We gebruiken cookies - deze helpen ons om je een betere online-ervaring te bieden.
Als je onze website gebruikt, ga je ermee akkoord dat we cookies opslaan en gebruiken op je toestel.

Artikels

Gedetailleerd overzicht nieuwe wedstrijdengine (1)


2015-06-23 11:30:00

Een maand geleden hebben we in onze roadmap aangekondigd dat er een en ander zal veranderen aan de wedstrijdengine. In dit artikel gaan we dieper in op onze plannen om Hattrick meer gebalanceerd te maken en de managers daardoor een groter aantal succesvolle tactieken en formaties aan te bieden.


We hebben toen de drie belangrijkste doelen vermeld waarmee we zouden rekening houden bij de verdere ontwikkeling van onze engine die de wedstrijden simuleert. 1) We willen de tactieken beter in evenwicht brengen om ervoor te zorgen dat de gebruikers een ruimere keuze aan tactieken en formaties ter beschikking hebben zonder in te boeten op mogelijk succes. 2) We streven naar meer ‘realistische’ wedstrijduitslagen. Dat betekent concreet dat er minder wedstrijden zullen zijn met ‘onwaarschijnlijke’ resultaten. 3) We willen meer openheid creëren in het spel door onze gebruikers meer uitleg te geven en betere hulpmiddelen aan te reiken waarmee ze de juiste beslissingen voor hun ploegen kunnen nemen. De veranderingen die hieronder worden opgelijst, zullen hiertoe op verschillende manieren een bijdrage leveren.

Terugtrekking wordt slimmer

Het mechanisme van terugtrekking in een wedstrijd heeft als enige bedoeling die wedstrijd spannend te houden, zelfs wanneer één van beide ploegen aanzienlijk sterker is. Het systeem heeft echter ook zijn minpunten: de gebeurtenis is nogal onvoorspelbaar en bovendien vaak te ingrijpend wanneer ze in voege treedt. Terugtrekking is tevens het enige automatisme dat volledig buiten de controle van de manager plaatsvindt. Dat kan enerzijds soms frustrerend zijn, ook al is het anderzijds toch wel een realistische weergave van de dynamiek bij een bepaald wedstrijdverloop. Zoals alom bekend is de invloed van de psychologische factor op de evolutie van een wedstrijd een zeer belangrijk en interessant aspect van voetbal. We hebben dan ook besloten de invloed van terugtrekking kleiner te maken en dus niet helemaal af te schaffen. We zullen het mechanisme echter tegelijk ook wat slimmer en beter voorspelbaar maken.

Wanneer terugtrekking plaatsvindt, zal het de aanvalsratings voortaan verminderen met 15% (voorheen 20%) en de verdedigingsratings verhogen met 10% (in plaats van de vroegere 15%).

Komt de stand in een wedstrijd opnieuw gelijk nadat een team zich eerder heeft teruggetrokken, dan zal deze ploeg hier onmiddellijk mee ophouden en terug overschakelen naar meer aanval en minder verdediging. Terugtrekking zal ook nooit gebeuren bij een wedstrijd waarbij je de “Wedstrijd van het seizoen”- instructie hebt gegeven. Wanneer jouw ploeg speelt in de finale van de nationale beker, een finale in een World Cup of een finale in de Hattrick Masters zal er ook nooit terugtrekking gebeuren.


Wedstrijddynamiek

We introduceren ook een afzonderlijk mechanisme dat we ‘wedstrijddynamiek’ gaan noemen. Dit zijn stapsgewijze, niet-willekeurige aanpassingen aan de manier waarop de ploeg speelt en die volledig afhangen van wat er op het veld gebeurt.
Het eerste effect van de wedstrijddynamiek dat we gaan toevoegen, is gelijkaardig aan dat van terugtrekking en vervangt eigenlijk een aantal random effecten die we nu verwijderen en vervangen door één voorspelbaar effect: telkens een ploeg een comfortabele voorsprong heeft, zal deze ploeg ook een beetje voorzichtiger beginnen spelen. Concreet betekent dit dat vanaf een doelpuntenverschil van twee de ploeg op het veld 6,25% aan aanvalskracht inboet en in de plaats 5% aan verdediging wint. Wanneer de voorsprong nog uitgebreid wordt tot drie doelpunten, worden deze effecten verdubbeld, bij vier doelpunten verschil worden ze verdrievoudigd, en zo verder. Daalt het doelpuntenverschil terug, dan worden deze effecten ook weer teruggeschroefd. Wanneer het verschil gereduceerd wordt tot één doelpunt, verdwijnt het effect volledig, maar het kan terugkomen als de omstandigheden opnieuw veranderen.

Deze wedstrijddynamiek heeft dezelfde eigenschappen als de nu aangepaste vorm van terugtrekking: het zal dus niet gebeuren in het geval van een ‘Wedstrijd van het seizoen’ of voor de eerder vermelde belangrijke finales.

Het idee dat je spelers anticiperen op de context van een wedstrijd is volledig nieuw binnen Hattrick, maar we willen hier zeker in de toekomst nog verder op bouwen. In deze eerste versie gebruiken we echter enkele van de bestaande effecten van terugtrekking om een soort wedstrijddynamiek te creëren rond het doelpuntenverschil en dit terwijl de wedstrijd nog aan de gang is. Er zijn nog andere dynamieken die we later eventueel kunnen toevoegen, zoals effecten op de supporters, op kaarten, op de resterende speeltijd … Dit is dus slechts een eerste stap omdat we ons wilden beperken tot het ons reeds bekende terrein van terugtrekking, maar meer dan waarschijnlijk volgen er de volgende seizoenen nog meer gelijkaardige veranderingen, nadat we de huidige hebben geëvalueerd.


Hervorming van de spelersbijdragen

Misschien wel de grootste verandering die we vandaag aankondigen, betreft de aanpassingen die we gaan invoeren aan de bijdragen van de spelers. De spelersbijdrage geeft weer hoe efficiënt een speler op een bepaalde positie op het veld met zijn individuele vaardigheden bijdraagt aan de globale prestatie van zijn team. Enkele posities en combinaties van vaardigheden waren al te sterk en moesten nodig wat worden afgetopt, anderen zullen dan weer een opwaardering krijgen. Een belangrijke tendens is het licht afzwakken van de kracht van vleugelaanval ten voordele van de centrale aanval. Globaal gezien verminderen we ook de aanvallende sterkte van de ploegen een beetje, wat ook een positieve invloed zou moeten hebben op het spel in zijn totaliteit. Tijdens onze testfase hebben we gemerkt dat met de nieuwe spelersbijdragen ook minder doelpunten gescoord worden, terwijl gemiddeld een groter aantal wedstrijden eindigt met de betere ploeg als overwinnaar. Dat is dan ook volledig in lijn met onze wens om het aantal onwaarschijnlijke wedstrijduitslagen te reduceren.

Hieronder staan alle veranderingen wat betreft individuele spelersbijdragen op een rijtje:

Vleugelspelers

De aanvallende vleugelspeler is zeer krachtig vandaag en bovendien de individuele tactiek die veruit het meest gebruikt werd voor vleugelspelers. We verlagen de invloed van de aanvallende flankspeler, zodat de andere tactische keuzes voor flankspelers ook aantrekkelijk blijven.

Vleugelspeler (Normaal)
Passen : toename van 16 % op de centrale aanval
Vleugelspel: vermindering van 13% op de flankaanval

Vleugelspeler (Verdedigend)
Vleugelspel: vermindering van 20% op de flankaanval

Vleugelspeler (Aanvallend)
Spelmaken: vermindering van 20 % op het middenveld
Verdedigen: vermindering van 20% op de centrale verdediging
Vleugelspel: vermindering van 14 % op de flankaanval

Vleugelspeler (Naar het midden)
Spelmaken: toename van 10% op het middenveld
Passen: toename van 25% op de flankaanval
Vleugelspel: toename van 7% op de flankaanval

Verdedigers

Vandaag is het iets te moeilijk om een geloofwaardige flankverdediging op te bouwen. Dat wordt vanaf nu wat makkelijker gemaakt. Bovendien gaan we ook de bijdrage van een aanvallende verdediger op het middenveld optrekken, omdat dit een tactische keuze is die tot nog toe veel te weinig werd gebruikt.

Centrale verdediger (Normaal)
Geen wijzigingen

Centrale verdediger (Aanvallend)
Spelmaken: toename van 21% op het middenveld

Centrale verdediger (Naar de flank)
Verdedigen: vermindering van 9% op de centrale verdediging en toename van 6% op de flankverdediging

Vleugelverdediger (Normaal)
Verdedigen: vermindering van 8% op de centrale verdediging

Middenvelders

Alle middenvelders (behalve deze die naar de vleugels georiënteerd staan) zullen nu met hun scoorvaardigheid bijdragen aan de centrale aanval. Op deze manier ontstaan er ongetwijfeld meer multiskillspelers en nieuwe trainingscombinaties.

Middenvelder (Normaal)
Passen: toename van 5% op de centrale aanval
Scoren (Nieuw!): bijdrage aan de centrale aanval gelijk aan 21% van de bijdrage van een normale aanvaller

Middenvelder (Verdedigend)
Passen: vermindering van 20% op de centrale en de flankaanval
Scoren (Nieuw!): bijdrage aan de centrale aanval gelijk aan 12% van de bijdrage van een normale aanvaller

Middenvelder (Aanvallend)
Passen: toename van 5 % op de centrale aanval
Verdedigen: vermindering van 25 % op de centrale en de flankverdediging
Scoren (Nieuw!): bijdrage aan de centrale aanval gelijk aan 31% van de bijdrage van een normale aanvaller

Middenvelder (Naar de flank)
Passen: toename van 6% op de centrale aanval

Aanvallers

Aanvallers die normaal of naar de flanken spelen, zullen ook een beetje bijdragen aan het middenveld. Aanvallers gericht naar de flanken zullen vanaf nu enkel bijdragen aan de kant van het veld waar ze spelen.

Aanvaller (Normaal)
Spelmaken (Nieuw!): bijdrage aan het middenveld gelijk aan 25% van de bijdrage van een normale middenvelder

Aanvaller (Naar de flank)
Spelmaken (Nieuw!): bijdrage aan het middenveld gelijk aan 15% van de bijdrage van een normale middenvelder
Bijdrage aan de nabije flankaanval stijgt met 30% en verdwijnt voor de verre flankaanval

Bovenvermelde aanpassing is de grootste verandering aan de wedstrijdengine in de laatste vijf jaren. Omdat deze aanpassing toch redelijk ingrijpend is, zal ze in de Hattrick-wedstrijdengine niet geactiveerd worden vóór seizoen 60 (het seizoen dat eind oktober van start gaat). In het seizoen dat er nu aankomt, seizoen 59, zal de nieuwe wedstrijdengine wel reeds gebruikt worden in het toernooisysteem. Op deze manier krijgen wij als ontwikkelaars veel meer gegevens ter beschikking waarmee we kunnen controleren of de aanpassingen werken zoals verwacht, alvorens we ze overbrengen naar de engine voor de competitiewedstrijden. Dit extra seizoen om na te denken en wedstrijden te bekijken, geeft jullie als manager tevens ruim de tijd om onderzoek te doen en de nodige voorbereidingen te treffen. Dit geldt trouwens voor alle veranderingen aan de wedstrijdengine: terugtrekking, wedstrijddynamiek en spelersbijdragen.

(vervolg in deel 2)


HT-Johan
Lijst met alle artikels

Reacties van de gemeenschap

Nog geen persberichten hierover

 
 
Server 081