We gebruiken cookies - deze helpen ons om je een betere online-ervaring te bieden.
Als je onze website gebruikt, ga je ermee akkoord dat we cookies opslaan en gebruiken op je toestel.

Artikels

Volgend seizoen: onrechtstreekse vrije trappen en afstandsschoten


2008-01-28 09:21:00

Volgend seizoen worden onrechtstreekse vrije trappen geïntroduceerd in Hattrick. In tegenstelling tot de huidige stilstaande fases zullen deze niet alleen afhangen van de speler die de vrije trap neemt, maar ook van de rest van de ploeg. Daarbovenop wordt ook een nieuwe tactiek toegevoegd: 'Afstandsschoten'. Hiervoor wordt ongeveer hetzelfde mechanisme gebruikt als bij onrechtstreekse vrije trappen.

De bedoeling is om deze nieuwigheid in te voeren voor vriendschappelijke wedstrijden tijdens het seizoen dat begint in februari 2008 en een seizoen later voor officiële wedstrijden. Dan zullen we de vaardigheid Spelhervatten ook gelijkstellen aan de andere vaardigheden wat betreft training en verlies bij het ouder worden. Ook zullen de lonen van de spelers een klein beetje afhangen van het niveau bij spelhervatten.


Vandaag zijn er in Hattrick twee types stilstaande fases: rechtstreekse vrije trappen en penalty's. Deze werken allebei op dezelfde manier: ze zetten de spelhervatter tegenover de doelman. De andere spelers op het veld hebben op deze gebeurtenissen geen invloed. We zullen hier nu een nieuwe stilstaande fase aan toevoegen: onrechtstreekse vrije trappen. Hiervoor is de hele ploeg belangrijk. Dat wil zeggen dat de uitkomst van de fase afhangt van de vaardigheden van verschillende spelers, zowel wanneer je ploeg probeert te scoren als wanneer je probeert te voorkomen dat je tegenstander dat doet. De spelhervatter en de doelman blijven belangrijk, maar slechts als onderdeel van het geheel.

De grootste reden voor deze verandering is dat we de spelhervattingsvaardigheid belangrijker en de wedstrijden boeiender en tactischer willen maken. We vinden ook dat stilstaande fases momenteel niet zo goed in elkaar zitten. Een topkeeper hebben is al genoeg om het de tegenstander heel moeilijk te maken om te scoren op vrije trap. Met onrechtstreekse vrije trappen moet de hele ploeg voorbereid zijn om goed te verdedigen. Als gevolg daarvan worden 'extreme' tactieken gevaarlijk. Als je bijvoorbeeld een sterk middenveld hebt maar geen verdediging, word je heel kwetsbaar op dit vlak.

We wilden ook nieuwe mogelijkheden creëren om voordeel te halen uit secundaire vaardigheden in de nieuwe wedstrijdengine. Door onrechtstreekse vrije trappen en afstandsschoten zal er een reden zijn om een nieuw soort speler te trainen, die goed is in spelhervattingen, maar ook in verdedigen en scoren. Later dit jaar voegen we nog een nieuwe stilstaande fase toe: hoekschoppen. Hoekschoppen zullen ook afhangen van de hele ploeg en zullen de spelhervattingsvaardigheden van je team nog belangrijker maken.

Het krijgen van vrije trappen en strafschoppen

Over het algemeen zullen stilstaande fases iets meer voorkomen dan nu het geval is. De bestaande wedstrijdgebeurtenissen (penalty's en rechtstreekse vrije trappen) zullen ongeveer dubbel zo veel voorkomen als onrechtstreekse vrije trappen. Dit zijn allemaal 'normale' aanvallen en geen speciale gebeurtenissen.

Rechtstreekse vrije trappen en strafschoppen

Aan rechtstreekse vrije trappen en strafschoppen zal er niet veel veranderen. Er komt wel een aanpassing wat de verdedigende keeper betreft. Die zal nu ook spelhervatten nodig hebben. Om goed te zijn in het stoppen van penalty's en vrije trappen zal hij dus zowel keepers- als spelhervattingsvaardigheid nodig hebben.

Dit zal een bonus zijn voor sommige keepers. Om dit te compenseren zullen doelmannen niet meer de vaste spelhervatter van de ploeg kunnen zijn. Als je bij je wedstrijdorders je keeper opgeeft als spelhervatter, zal hiervoor een andere speler gekozen worden. Dit gebeurt volgens de bestaande regels voor spelhervatters. Keepers kunnen wel een strafschop nemen als de wedstrijd na verlengingen nog steeds niet beslist is.

Onrechtstreekse vrije trappen

De uitkomst van een onrechtstreekse vrije trap hangt af van teamwork en niet zozeer van individuele klasse. De efficiëntie van de aanvallende ploeg wordt bepaald door het gemiddelde op spelhervattings- en scoorvaardigheden van de veldspelers. De spelhervattingsvaardigheid van de speler die de vrije trap neemt, telt extra mee.

De aanvallende ploeg wordt logischerwijs vergeleken met de verdedigende ploeg. De verdediging wordt gebaseerd op de gemiddelde verdedigingsvaardigheid en het gemiddelde niveau op spelhervatten. Ook hier telt de doelman niet mee, maar hij is wel extra belangrijk en maakt gebruik van zijn vaardigheid op spelhervatten en keepen.

Als één ploeg sterker is dan de andere, is de kans dat die ploeg scoort (of een doelpunt van de tegenstander voorkomt) uiteraard groter. Dit werkt ongeveer zoals de aanvallende en verdedigende ratings bij normale kansen in de wedstrijd. Het grootste verschil is dat in dit geval de hele ploeg belangrijk is.

Deze ontwikkeling bevoordeelt ploegen die zich specialiseren in spelhervatten, scoren en verdedigen voor de hele ploeg. Anderzijds is het ook mogelijk om onrechtstreekse vrije trappen totaal te negeren. Want uiteindelijk vormen deze maar een klein deel van alle kansen die een ploeg krijgt tijdens de wedstrijd. En zelfs met lage ratings hou je nog een kleine mogelijkheid om te scoren over.

De tactiek 'Afstandsschoten'

De nieuwe tactiek 'Afstandsschoten' vormt een alternatief voor ploegen die het moeilijk hebben om hun balbezit om te zetten in doelpunten. Een ploeg die deze tactiek gebruikt, zal een deel van zijn normale kansen omzetten in afstandsschoten. De spelers moeten als het ware meer voor de lange bal gaan, in plaats van de hele aanval uit te spelen.

Net als bij onrechtstreekse vrije trappen hangt de vaardigheid op afstandsschoten af van de gemiddelde spelhervattings- en scoorvaardigheid van de ploeg. Die bepaalt hoe goed het team voor afstandsschoten kan gaan. Als je op het verkeerde moment schiet, kun je een aanval beëindigen die anders tot een normaal doelpunt had kunnen leiden. Deze kans gaat dan verloren door een onzekere poging vanop afstand.

Elke veldspeler heeft de mogelijkheid om een afstandsschot te nemen. De kans per speler hangt echter wel af van zijn positie op het veld. Centrale middenvelders en flankspelers hebben dubbel zoveel kans als verdedigers en aanvallers om een poging te ondernemen van ver.

De speler die het afstandsschot neemt, moet goed zijn in spelhervatten en scoren. Om een goed afstandsschot te nemen zijn beide vaardigheden nodig, ze versterken zelfs elkaar. Het is beter om een degelijk niveau te hebben op beide vaardigheden, dan om heel goed te zijn in één van de twee maar niet zo goed in het ander. De kwaliteit van de schietkans hangt af van het hele team zoals hierboven beschreven. De kwaliteit van het schot zelf hangt af van de speler die hem trapt, en van de kwaliteit van de schietkans.

De verdediging heeft op haar beurt een kans om het schot te stoppen. De kans hierop hangt af van hun gewone verdedigingsvaardigheid en van hoe hoog deze is in vergelijking met de andere ratings van de ploeg. Teams die zich concentreren op de verdediging zullen afstandsschoten beter kunnen tegenhouden.

Training

Wat de training betreft, zullen voor spelhervatten de normale regels gelden wat betreft de leeftijd en de vaardigheid die een speler al heeft. Er komt wel een maximale stijging van 1 niveau per week. Deze limiet is alleen relevant voor lage vaardigheden. Deze verandering wordt bij de start van volgend seizoen ingevoerd, in februari 2008 dus.

Verlies van vaardigheid

Spelhervatters zullen hun vaardigheid afhankelijk van hun leeftijd en niveau verliezen, zoals dat al het geval is bij de andere vaardigheden. Dat wil zeggen dat hogere niveaus sneller dan vandaag zullen dalen door een hoge leeftijd. Dat wordt gecompenseerd doordat de nood aan hoge spelhervattingsvaardigheden daalt, omdat dit niet langer de enige belangrijke factor zal zijn bij het nemen van vrije trappen en penalty's. Ook deze verandering wordt begin volgend seizoen ingevoerd.

Spelerslonen

Vanaf volgend seizoen zal spelhervatten een invloed hebben op het loon van een speler. Het effect zal evenredig zijn met het niveau (in procenten). Bijvoorbeeld: voor goddelijk spelhervatten zal een speler 5 % meer krijgen. Het gemiddelde effect wordt geschat op ongeveer 2 %. Opnieuw, deze verandering wordt begin volgend seizoen ingevoerd.


HT-Johan
Lijst met alle artikels

Reacties van de gemeenschap

Nog geen persberichten hierover

 
 
Server 080