdrage aan de flankaanval als een verdedigende flankspeler en maken even veel gebruik van hun spelmaken als een flankverdediger op normaal.
Aanvallend: Worden veel betere verdedigers (ongeveer +50 % centraal en +25 % op de flank), maar verliezen wat (ongeveer 15 %) in aanvallend opzicht. Ze maken ongeveer even veel gebruik van hun spelmaken als vandaag (ietsje meer dan een flankverdediger op normaal).

Flankspelers
Normaal: Weinig verschil, enkel een wat grotere bijdrage aan de verdediging (flank en centraal). Ook zal hun vaardigheid qua passen enige bijdrage leveren aan de centrale aanval.
Verdedigend: Vleugelspelbijdrage bijna dubbel zo groot en een heel klein beetje betere bijdrage aan de verdediging. Hun vaardigheid qua passen levert een bijdrage aan de centrale aanval (maar minder dan bij een normaal opgestelde flankspeler), maar de bijdrage van hun passen aan de flankaanval vermindert wat. Ze maken evenveel gebruik van hun spelmaken als vandaag (ietsje minder dan een flankspeler op normaal).
Naar het midden: Maken meer dan 50 % meer gebruik van hun vleugelspel en worden ook in verdedigend opzicht veel beter (ietsje beter centraal verdedigend en ietsje minder op de flank dan een flankspeler op normaal). Ze maken echter minder gebruik van hun spelmaken (ongeveer -20 %). Ook de bijdrage van hun passen vermindert, vooral in het midden.
Aanvallend: De bijdrage van het vleugelspel vermindert (ongeveer -20 %), maar die van hun passen stijgt, zowel op de flank (ongeveer +15 %) en voortaan ook centraal (zoals een flankspeler naar het midden). Hun bijdrage aan de flankverdediging stijgt ook met 30 %.

Centrale middenvelders
Normaal: Weinig verschil, enkel verdedigend een beetje beter (centraal en flank).
Verdedigend: Een klein beetje betere bijdrage aan de verdediging (centraal en flank) en een bijna 50 % hogere bijdrage van hun passen (centraal en flank). Ze maken echter een klein beetje minder gebruik van hun spelmaken dan een centrale middenvelder op normaal.
Naar de flank: een stuk sterker dan vroeger: maken meer gebruik van hun spelmaken (maar een beetje minder dan een verdedigende/aanvallende centrale middenvelder), maken bijna dubbel zo veel gebruik van hun vleugelspel en meer dan 50 % meer van hun passen (centraal en flank). Ze dragen een flink stuk meer (ongeveer 50 % meer) bij aan de centrale verdediging, maar wel wat minder aan de flankverdediging.
Aanvallend: Qua spelmaken zelfde bijdrage als een verdedigende centrale middenvelder. Maken ongeveer 20 % meer gebruik van hun verdedigen (centraal en flank).

Spitsen
Normaal: Maken voortaan gebruik van hun vleugelspelvaardigheid (minder dan half zoveel als een spits naar de flank). De bijdrage van hun scoren aan de flankaanval zakt met ongeveer 20 %. Voortaan draagt hun vaardigheid qua passen bij aan de flankaanval (meer dan wat er verloren gaat qua scoren).
Verdedigend: Hun vleugelspelvaardigheid draagt bij aan de flankaanval (maar minder dan bij een spits op normaal). Hun scoren draagt meer bij aan de centrale aanval, maar veel (bijna 50 %) minder aan de flankaanval). De bijdrage van hun passen wordt echter verhoogd. Een technische speler maakt bovendien nog meer gebruik van zijn passen (de bonus is echter niet zo groot deze keer).
Naar de flank: Maken ongeveer 1/3 minder gebruik van hun vleugelspel en ongeveer evenveel van hun scoren op de flank. Het belang van hun passen stijgt echter (maar minder dan het totale verlies qua vleugelspel/scoren). Centraal wordt er ongeveer 20 % meer gebruik gemaakt van scoren en een beetje minder dan 20 % meer van passen.


HT-Tjecken
Lijst met alle artikels

Reacties van de gemeenschap

Nog geen persberichten hierover

 
 
Server 080