We gebruiken cookies - deze helpen ons om je een betere online-ervaring te bieden.
Als je onze website gebruikt, ga je ermee akkoord dat we cookies opslaan en gebruiken op je toestel.

Artikels

Nieuwe wedstrijdengine: evenwichtigere resultaten en twee verbeterde tactieken


2009-12-07 10:00:00

Eerder dit jaar kon je in een artikel lezen welke richting we op willen met Hattrick, met verbeteringen aan de kern van het spel. Sindsdien zijn we hierop blijven focussen, zodat we jullie vandaag een belangrijke update van de wedstrijdsimulatie zelf kunnen voorstellen.

Deze nieuwe wedstrijdengine verschilt vooral op het vlak van de creatie en verdeling van de kansen op het veld. Daarnaast zijn er ook belangrijke veranderingen voor de tactieken counteraanval en pressievoetbal.

De nieuwe engine zal gebruikt worden voor de resterende oefenwedstrijden van dit seizoen en vanaf volgend seizoen in alle A-ploegwedstrijden.


Met deze nieuwe, evenwichtigere wedstrijdengine is het onze bedoeling om de variantie (wat sommigen pech, geluk of 'random' zouden noemen) te reduceren. Net zoals bij elke verandering houden we ons hierbij aan onze Hattrick-principes (waarover we het hadden in het artikel van juli). Zeker wat de wedstrijdengine betreft is het immers belangrijk om alles eenvoudig te houden.

Deze nieuwe versie van de wedstrijdengine focust vooral op de manier waarop kansen worden gecreëerd en verdeeld tussen beide ploegen. Door dit proces aan te passen wordt Hattrick evenwichtiger, met meer gelijkopgaande, spannende wedstrijden en minder extreme resultaten die moeilijk uit te leggen zijn. Daarnaast hebben we ook wijzigingen aangebracht aan de tactieken counteraanval en pressievoetbal (meer hierover onderaan).

De nieuwe wedstrijdsimulatie
In het nieuwe systeem wordt een aantal van het huidige type kansen (die je afdwingt ten koste van de tegenstander) vervangen door een nieuw type, dat exclusief voorbehouden is voor elk team. Je middenveld moet het nog steeds opnemen tegen het middenveld van de tegenstander om de kans te creëren en om te zetten in doelpoging (net als vroeger). Slaagt je middenveld er niet in de kans te creëren, dan is die echter gewoon verkeken: je tegenstander kan nooit gebruikmaken van jouw exclusieve kansen (en omgekeerd).

Dit betekent dat sommige kansen in een wedstrijd benut kunnen worden door beide ploegen, andere enkel door jouw ploeg en nog andere enkel door de tegenstander. Het aantal exclusieve kansen is voor beide ploegen gelijk.

Dit betekent ook dat er geen vast aantal gewone kansen meer is per wedstrijd (wel een minimum en een maximum). Het hangt er immers van af hoeveel van de exclusieve kansen omgezet worden in doelpogingen.

Redenen voor het nieuwe systeem
Op dit moment gebruiken de twee ploegen op het veld hun middenveldwaarde om te strijden om elke potentiële doelpoging. Zoals je weet is het totale aantal kansen in een wedstrijd beperkt en kunnen beide ploegen ze benutten. Slaagt een ploeg erin een kans te creëren, dan is die met andere woorden voor de andere ploeg verloren.

Hoewel dit logisch is, zorgt het toch voor ongewenste gevolgen. Doordat er slechts 10 gewone kansen zijn per wedstrijd, zorgt zelfs een klein verschil in het aantal gewonnen kansen (6-4) ervoor dat de ene ploeg 50 % meer kans heeft om te scoren (is de verhouding 7-3, dan stijgt dit cijfer al tot 133 % meer kans). Speciale gebeurtenissen kunnen dit effect verzachten, maar we hebben liever een evenwichtigere verdeling van de gewone kansen (5-4 bijvoorbeeld).

In het huidige systeem is de variantie (het spectrum van mogelijke resultaten van een wedstrijd) erg groot. In Hattrick wint de sterkste ploeg ongeveer even vaak als in het echt, maar zijn er veel minder gelijke spelen en veel meer monsterzeges.

Kernaspecten van het nieuwe systeem
In het nieuwe systeem worden de hoger vermelde problemen opgelost aan de hand van de volgende kenmerken:

- Een evenwichtige kansverdeling (zoals 5-4) wordt mogelijk;
- Minder variantie, meer gelijkopgaande wedstrijden en minder extreme resultaten;
- Een boeiendere spelervaring: je weet immers niet hoeveel kansen er zullen zijn;
- Een betere implementatie van de tactieken counteraanval en pressievoetbal (zie verder).

Het is ook belangrijk om te vermelden dat dit niet het einde betekent van de verrassende wedstrijden, ook al worden de variantie en het aantal extreme resultaten kleiner. Er zullen dus nog steeds topics worden geopend op het forum over pechwedstrijden en extreme resultaten, misschien zelfs net zo veel als vandaag. We merken immers snel dingen op die uit de toon vallen, maar negeren graag alles wat normaal verloopt. Met een miljoen wedstrijden per week zullen er altijd verrassingen zijn, alleen niet zo veel als vroeger. Zelf kunnen we moeilijk voorspellen in welke mate je de gereduceerde variantie echt zult voelen, maar we hopen natuurlijk dat je het ook echt zult merken.

Het blijft natuurlijk zo dat verrassende resultaten ook deel uitmaken van het echte voetbal en vaak voor heel wat charme zorgen. Het is dus maar natuurlijk dat dit ook in Hattrick mogelijk blijft. Er is geen garantie dat de sterkste ploeg altijd zal winnen. Wel is het zo dat de sterkste ploeg van een reeks meestal bovenaan zal eindigen. Net als vandaag blijft je taak als manager erin bestaan al het mogelijke te doen om je kans op succes te maximaliseren.

Een grote verandering, en toch ook niet
Deze nieuwe wedstrijdsimulatie is een hele verandering, die bovendien de kern van het spel betreft. Tegelijk kun je echter zeggen dat het helemaal geen grote verandering is omdat alles uiteindelijk hetzelfde blijft: om te scoren moet je immers nog steeds via het middenveld een kans afdwingen en vervolgens de verdediging van je tegenstander kloppen.

Zoals ik al zei, willen we Hattrick met dit nieuwe systeem alleen evenwichtiger maken. We willen en verwachten dus geen enorme impact, alleen meer gelijkopgaande, spannende wedstrijden en minder extreme resultaten. Vanuit spelperspectief is dit dus een grote verandering, maar vanuit managerperspectief helemaal niet.

Aanpassingen counteraanval en pressievoetbal
Momenteel daalt de kans op een volgende counteraanval voor elke counteraanval die je uitvoert (idem voor pressievoetbal). Hierdoor was het relatief makkelijk om één van deze gebeurtenissen te verwezenlijken, maar veel moeilijker om er meerdere te creëren.

In het nieuwe systeem blijft de kans op een counteraanval (of de kans om een aanval teniet te doen bij pressievoetbal) nagenoeg gelijk gedurende de wedstrijd. Het systeem wijzigt de kans alleen lichtjes op basis van je tactische vaardigheid en het aantal van deze gebeurtenissen dat je tijdens de wedstrijd al hebt gekregen. Algemeen betekent dit dat de kans stijgt om veel counteraanvallen/pressiemomenten te krijgen, maar ook de kans om er helemaal geen te krijgen.

Voor beide tactieken wordt de tactische vaardigheid heel wat belangrijker. Een erg hoge vaardigheid zal betere resultaten opleveren (en een lage slechtere resultaten). We willen ook benadrukken dat we pressievoetbal heel wat krachtiger hebben gemaakt (maar niet voor lage tactische vaardigheden). Als je ploeg goed is in pressievoetbal, zal je voortaan gemiddeld dus meer aanvallen teniet kunnen doen.

Beide tactieken gelden voor alle gewone kansen (zowel de exclusieve als de 'open' kansen) in het nieuwe systeem.

Nieuw systeem van kracht vanaf volgend seizoen
Zoals ik al vermeldde in het begin, wordt het nieuwe systeem de rest van dit seizoen gebruikt in de oefenwedstrijden en vanaf volgend seizoen in alle A-ploegwedstrijden. Voor de jeugdploegen blijft het oude systeem behouden.


HT-Tjecken
Lijst met alle artikels

Reacties van de gemeenschap

Nog geen persberichten hierover

 
 
Server 080