We gebruiken cookies - deze helpen ons om je een betere online-ervaring te bieden.
Als je onze website gebruikt, ga je ermee akkoord dat we cookies opslaan en gebruiken op je toestel.

Artikels

Update over supporters, economie en meer


2008-04-22 10:15:00

Het seizoen is net iets over halfweg, dus willen we jullie met dit artikel op de hoogte houden over een aantal kleine aanpassingen die we hebben doorgevoerd om de stemming van de supporters te verbeteren. De HFA (Hattrick Footbal Association) plant ook drie economische veranderingen voor volgend seizoen om de economie af te koelen. We leggen ook uit hoe het staat met de veranderingen op het vlak van spelhervattingen en de optie "niet trainen".

Om te beginnen geven we een gemakkelijk en snel overzicht van de veranderingen. Voor degenen die de achtergrond en de motieven willen kennen: die informatie staat onder het overzicht, net als een verslag van hoe de economie ervoor staat.


Aanpassingen supportersstemming
Het nieuwe supporterssysteem heeft het spel een nieuwe dimensie gegeven. De inkomsten uit de ticketverkoop zijn ruwweg gelijk gebleven, ook al komt er minder publiek opdagen. We plannen nog enkele kleine optimalisaties met als neveneffect mogelijk ook iets hogere inkomsten.

– We hebben de schaal van de supportersverwachtingen iets verruimd. 'Er zit een overwinning in' en 'We zouden wel eens kunnen verliezen' werden telkens opgedeeld in twee nieuwe verwachtingen.

– Je supporters zullen voortaan iets feller reageren op kleine overwinningen/nederlagen en iets minder fel op grote overwinningen/nederlagen.

– Je supporters zullen minder gemakkelijk een extreem hoge/lage stemming kunnen behouden (en dan vooral een extreem lage stemming).

– De stemming van je supporters wordt slechts gedeeltelijk gereset op het einde van het seizoen: de stemming zal voor de helft naar het neutrale punt toebewegen.

Meer info over de aanpassingen vind je hier.

Economische aanpassingen voor volgend seizoen
Zoals je zult gemerkt hebben, zijn de transferprijzen op de markt snel gestegen. Momenteel liggen de prijzen iets hoger dan goed is op lange termijn. De Hattrick Football Association en de Hattrick Central Bank achten het dan ook noodzakelijk om de economie wat af te koelen. Hiertoe worden voor volgend seizoen (dat begint op 16 juni) drie economische veranderingen gepland:

– Sponsorinkomsten dalen met 3 %.

– Conditie is niet langer een factor bij het berekenen van de spelerslonen.

– Specialisten krijgen een loonsverhoging en zullen € 1800 per week kosten.

Afhankelijk van de economische ontwikkelingen tijdens de rest van dit seizoen, zullen de HFA en de HCB bepalen of kleinere wijzigingen mogelijk zijn.

Meer info over de economische veranderingen vind je hier.

Veranderingen spelhervatten uitgesteld
De veranderingen qua spelhervatten zullen later geïntroduceerd worden dan oorspronkelijk gepland. Het is de bedoeling om indirecte vrije trappen nog dit seizoen te implementeren in oefenwedstrijden en de tactiek 'Afstandsschoten' volgend seizoen. Het seizoen daarna (oktober 2008) zullen beide nieuwe functies ook beschikbaar zijn in officiële wedstrijden. Op die manier kan iedereen de functies uitproberen voor ze echt gaan meespelen.

Niet trainen
Rond het einde van dit seizoen krijg je ook de mogelijkheid om spelers geen vaardigheidstraining te geven, ook al hebben ze op de juiste positie gespeeld. Qua vorm en conditie verandert er niets. Op die manier kun je hoog-opgetrainde spelers blijven gebruiken zonder dat hun vaardigheden (en dus hun loon) verder stijgen.


Aanpassingen supportersstemming
Het nieuwe supporterssysteem werkt algemeen gezien prima. In vergelijking met het vorige system zijn de gemiddelde inkomsten ongeveer gelijk gebleven. Door de hogere ticketprijs krijg je ongeveer evenveel geld binnen, ook al zit er minder volk in het stadion. Er waren echter nog enkele kleine problemen die we nu aangepast hebben en waardoor je inkomsten mogelijk ook iets hoger zullen liggen.

Opsplitsing verwachtingen
Om de verwachtingen van de supporters duidelijk te maken hebben we de schaal net boven en net onder het middelpunt verduidelijkt. 'Er zit een overwinning in' en 'We zouden wel eens kunnen verliezen' waren te ruim, waardoor de seizoensverwachtingen onvoldoende tot uiting kwamen. Inhoudelijk is er niets veranderd, het gaat gewoon om een verduidelijking.

Reactie van de supporters op de resultaten
De impact van kleine overwinningen/nederlagen op de stemming van je supporters was wat te laag, zeker in doelpuntrijke wedstrijden waarbij er gewonnen/verloren werd met 1 doelpunt verschil. Een groot doelpuntenverschil had dan weer een te grote impact. Voortaan zal de reactie dus wat feller zijn in wedstrijden die eindigen op 5-4, 4-3 enz. en wat minder fel bij wedstrijden met een groot doelpuntenverschil.

De reikwijdte van de reactie werd ook wat verkleind: je fans kunnen nog steeds fel reageren, maar niet meer zó fel als vroeger.

Minder extreme stemmingniveaus
Het wordt moeilijker om een extreem hoog/laag stemmingniveau te bereiken (en te behouden). Het was te moeilijk om weg te raken van het laagste niveau en te gemakkelijk om het hoogste niveau aan te houden. Voortaan zul je alleen met constant slechte resultaten op de laagste niveaus blijven en zul je beter moeten doen dan vroeger om op de hoogste niveaus te blijven.

Gedeeltelijke reset stemming einde seizoen
Voortaan wordt de stemming slechts gedeeltelijk gereset op het einde van het seizoen. De stemming zal voor de helft naar het neutrale punt (de stemming na de vroegere reset) toebewegen. In het nieuwe systeem is een volledige reset minder noodzakelijk. Bovendien zou een volledige reset door de gebruikers kunnen worden uitgebuit.

Economische aanpassingen
Om te begrijpen waarom deze veranderingen noodzakelijk zijn heb je wat achtergrondinformatie nodig over hoe de economie werkt, hoe we die allemaal beïnvloeden en over de huidige economische situatie.


Huidige situatie
Het is nu twee en een half seizoen geleden sinds we begonnen zijn meer geld te injecteren in de economie om de negatieve tendens op de markt te doorbreken. Hierdoor zijn de prijzen gestegen en vinden de meesten de economische situatie vandaag een stuk beter. Dat hoeft ook niet te verwonderen: vandaag is er immers 2,5 keer zoveel geld in het systeem als toen, en de hoeveelheid stijgt week na week. Je zou kunnen zeggen dat de geldinjectie te groot was, maar anderzijds was ze ook dringend nodig.

Verloop dubbel zo groot tijdens de deflatie
Het verloop (aantal gebruikers dat het spel verliet) was tijdens de ergste deflatieperiode bijvoorbeeld dubbel zo groot als vandaag en bovendien bleef het snel stijgen. Daarnaast gingen ook heel wat clubs failliet en vonden veel gebruikers het belachelijk dat hun spelers minder waard waren na verschillende seizoenen training. Het was een desastreuze trend in het spel en heel wat gebruikers verloren hun spelplezier.

Hoge prijzen maken training een must
Door de versterkte economie werd deze situatie omgebogen, maar ontstonden er nieuwe problemen. Niet alleen zeer lage prijzen zijn slecht voor het spel, maar ook zeer hoge prijzen. Bij te hoge prijzen verdwijnen andere kosten naar de achtergrond en wordt het spel zeer eendimensionaal. Trainen wordt in dat geval ook een must. Indien je niet traint (bv. door de felle competitie in je reeks) bij hoge prijzen, zul je uiteindelijk een oudere speler niet door een jongere kunnen vervangen, waardoor je onmogelijk goed kunt blijven presteren. En het gevoel dat je je ploeg moet verzwakken is bepaald niet bevorderlijk voor het spelplezier.

Gebruikers reageren emotioneel
Sommigen vinden dit geen probleem; iedereen heeft immers dezelfde mogelijkheid om op een doeltreffende manier zijn spelers te trainen. Dat klopt wel, maar dan moet je ervan uitgaan dat alle gebruikers rationeel handelen. Dit is echter niet het geval, het merendeel van de gebruikers handelt emotioneel. Tijdens de deflatieperiode gingen bijvoorbeeld nogal wat clubs failliet omdat ze hun beste spelers niet wilden verkopen. Het maakte niet uit dat de rationele oplossing om een faillissement te vermijden voor het grijpen lag – het was een keuze die ze niet wilden maken.

Samenvatting en toekomst
Het komt er dus op neer dat alle extreme prijsniveaus een negatieve impact hebben op het spel en het spelplezier. Totdat we beschikken over een economisch systeem dat geschikt is voor alle types reacties (zowel rationeel als emotioneel) en zelfregulerend is, moeten we de economie nauwkeurig in de gaten houden en ingrijpen waar nodig. Hoewel we ingrijpen niet aangenaam vinden (net als jullie), is het soms pure noodzaak. Er wordt momenteel gewerkt aan een aangepast economisch systeem, maar dit heeft nogal wat voeten in de aarde.

Impact van de veranderingen
Op dit moment is de inflatie negatief voor het spel en moet ze afgeremd worden. Met de huidige spelersmassa verwachten we een kleine daling van de cashflow en een relatief constant prijsniveau. Een lichte deflatie (tot 10 % per seizoen) is mogelijk en vormt op dit ogenblik ook geen probleem. We houden rekening met een plotse prijswijziging door het psychologische effect, maar hopen dat dit niet gebeurt.

Aanpassing sponsorinkomsten
Je sponsorinkomsten dalen met 3 %, wat tegelijk het wedstrijdresultaat belangrijker maakt.

Conditie niet langer een factor voor spelerslonen
Conditie speelt momenteel enkel een rol voor het loon van spelmakers, wat onlogisch is aangezien alle spelers tegenwoordig conditie nodig hebben. We verwijderen conditie dan ook als een factor voor het spelersloon. Spelers (spelmakers) met 'laag uitstekend' conditie behouden hun huidige loonniveau. Het loon van spelers met een hogere conditie zal dalen en dat van spelers met een lagere conditie zal stijgen. Deze verandering stemt ook overeen met de aangekondigde stijging van de lonen van oudere spelers, waar we voor de rest geen grote veranderingen meer plannen.

Het totale, globale effect is een loonstijging van ongeveer 2 %, ongeacht de divisie. De impact voor de hoogste klasses zal wellicht iets groter zijn.

Specialistenlonen
Elke specialist krijgt een loonsverhoging van € 300, waardoor elke specialist je voortaan € 1800 zal kosten.


HT-Tjecken
Lijst met alle artikels

Reacties van de gemeenschap

Nog geen persberichten hierover

 
 
Server 080