We gebruiken cookies - deze helpen ons om je een betere online-ervaring te bieden.
Als je onze website gebruikt, ga je ermee akkoord dat we cookies opslaan en gebruiken op je toestel.

Artikels

Veranderingen jeugdacademies van nabij bekeken


2007-12-07 14:00:00

Maandag waren de Jeugdacademies bijna de hele dag offline voor een dringende update, zo vertelden we je dinsdag in het artikel 'Wijzigingen aan de jeugdacademies'. Dit aansluitende artikel is bedoeld voor wie een uitgebreidere beschrijving wil van wat we precies gedaan hebben en van onze plannen voor de jeugdacademies.


Wanneer je dit leest, zijn de eerste aanpassingen aan de Jeugdacademie achter de rug. We hebben het niveau verbeterd van de bestaande spelers in het jeugdsysteem en ook de formules om nieuwe jeugdspelers te creëren in die zin aangepast. Het nieuwe niveau zorgt ervoor dat managers meer kans maken om behoorlijke jeugdspelers te creëren.

Details van de verbeteringen:

* Zowel de bestaande vaardigheden als het potentieel werd verhoogd. Spelers die al een hoog potentieel hadden, zijn minder verbeterd dan spelers met een laag potentieel. De verklaring hiervoor is dat we tevreden waren over het plafond dat bestond, maar minder over de tijd om het potentieel van een speler waar te maken.

* De verbetering van de bestaande vaardigheden werd gekoppeld aan het potentieel van de speler. Hoe hoger het potentieel, hoe groter de kloof kon zijn tussen de bestaande vaardigheden en het potentieel. Heb je veel potentieel, dan moet je veel trainen om je potentieel waar te maken.

* Bij het verbeteren van de bestaande vaardigheden werd ook rekening gehouden met de tijd die elke speler had doorgebracht in de jeugdacademie (hoe langer, hoe groter de verbetering).

* De verbetering is bij elke speler anders, maar voor geen enkele speler is het resultaat negatief.

Details van de wijzigingen qua training:

* We hebben de trainingssnelheid in de jeugdacademie verhoogd. Net als in de eerste ploeg worden lage vaardigheden sneller getraind dan hoge en trainen jonge spelers sneller dan oude spelers. De rest blijft gelijk, in de jeugdacademie verloopt de training nog steeds sneller dan in de eerste ploeg.

* We hebben de bonus verhoogd die krijgt wanneer je tegelijk twee verschillende trainingstypes gebruikt in de jeugdacademie. Het effect van twee verschillende trainingen ligt nu 25 % hoger (vroeger: 10 %).

* De trainingstypes Conditie en Algemeen werden verwijderd uit de jeugdacademie. Tijdens de wedstrijden is de conditie van alle jeugdspelers voortaan gelijk. Wanneer je een jeugdspeler laat doorstromen naar de eerste ploeg, zal zijn conditie zwak tot matig zijn (dit geldt eveneens voor jeugdspelers uit de talentenjacht).

* Conditie en vorm spelen niet langer een rol tijdens de jeugdwedstrijden. Dit lost twee problemen op: het trainen van vaardigheden versnelt, omdat je niets anders kunt trainen, en voor de managers wordt het makkelijker om de vorderingen van hun spelers te analyseren.

* De prestatie van je jeugdspelers tijdens wedstrijden is nog steeds niet helemaal voorspelbaar. Ze zullen meestal ongeveer presteren volgens hun huidige vaardigheden, maar kunnen soms ook volgens hun potentieel spelen, waardoor je kunt zien in welke spelers meer zit.

* Het potentieel van doelmannen op het vlak van Verdedigen werd verhoogd, maar hun basisvaardigheid op dat vlak zal nog steeds laag zijn.

* De mogelijkheid om de vaardigheid Spelhervatting te verbeteren, werd beperkt. Train je deze vaardigheid niet, dan krijg je spelers met minder Spelhervatting dan in de talentenjacht. Train je het wel, dan krijg je meestal betere Spelhervatters dan in talentenjacht.

* We hebben het trainingstype 'Individueel' een flink stuk doeltreffender gemaakt. Dit trainingstype geeft geen training aan je ploeg. In de plaats wordt elke speler getraind in een van de vaardigheden die nuttig zijn voor de positie waarop hij heeft gespeeld. Individueel trainen is nog steeds minder doeltreffend dan de andere trainingstypes.

* Wanneer een speler naar de eerste ploeg mag, krijgen zijn vaardigheden een boost in de richting van zijn maximale potentieel. Deze boost is leeftijdsafhankelijk: 17-jarigen krijgen helemaal geen boost, maar hoe ouder je speler, hoe groter de boost omdat dergelijke spelers al over iets meer maturiteit beschikken om mee te kunnen draaien in de eerste ploeg.

De volgende stappen
We willen zo snel mogelijk (zeker tegen begin volgend seizoen) werk maken van de volgende stap. Hierbij zullen we vooral focussen op de interface van de jeugdacademie en op de informatie waarover de managers beschikken om hun spelers te analyseren. Het is mogelijk dat er nog een en ander wordt veranderd, maar voorlopig zien de wijzigingen er als volgt uit:

* Wanneer je een kandidaat voor je jeugdploeg zoekt, zul je meer en nuttigere info krijgen van de scout.

- De scout zal je het potentieel geven van een van de drie vaardigheden met het hoogste potentieel.
- De scout zal je de huidige vaardigheid geven van een van de drie vaardigheden met het hoogste potentieel.
- De scout kan aangeven dat een speler een behoorlijke basis heeft in twee vaardigheden. Zo krijg je een idee of een speler een goede kandidaat is om op meerdere vaardigheden getraind te worden.
- In sommige gevallen zal een eventuele specialiteit vermeld worden.
- In sommige gevallen kan informatie gegeven worden over het karakter van een speler.

* Ook het trainingsverslag wordt aangepast.

- De trainer zal je de vaardigheid geven van één speler in de ploeg voor elk trainingstype dat je kiest. Indien je Scoren traint, wordt de huidige vaardigheid op gebied van Scoren vermeld voor één van de spelers in de ploeg. Is je primaire training gelijk aan secundaire training, dan krijg je slechts informatie over één speler. De kans bestaat ook dat de speler met het beste potentieel voor dit trainingstype wordt vernoemd.
- Indien de kloof tussen de huidige vaardigheid en het potentieel (de progressiemarge) kleiner wordt dan een volledig niveau, dan wordt dit gemeld. Deze informatie kan ook worden gegeven wanneer de progressiemarge nog 2 of 3 niveaus bedraagt.
- Je krijgt een kans om te weten te komen hoeveel een speler in totaal nog getraind kan worden.
- Indien een speler getraind heeft, maar niet verbeterd is (geen progressiemarge meer), zal dit altijd vermeld worden.
- Ook de trainer kan je zeggen dat een speler een bepaalde specialiteit heeft (of er geen heeft).
- Ook het karakter van de speler kan worden vermeld.

We benadrukken dat deze lijst mogelijk nog wordt aangepast, maar het idee is dus dat je gemakkelijker kunt nagaan wat de informatie waard is en in bepaalde gevallen makkelijker kunt voorspellen welke informatie je kunt krijgen, op basis van je eigen keuzes.

Samengevat denken we dat de aangepaste jeugdacademie meer zal lijken op wat we oorspronkelijk in gedachten hadden. Jij zult kunnen beslissen welke spelers je creëert voor je ploeg en of je enkele spelers veel training geeft of veel spelers laat doorstromen met een niveau dat dicht bij dat van de talentenjacht ligt. Aan jou de keuze.


HT-Tjecken
Lijst met alle artikels

Reacties van de gemeenschap

Nog geen persberichten hierover

 
 
Server 080