We gebruiken cookies - deze helpen ons om je een betere online-ervaring te bieden.
Als je onze website gebruikt, ga je ermee akkoord dat we cookies opslaan en gebruiken op je toestel.

Artikels

Supportersverwachtingen: extra info


2008-03-18 11:00:00

Door de introductie van de verwachtingen reageren je supporters nu anders op je wedstrijdresultaten. Hierdoor is ook het mechanisme gewijzigd dat de toeschouwersaantallen bepaalt, wat een van onze redenen was om de verwachtingen te lanceren. Je mag er zeker van zijn dat we het systeem nauwlettend in de gaten houden om te zien of alles naar wens werkt. Bepaalde zaken, zoals een lagere opkomst, hadden we verwacht. Andere dingen kunnen dan weer wat beter, zoals de verwachtingen van je supporters in de beker.


Nogal wat gebruikers melden ons een lagere opkomst dan anders tijdens de eerste weken van het seizoen. We willen er echter op wijzen dat dit een verwacht gevolg is van het nieuwe systeem. Het is de bedoeling om met de supportersverwachtingen de drastische stemmingsveranderingen van vroeger te beperken, toen je supporters enkel reageerden op de laatste wedstrijd. Momenteel bevinden we ons in de beginperiode van het seizoen en is het voor veel clubs gebruikelijk om hun supporters gunstig te stemmen met enkele makkelijke zeges in de beker. Met de supportersverwachtingen hebben je supporters een realistischer beeld van deze overwinningen. Hun stemming verbetert dan ook niet meer zo snel, wat een invloed heeft op je toeschouwers voor de competitie. Later dit seizoen, wanneer hun stemming algemeen hoger zal liggen en de clubs hun stadions hebben aangepast met wat meer overdekte zitplaatsen, zal de opkomst algemeen gezien hoger liggen dan op dit moment.

Impact bezoekers kleiner
Vroeger was het voor een wedstrijd zo dat wanneer de supporters van beide clubs tevreden waren, er veel volk kwam opdagen. Dit gebeurde vaak in het begin van het seizoen. Doordat de invloed van de supporters van de tegenpartij nu kleiner is, zijn er dit seizoen minder toeschouwers bij deze wedstrijden.
Omgekeerd is het zo dat wedstrijden tegen een tegenstander met ontevreden supporters (terwijl die van jou wel tevreden zijn) meer toeschouwers zullen trekken dan vroeger. De meeste van die wedstrijden vinden echter wat later op het seizoen plaats.

Eerste wedstrijden minder belangrijk
Voor je supporters zijn de eerste competitiewedstrijden minder belangrijk. De impact van je resultaten op hun stemming stijgt week na week. Bij de start van het seizoen duurt het dus even voor ze euforisch kunnen zijn over je resultaten. Die stijgende belangstelling hebben we ingevoerd om het belang van het wedstrijdschema wat af te zwakken. Anders heeft een club die begint met een wedstrijd thuis theoretisch een seizoen lang een voordeel tegenover clubs die beginnen met een uitwedstrijd. Vandaag maakt het dus nauwelijks uit in welke volgorde je je wedstrijden moet afwerken, het is het resultaat dat telt.

Inkomsten blijven zowat gelijk
Genoeg over de stemming van je supporters en de opkomstevolutie, het zijn uiteindelijk de inkomsten die van belang zijn. Je denkt misschien dat minder toeschouwers gelijk staat met minder inkomsten, maar algemeen gezien is dit niet zo. De gemiddelde inkomsten in het systeem zijn gelijk gebleven en zelfs iets gestegen. In grotere landen hebben we echter een inkomstendaling vastgesteld van ongeveer 5 %. We zien dat clubs in de beste 5 klasses in grote landen minder geld verdienen dan vorig seizoen, terwijl de inkomsten van clubs in lagere klasses gelijkgebleven of gestegen zijn. Dit komt vooral doordat de supporters van topclubs nu een realistischer beeld hebben van de makkelijke eerste zeges in de beker (zoals hierboven uitgelegd), maar ook door de bankrekening van deze clubs. We blijven de economische gevolgen van deze verandering op de voet volgen, ook al omdat we verwachten dat veel clubs wat overdekte zitplaatsen zullen bijbouwen.

Aanpassing verwachtingen beker
Een probleem dat we geconstateerd hebben (en dat we nu voor de vierde bekerronde hebben opgelost), was de manier waarop de verwachtingen voor de bekerwedstrijden werden berekend. Clubs in grote landen waren hierbij benadeeld omdat de verwachtingen voor de beker berekend werden op basis van de seizoensverwachtingen (deze houden onder meer rekening met het klasseverschil tussen de tegenstanders). Wanneer in Duitsland een tweedeklasser tegen een zesdeklasser speelt, is dat immers niet hetzelfde als wanneer dit in Venezuela gebeurt, waar de zesde klasse het allerlaagste niveau is. In grote landen waren de supporters dan ook gemiddeld minder tevreden dan in kleine landen (want tegen een Duitse zesdeklasser haal je vaak niet dezelfde monsterscore als tegen een Venezolaanse zesdeklasser).

We hebben dit aspect nu dan ook opgenomen in de berekening, waardoor de supporters nu een beter beeld hebben van de bekertegenstander. Op die manier wordt het verschil tussen grote en kleine landen weggewerkt en wordt de functie realistischer en evenwichtiger.


HT-Tjecken
Lijst met alle artikels

Reacties van de gemeenschap

Nog geen persberichten hierover

 
 
Server 080