We gebruiken cookies - deze helpen ons om je een betere online-ervaring te bieden.
Als je onze website gebruikt, ga je ermee akkoord dat we cookies opslaan en gebruiken op je toestel.

Artikels

Het nieuwe seizoen: wijzigingen in personeel en economie


2015-10-25 13:12:00

In het begin van het nieuwe seizoen zullen we de tactiekentrainer invoeren. Deze nieuwe functie bezorgt je meer tactische mogelijkheden met jouw ploeg, zoals we reeds eerder aankondigden. We zullen deze introductie bovendien combineren met een gedeeltelijke herwerking van het personeelssysteem zelf, waarin we voortaan werken met personeelscontracten die variëren in lengte en kostprijs.
We hebben ervoor gekozen dit systeem te wijzigen om de economische situatie van de Hattrick-ploegen te verbeteren - iets dat echt wel nodig bleek - maar tegelijkertijd ook een aantal specifieke problemen van het bestaande personeelssysteem op te lossen.


Toen we de voorbije maanden de economie in Hattrick hebben gemonitord en nadien geanalyseerd, merkten we twee verontrustende ontwikkelingen op. Ten eerste bleek dat de kosten van veel ploegen ondertussen zijn gestegen tot boven wat ze eigenlijk zouden kunnen dragen als je puur afgaat op hun inkomsten. Managers blijken daarbij vooral een gat in hun hand te hebben wat betreft personeelsuitgaven. Als tweede trend merkten we ook een verzwakte transfermarkt op die wellicht veroorzaakt is door de 'inflatie' van sterke spelers die te koop worden gezet.

Toen we bezig waren met de voorbereidingen voor de invoering van de nieuwe tactiekentrainer kwamen we al snel tot het besluit dat dit de ideale gelegenheid was om ook enkele economische problemen aan te pakken en tevens een oplossing te zoeken voor een paar mankementen die het vernieuwde personeelssysteem al vanaf het begin kende.

Afschaffen van de woordvoerder

Eerst en vooral maken we korte metten met de woordvoerder als personeelslid. Zijn aanwerving kwam immers louter neer op geld-om-geld en was dus niet echt een uitdaging voor de doorsnee manager. Wanneer je nu beschikt over een woordvoerder, hoef je je echter geen zorgen te maken over de gevolgen van deze afschaffing: elke ploeg krijg een bonus die vergelijkbaar is met die van een woordvoerder van niveau 5 en dat reeds vanaf het begin van dit seizoen.

Personeelscontracten

In de loop van dit seizoen veranderen we van systeem om personeelsleden aan te werven of te ontslaan. De nieuwe manier van werken zal worden geactiveerd vanaf week 8, maar je kan al onmiddellijk vanaf nu de mogelijkheden bekijken en je keuzes voorbereiden.

In dit nieuwe systeem kies je bij de aanwerving van een personeelslid meteen ook voor een bepaalde contractduur die van 1 tot 16 weken kan variëren. Een contract voor een periode van 8 weken kost voor elk personeelsniveau per week evenveel als voorheen. Kortere contracten zullen echter leiden tot een hoger weekloon, terwijl langere contracten een korting opleveren. Je kan in nood de contracten nog wel voortijdig stopzetten, maar dan betaal je een verbrekingsvergoeding ten belope van 25% van de resterende lonen. Je kan contracten automatisch laten verlengen als je op voorhand weet dat je bepaalde personeelsleden voor langere tijd in dienst wenst te houden.

Deze manier van werken met contracten zal resulteren in een strategische keuze die niet meer beperkt is tot wie je wil aanwerven, maar ook voor hoelang je deze samenwerking ziet. De duurdere kortetermijncontracten zullen ongetwijfeld een einde maken aan de niet zo bedoelde voordelen die je kon krijgen door je personeel op weekbasis te micromanagen. Indien je dat echt wenst, kan je jouw personeel nog steeds elke week wijzigen, maar je zal hiervoor wel een stuk dieper in je geldbuidel moeten tasten.

Invoeren van de tactiekentrainer

De tactiekentrainer kan reeds vanaf het begin van het nieuwe seizoen worden aangeworven. Hij levert je de volgende effecten op:

Bijkomende wissels of orders (één per niveau)
Bovenop het normale aantal van vijf orders per wedstrijd (die je kan gebruiken voor wissels, het wijzigen van individuele spelersorders of het onderling swappen van spelers) krijg je één extra order per niveau van je tactiekentrainer ter beschikking. Het maximum zal dus 10 orders zijn. Een tactiekentrainer zal er echter uiteraard nog steeds niet voor kunnen zorgen dat je meer dan drie effectieve vervangingen per wedstrijd kan laten uitvoeren.

Speelstijl
De tactiekentrainer laat je ook toe de speelstijl van een wedstrijd te wijzigen. Deze variabele werd tot nu toe uitsluitend bepaald door de ingesteldheid van je hoofdtrainer (aanvallend, verdedigend of neutraal). De nieuwe speelstijl kan je laten variëren van 100% verdedigend (vergelijkbaar met de huidige verdedigend ingestelde trainer) tot 100% aanvallend (zoals de huidige aanvallend ingestelde trainer), waarbij 'neutraal' zich natuurlijk in het centrum van die schaal bevindt. Je kan de speelstijl voor elke wedstrijd ingeven via het formulier voor je wedstrijdorders, waarbij je per niveau van je tactiekentrainer beschikt over een extra stap van 20% flexibiliteit tegenover de voorkeursspeelstijl van je hoofdtrainer. Heb je bijvoorbeeld een verdedigend ingestelde coach en een tactiekentrainer van niveau 5 dan verkrijg je hiermee een speelstijlbereik van 100% verdedigend tot neutraal. Met een neutrale coach en een tactiekentrainer van niveau 5 zal je speelstijlbereik aan twee kanten uitgebreid worden: vanaf neutraal tot 50% verdedigend en in de andere richting tot 50% aanvallend.

Je tactiekentrainer moet nog op de loonlijst staan tijdens de wedstrijd. Indien je je wedstrijdorders hebt ingegeven met een tactiekentrainer in dienst en je ontslaat die voor de wedstrijd of zijn contract is inmiddels ten einde en nog niet verlengd, dan zal de wedstrijd enkel gespeeld worden met inachtname van de voorkeursspeelstijl van je hoofdtrainer.

Beperken van de financieel directeur

Verrassend genoeg zijn er heel wat ploegen die een financieel directeur in dienst hebben terwijl ze hem absoluut niet nodig hebben. Dit heeft vaak een negatieve invloed op de financiële situatie van een club, zeker als die in de lagere klassen speelt. Daarom zullen we vanaf nu de mogelijkheid om een financieel directeur aan te werven enkel openstellen voor ploegen die effectief geld in hun reserves hebben of minstens 15 miljoen € in kas hebben. Indien je reeds over een financieel directeur beschikt en je niet langer voldoet aan deze voorwaarden bij het einde van zijn contract, dan zal je zijn contract niet kunnen verlengen (wanneer het nieuwe contractsysteem in week 8 van het nieuwe seizoen is ingevoerd).

Afschaffen van de derde assistent-trainer en het vijfde personeelsslot

Tot slot zullen we in week 8 ook nog de mogelijkheid schrappen om drie assistent-trainers te hebben, maar tegelijkertijd voeren we de trainingssnelheid van de dan nog maximum twee mogelijke assistenten een beetje op, namelijk van 3,2% naar 3,5% per niveau.

Door de afschaffing van de woordvoerder en de derde assistent-trainer zullen we ook het maximumaantal terugvoeren van vijf naar vier personeelsleden. Concreet betekent dit dat je vanaf week 8 nog maar vier personeelsleden in loondienst kan hebben.

Overgang naar het nieuwe systeem

In week 8 eindigt het huidige systeem en moeten alle personeelsleden volgens het nieuwe systeem een contract hebben ondertekend. Personeel zonder contract zal onherroepelijk vertrekken.

Om de overgang naar het nieuwe systeem zo vlot mogelijk te laten verlopen, maken we de nieuwe interface reeds zichtbaar vanaf het begin van het nieuwe seizoen. Je kan zo reeds ruim op tijd beslissen met welke personeelsleden en met welke contracten je van start wil gaan in week 8 en je zal ook al kunnen zien wat het je zal gaan kosten op dat moment. Tot week 8 kun je daarbij je beslissingen nog zo vaak veranderen als je dat zelf wil, zonder dat dit uiteraard invloed heeft op je ploeg. Verlies de tijd echter niet uit het oog, want voor je het weet, verspeel je op die manier misschien enkele personeelsleden die je eigenlijk gewoon bij je club had willen houden.

We wensen jullie veel plezier met deze wijzigingen!


HT-Johan
Lijst met alle artikels

Reacties van de gemeenschap

Nog geen persberichten hierover

 
 
Server 081