We gebruiken cookies - deze helpen ons om je een betere online-ervaring te bieden.
Als je onze website gebruikt, ga je ermee akkoord dat we cookies opslaan en gebruiken op je toestel.

Artikels

Handleiding nieuwe personeel


2014-03-19 15:05:00

Eindelijk is het zover: vanaf begin volgend seizoen zal het nieuwe personeelssysteem ingevoerd worden. Het is dus de hoogste tijd om dit een keer van nabij te bekijken. In dit artikel proberen we daarom de nodige duiding te geven over dit nieuwe systeem. We zullen bovendien een gedetailleerde vergelijking maken tussen het systeem dat we ondertussen zoveel jaren gewoon zijn en het nieuwe systeem.


Wanneer is het nieuwe personeelssysteem beschikbaar?

Wel, dit nieuwe systeem is nu reeds beschikbaar via het linkermenu van je teampagina. Het zal echter pas geactiveerd worden bij aanvang van het nieuwe seizoen, m.a.w. vanaf 14 april 2014. Vooraleer het echter zover is, krijg je eerst nog de kans om het nieuwe concept uitgebreid te testen. Deze experimenten zullen uiteraard geen gevolgen hebben voor je team. Wees dus zeker niet bang en gebruik deze testperiode ten volle om te ontdekken welke instellingen het beste zouden kunnen werken voor jouw ploeg. Let er wel op dat de instellingen zoals ze geregistreerd zijn op het moment dat het nieuwe personeelssysteem live gaat, van toepassing zullen blijven voor de eerste week van volgend seizoen.

Hoe werkt dit nieuwe systeem?

Uiteraard staan de details van het nieuwe systeem uitgebreid beschreven in de handleiding en op de personeelspagina's op deze site. In dit artikel willen we jullie echter ook inzicht verschaffen in hoe het nieuwe systeem zich verhoudt ten opzicht van het oude.

Een eerste logische vraag is wellicht waarom we deze wijziging doorvoeren. Tja, waarom eigenlijk?

Het is onze voornaamste betrachting om de beslissingen die je als manager in dit spel neemt zo betekenisvol en interessant mogelijk te maken. Daarbij streven we bovendien naar meer duidelijkheid voor de managers: het is immers van belang om te weten wat de impact van hun beslissingen is op hun ploeg.

Het nieuwe personeelssysteem zal een gelijkaardige invloed hebben op een aantal aspecten in dit spel als dat het oude personeelssysteem had. In het vorige concept ontbrak echter meestal de stimulans om wijzigingen aan te brengen in de samenstelling van het personeelsbestand. Tevens bleken onderling sterk verschillende ploegen toch niet voor verschillende strategieën te kiezen met betrekking tot hun aanwervingsbeleid. De meeste managers kozen gewoon voor één geoptimaliseerde configuratie en die personeelssamenstelling werd dan vervolgens gedurende vele jaren niet meer bekeken, laat staan aangepast.

In het nieuwe systeem willen we echter meer betekenis geven aan de keuzes die je kan maken. Voortaan zal je moeten beslissen welke focus je wil leggen bij de keuze van je personeel, want je zal niet langer zomaar van elk soort personeel iemand kunnen aanwerven. Ook het kostenplaatje zal vaak een beslissende factor zijn bij je keuzes. Wanneer je immers voor elke vacature een hoogopgeleid staflid wenst, zal dit al snel een zeer dure zaak blijken. Vermoedelijk zal een gebalanceerde mengeling van personeelsleden met hoge en lagere vaardigheden het beste zijn voor je team.

Bepaal zelf je focus – je kan echter niet altijd alles hebben!

Het oude systeem was vrij eenvoudig te optimaliseren en de managers die een beetje kaas hebben gegeten van dit spel, selecteerden tot nog toe wellicht een onderling vrij gelijkaardige samenstelling die ze vervolgens zelden of nooit veranderden. Het nieuwe systeem zou daarentegen actievere keuzes moeten aanmoedigen, waarbij de optimalisatie vaak zal verschillen van club tot club, afhankelijk van de gewenste strategie.

Je kan in totaal maximaal vijf stafleden in dienst hebben. Dat impliceert dat je niet zomaar van elke beschikbare categorie een personeelslid kan aanwerven en dat je dus de juiste objectieven zal moeten kiezen voor je team. Daartegenover staat dat het nieuwe personeelssysteem je toelaat om voor krachtigere combinaties te gaan.

Hoe zit het met het niveau en het salaris van je nieuwe personeelsleden?

Je lijstje met werknemers is niet langer samengesteld uit anonieme getalletjes die je klakkeloos kan toevoegen of dumpen. Ze hebben nu een eigen naam en individuele vaardigheden (tussen 1 en 5) en ze zijn trots op hun net verworven arbeidsrechten. Ze zijn ook tot meer in staat dan ooit tevoren.

In het oude systeem betaalde je voor elk extra personeelslid hetzelfde salaris als voor diegenen die je ervoor al had aangeworven, doch het effect van elk bijkomend personeelslid in die categorie was telkens een stuk minder. In veel gevallen was de bijdrage van de eerste die je inhuurde op zijn eentje al net zo groot als die van de volgende 7 of 8 tesamen.

In het nieuwe systeem van zijn de effecten van elk personeelslid veel duidelijker beschreven en zal elk hoger vaardigheidsniveau telkens evenveel bijdragen als het vorige. De uitdaging zit hem nu evenwel in het feit dat het salaris sneller zal stijgen, naarmate je een hoger niveau wenst en de loonkost daardoor goed in het oog zal moeten gehouden worden. Je team zal ongetwijfeld beter presteren – maar tegen welke prijs?

Een assistent-trainer van niveau 5 zal een 5 maal grotere invloed hebben dan een assistent-trainer van niveau 1. Dat is uiteraard geweldig nieuws, ware het niet dat hij daarvoor maar liefst 16 keer zo duur is als zijn minder begenadigde collega. Laaggeschoold personeel zal dus zeker meer kosteneffectief zijn, alhoewel het aanwerven van een topper in zijn soort eveneens verdedigbaar kan zijn. Het vinden van een gezond evenwicht voor je team zal dus voortdurend in overweging moeten worden genomen.

Wat is de invloed van het nieuwe personeelssysteem op je team in vergelijking met die van het oude systeem?

Eerst en vooral is het belangrijk om te weten dat het nieuwe personeelssysteem niet hetzelfde nulpunt heeft in vergelijking met het oude. Dus zelfs wanneer je geen personeelslid aanwerft in een bepaalde categorie, zal je team toch nog beter presteren dan wanneer je geen personeel van die categorie had in het vorige systeem. Zo zal het risico op blessures zonder ploegdokter vandaag bijvoorbeeld lager zijn dan zonder je vroegere kinesisten. Dit ‘gratis’ effect verschilt wel een beetje van categorie tot categorie, maar is nagenoeg hetzelfde als wat je vroeger zou verkregen hebben voor het eerste personeelslid in die bepaalde categorie. Je zou met andere woorden kunnen zeggen dat dit nieuwe concept je uitdaagt om de grenzen die je team aan kan op te zoeken in plaats van te zorgen dat de noodzakelijke basis in orde is. De vloer is dus verhoogd, maar dat geldt ook voor het plafond, want binnen de categorieën waarop je je wenst te focussen, kan je nu een groter verschil maken in het nieuwe systeem in vergelijking met in het oude. Dit zal er zeker toe leiden dat de resulterende effecten tussen ploegen onderling meer zullen verschillen.

We hopen van harte dat het nieuwe personeelssysteem zal gesmaakt worden en kijken reikhalzend uit naar jouw mening op het forum!


HT-Johan
Lijst met alle artikels

Reacties van de gemeenschap

Nog geen persberichten hierover

 
 
Server 081