We gebruiken cookies - deze helpen ons om je een betere online-ervaring te bieden.
Als je onze website gebruikt, ga je ermee akkoord dat we cookies opslaan en gebruiken op je toestel.

Artikels

Specialiteiten en speciale gebeurtenissen grondig herwerkt


2017-05-09 10:49:00

We hebben voor jullie een nieuw systeem rond specialiteiten uitgewerkt dat niet alleen beter in balans zou moeten zijn, maar jullie als manager ook meer en nieuwe tactische mogelijkheden zal geven en dit zowel tijdens de wedstrijden zelf als bij de samenstelling en opbouw van jullie ploeg.

In een notendop komt de verandering hierop neer: het genereren van speciale gebeurtenissen zal transparanter worden, de effecten van de huidige specialiteiten werden grondig herwerkt en er worden twee nieuwe bijzondere spelersrollen en een volledig nieuwe specialiteit geïntroduceerd.


Laten we eerst eens bekijken wat de nieuwigheden zijn:

Een nieuwe specialiteit en nieuwe bijzondere spelersrollen

We hebben de specialiteit ‘Bezieler’ toegevoegd, blazen de ‘Kwikzalver’ nieuw leven in en met een ‘Krachtige spits’ en een 'krachtige hangende middenvelder’ introduceren we ook nog eens twee gloednieuwe bijzondere spelersrollen.

Een sterker verband tussen vaardigheden en specialiteiten

Specialiteiten worden sterker gelieerd aan de vaardigheden van de spelers die betrokken zijn in een speciale gebeurtenis.

Manier van genereren

De belangrijkste wijziging onder de motorkap van de wedstrijdengine heeft te maken met hoe er beslist wordt wanneer en welke speciale gebeurtenis er plaats zal vinden en hoe die uitgespeeld zal worden.

Vandaag gebeurt de toekenning van een speciale gebeurtenis nog op basis van balbezit: de wedstrijdengine bepaalt eerst welke ploeg de speciale kans toegewezen krijgt, waarbij die met het meeste balbezit meer kans heeft om ze te krijgen. Nadat er zo beslist is aan welke kant de gebeurtenis zal plaatsvinden, wordt er een willekeurige speler uit die ploeg gekozen, waarna een lijst met verschillende categorieën (weer, snelheid, hoekschoppen …) overlopen wordt om te zien of één van die speciale gebeurtenissen in aanmerking komt voor de uitgekozen speler.

Omdat het met dit systeem moeilijk te voorspellen is hoe een wedstrijd zal uitdraaien en het dan ook voor ons allesbehalve eenvoudig is om de balans met bovenstaande beperkingen te bewaken, laat staan te verbeteren, hebben we besloten het systeem van nul af aan te herschrijven.

In de toekomst zal er dan ook een andere logica gebruikt worden: eerst zal de wedstrijdengine bepalen óf er een speciale gebeurtenis zal plaatsvinden. Indien dat het geval is, zal er worden gekozen tussen één van de twee hoofdcategorieën (ploeggebeurtenissen of individuele gebeurtenissen) en tot slot voor een bepaald type gebeurtenis binnen die categorie.

Het laat zich al raden, alles wat met de volledige ploeg te maken heeft (zoals hoekschoppen en gebeurtenissen rond onervarenheid) behoort tot de categorie ploeggebeurtenissen en alles wat te maken heeft met slechts één of twee spelers valt onder de categorie individuele gebeurtenissen. Die laatste categorie zal trouwens het vaakst voorkomen.

In tegenstelling tot hoe het nu geïmplementeerd is, kan een gebeurtenis voortaan ook meermaals voorkomen in een wedstrijd, al zal de kans op een volgende gelegenheid wel telkens wat kleiner zijn.

Individuele gebeurtenissen

Dit soort gebeurtenissen zijn de meest voorkomende en meest typische speciale gebeurtenissen. Denk maar aan een snelle speler die naar voren spurt om te scoren of een technische speler die een kopper op het verkeerde been zet.

Wanneer de wedstrijdengine besloten heeft dat er een individuele gebeurtenis mag plaatsvinden, zal daarbij niet langer rekening gehouden worden met het balbezit om te bekijken naar welke ploeg deze kans zal gaan, maar wel met het opgestelde spelerspotentieel van beide ploegen en dan met name met hun specialiteiten en posities op het veld.

Een voorbeeld om dit te verduidelijken: wanneer de wedstrijdengine kiest voor een snelheidsevent, dan zal het willekeurig één speler kiezen uit alle relevante spelers om de gebeurtenis aan toe te kennen. Op die manier kan je jouw eigen opstelling vergelijken met die van je tegenstander en zo al op voorhand weten wat je kansen zijn op een bepaalde specifieke gebeurtenis. Op die manier kan dit dus invloed hebben op je tactische keuzes.

Ploeggebeurtenissen

Ploeggebeurtenissen hangen net zoals vroeger nog wel af van de verdeling van het balbezit. Als de wedstrijdengine dus één van deze soort gekozen heeft, zal de kans erop voor elk van de ploegen recht evenredig zijn met hun middenveldsterkte.

Weerevents

Weerevents vallen voortaan buiten het normale proces van speciale gebeurtenissen. Hierop wordt namelijk gecontroleerd bij het begin van elke wedstrijdhelft en indien er één gegenereerd wordt, zullen ALLE opgestelde spelers met een relevante specialiteit een vast percentage van hun totale spelersbijdrage winnen of verliezen. Een weerevent blijft dan ook voor de rest van de wedstrijd doorwerken. Het kan echter soms voorkomen dat een weerevent dat de eerste helft begon, bij het begin van de tweede helft wordt tenietgedaan.

Het weer zal bovendien invloed hebben op meer spelers (met specialiteiten) dan tot nog toe het geval was.

Met behulp van dit vernieuwde systeem om gebeurtenissen te genereren, verzekeren we ons ervan dat de specialiteiten achteraf nog beter in balans kunnen gebracht worden door in te spelen op hun invloed op de spelersbijdrage en hun kans op voorkomen. Dit was met het vorige systeem niet echt doenbaar.

Specialiteiten & gebeurtenissen

Laat ons nu elke specialiteit afzonderlijk bekijken. We willen je er ook op wijzen dat we op onze Dev Blog nog meer gedetailleerde informatie over elke speciale gebeurtenis hebben gepubliceerd.

Snelheidsevents

Een snelle speler schiet op doel

Elke snelle vleugelspeler, centrale middenvelder of aanvaller kan een spurtje trekken en vervolgens op doel schieten. Wanneer zijn directe tegenstander echter eveneens snel is, zal deze de aanval hoe dan ook kunnen afblokken. Zijn er snelle spelers van de tegenstander in de buurt, dan bestaat er nog steeds een kans dat de snelle aanval wordt gestopt, doch die kans is niet zo groot.

Een snelle speler geeft een voorzet

Opnieuw kan elke snelle vleugelspeler, centrale middenvelder of aanvaller een spurtje trekken en vervolgens een splijtende pass naar een ploeggenoot geven.

Inboeten bij regen of in de zon

Bij regenweer of op een stralende dag is het mogelijk dat alle snelle spelers ondermaats presteren.

Bonus bij counteraanvallen

Wanneer je wil uitmunten in de countertactiek, dan heb je voor je ploeg niet alleen spelers met hoge passenvaardigheid nodig, maar ook snelle spelers om het onderste uit de kan te halen. Elke snelle vleugelspeler, centrale middenvelder en aanvaller levert een kleine bonus bij de countertactiek. Dit effect is niet lineair, maar zorgt voor een verhoging van de tactische vaardigheid met nul tot maximum 2,8 niveaus. Let erop dat je tegenstander deze invloed geheel of gedeeltelijk kan wegwerken door het opstellen van snelle vleugelverdedigers, verdedigers en centrale middenvelders.

Technische events

Technische speler omspeelt kopper

Dit staat bekend als het technisch-versus-koppen event. Elke technische vleugelspeler, centrale middenvelder en aanvaller kan voordeel uit een aanvalssituatie halen wanneer zijn directe tegenstander koppen als specialiteit heeft.

Inboeten bij regen, profiteren in de zon

Geen wijzigingen bij dit weerevent: de mogelijkheid bestaat dat elke technische speler op het veld minder zal presteren bij regen of net beter uit de verf zal komen bij zonnig weer.

Technische hangende spits (‘Technische verdedigende aanvaller’)

Ook hier is er geen verandering te melden. Deze spelers krijgen een bonus van 33% van hun passenvaardigheid op aanvallen over de vleugels.

Creëren van een niet-tactische counteraanval

Wanneer je diep op je eigen helft de bal kan recupereren, dan mag je je gelukkig prijzen wanneer je spelers hebt die een zeer nauwkeurige dieptepass kunnen geven. Elke technische verdediger of vleugelverdediger levert je bij een normale, maar gemiste doelpoging van je tegenstander een kleine kans op een niet-tactische counteraanval op. De kans dat je zo’n speciale aanval triggert, stijgt (niet-lineair) naarmate je meer technische verdedigers opgesteld hebt.

Mandekking

Wanneer je jouw pijlen bij mandekking richt op een technische speler, dan is er een kans dat dit een grotere invloed heeft dan op een andere speler. Immers, wanneer je hem weinig ruimte geeft, kan hij zijn toverkunsten niet te berde brengen.

Onvoorspelbare gebeurtenissen

Onvoorspelbare dieptepass

Onvoorspelbare doelmannen, verdedigers en vleugelverdedigers kunnen een mooie kans creëren via een onverwachte dieptepass.

Onvoorspelbare speler schiet op doel

In een één-tegen-éénsituatie met de doelman kan een onvoorspelbare vleugelspeler, centrale middenvelder of aanvaller scoren.

Onvoorspelbare actie

Op doelmannen na, kan elke onvoorspelbare speler zomaar uit het niets een tegenstander verrassen door hem voorbij te dribbelen en vervolgens een mooie pass af te leveren aan een vleugelspeler of aanvaller van zijn ploeg.

Onvoorspelbare fout

Onvoorspelbare vleugelverdedigers, verdedigers en centrale middenvelders durven op een mindere dag al eens een fatale fout te maken. Een vleugelspeler of aanvaller kan eventueel uit deze situatie voordeel halen.

Bonus bij Creatief spel

Verder in dit artikel volgen nog meer details hierover, maar ervaring en passen zijn bij elke speler belangrijk indien je je vaardigheid op de tactiek ‘Creatief spel’ wil verhogen.

Mandekking

Omdat onvoorspelbare spelers euh … onvoorspelbaar zijn, zijn ze ook veel moeilijker uit het spel te houden dan andere spelers.

Creëren van een niet-tactische counteraanval

Bij het missen van de events ‘Onvoorspelbare speler schiet op doel’ en ‘Onvoorspelbare actie’ van een vleugelspeler of aanvaller, kan dit eventueel leiden tot een niet-tactische counteraanval voor je tegenstander.

Krachtige events

Pressievoetbal

Geen wijzigingen wat dit betreft. Verdedigingsvaardigheid telt nog steeds dubbel bij de berekening van het tactische niveau.

Inboeten in de zon, profiteren bij regen

Ook hier is er geen wijziging te melden. Alle krachtige spelers op het veld kunnen eventueel minder presteren bij zonnig weer, maar zichzelf overtreffen op een modderig veld.

Krachtige spits (‘Krachtige normale aanvaller’)

Soms doet grootte er wel degelijk toe. Wanneer je een grote, krachtige aanvaller hebt die normaal georiënteerd wordt, dan kan die zijn sterke lichaam in de strijd gooien en zo een herkansing crëeren wanneer een normale doelpoging van jouw ploeg in de kiem werd gesmoord. Denk er wel aan dat dergelijk fysiek spel nu en dan een gele kaart kan opleveren! Dat indachtig spelen de meeste krachtige spelers wel wat voorzichtiger vanaf het moment dat ze reeds een kaart op hun naam hebben.

Hangende middenvelder (‘Krachtige verdedigende centrale middenvelder’)

Laat je krachtige middenvelder verdedigend spelen zodat hij zich kan toeleggen op het verijdelen van aanvalspogingen en het recupereren van de bal. Met deze manier van spelen haalt hij de scherpte uit de aanvallen van de tegenstander.

Mandekking

Krachtige spelers zijn beter in het afdekken van hun mannetje.

Vleugelspelevents

Vleugelspeler naar eender welke speler

Wanneer je vleugelspeler erin slaagt om door de verdediging aan zijn kant van het veld te breken, dan kan hij de bal soms met een lange pass voorzetten naar de andere vleugelspeler, naar een aanvaller of een aanvallende centrale middenvelder.

Vleugelspeler naar kopper

Gelijkaardig aan het vorige event, maar in dit geval is diegene die die de voorzet aanneemt een kopper, wat de kansen op een doelpunt nog aanzienlijk verhoogt.

Hoekschoppen

Er zullen meer hoekschoppen voorkomen dan voordien, maar ze zullen doorgaans minder succesvol zijn.

Hoekschop naar eender welke speler

Uiteraard heb je eerst en vooral een goede spelhervatter nodig. Het niveau van jouw aanvallende indirecte vrije trappen zal worden afgewogen tegen dat van de verdedigende indirecte vrije trappen van je tegenstander. Als diegene die de bal kan aannemen genoeg scoorvaardigheid bezit, dan kan hij de doelman passeren en aldus scoren.

Hoekschop naar kopper

In plaats van het voorzetten naar een speler met hoog genoeg scoren, volstaat het nu om met één van je koppers de strijd in de lucht te winnen van je tegenstander.

Beide voorgaande gebeurtenissen kunnen soms een gele kaart opleveren voor de aanvallende ploeg. Ook hier zal de reeds eerder gewaarschuwde speler de rest van de wedstrijd wat voorzichtiger spelen om zo de kans op een tweede keer geel te verkleinen.

Onervarenheidsevents

Momenteel vergelijken we de totale ervaring van beide ploegen wanneer we een onervarenheidsevent willen toekennen. Echter, wanneer bij één van de ploegen een speler minder op het veld stond, had dit een bijzonder grote invloed op de totale ervaring van de ploeg en werd deze vaak onterecht getroffen door een onervarenheidsevent. Voortaan gaan we echter de gemiddelde ervaring gebruiken als vergelijkingsmateriaal.

Ervaren spits scoort

Indien je aanvaller veel ervaring heeft in vergelijking met de gemiddelde ervaring van je tegenspelers en daarenboven ook nog genoeg scoorvaardigheid om de doelman te kunnen verschalken, dan kan dit een doelpunt opleveren.

Onervaren verdediger lijdt balverlies

Dit blijft hetzelfde als vroeger. Heeft één van jouw verdedigers weinig ervaring in vergelijking met de gemiddelde ervaring van de tegenstander, dan is de kans reëel dat men dit gaat proberen uit te buiten. In dat geval zal een tegenstander de onervaren verdediger de bal kunnen ontfutselen en zo langs hem heen proberen te scoren.

Veerkrachtig

Kwikzalvers zijn geen mythe. Ze bestaan wel degelijk en ze zullen vanaf nu ook vijftig keer meer voorkomen dan tot nog toe het geval was. Wanneer ze geblesseerd raken, zullen hun kwetsuren minder ernstig zijn dan verwacht en ze zullen bovendien sneller genezen. Hun vaardigheden zullen ook pas dalen bij een iets hogere leeftijd dan bij andere spelers. Om de vernieuwde omvang van hun veerkracht en vitaliteit beter te weerspiegelen, zullen we de specialiteit vanaf nu ‘Veerkrachtig’ noemen.

Creatief spel

Deze tactiek hebben we herbekeken. Voortaan zullen we er net als bij de andere tactieken reeds het geval was, ook een zichtbaar tactiekvaardigheidsniveau aan toekennen. Wanneer er met de tactiek ‘Creatief spel’ wordt gespeeld, zal het maximum aantal speciale gebeurtenissen in een wedstrijd stijgen, maar je verdedigingsratings zullen er enigszins onder lijden. Zoals eerder vermeld, zullen ervaring en nog in grotere mate passenvaardigheid bepalen hoe goed je ploeg in deze tactiek is. Onvoorspelbare spelers zullen dubbel meetellen in de berekening.

Een ploeg die creatief speelt, zal ongeacht balbezit of aantal specialisten in het team, ook meer kans hebben dat de speciale gebeurtenis aan haar wordt toegekend, wanneer er beslist wordt dat er één zal zijn. Spelen beide ploegen creatief, dan vervalt dit voordeel uiteraard.

Inboeten bij overbevolking van bijzondere spelersrollen

Met dit nieuwe systeem van speciale gebeurtenissen, hebben we voortaan dus drie bijzondere combinaties van specialiteit en positie: technische hangende spitsen (TDF, Technical Defensive Forwards), krachtige spitsen (PNF, Powerful Normal Forwards) en krachtige hangende middenvelders (PDIM, Powerful Defensive Inner Midfielders). Wanneer je er daarvan twee van hetzelfde type opstelt, zal hun bijdrage echter een stukje inboeten. Stel je er drie op, dan wordt de normale bonus zelfs nog iets kleiner. Echter, geen nood, de effecten van dergelijke overbevolking houden we bewust beperkt. Gewoon net groot genoeg om je twee keer te doen nadenken wanneer je een alternatief ter beschikking hebt.

Nieuwe specialiteit

Met trots kondigen we ook een nieuwe specialiteit aan binnen Hattrick: de ‘Bezieler’. Spelers met die eigenschap zullen eerder zeldzaam zijn, maar niet zo zeldzaam als veerkrachtige spelers. Vanaf volgend seizoen kan deze specialiteit reeds voorkomen in jouw jeugdacademie. Voorlopig gaan we er nog geen bijkomende informatie over meegeven, maar het dus houden bij de naam alleen.

Wanneer gaat dit alles in voege?

Het nieuwe systeem zal worden uitgerold tegen het einde van volgend seizoen en op dat moment enkel in toernooiwedstrijden al kunnen worden getest. Op die manier kan men de mechanica achter de speciale gebeurtenissen reeds grondig bestuderen voordat ze in de rest van de wedstrijden worden ingevoerd binnen twee seizoenen (voorjaar 2018).

Ondertussen blijft het mogelijk dat er hier en daar nog wat details aangepast worden omdat we rekening willen houden met jullie terugkoppeling en onze eigen testen en evenwichtsoefeningen. Vanzelfsprekend brengen we jullie in dat geval vooraf op de hoogte via nieuwe aankondigingen.


HT-Johan
Lijst met alle artikels

Reacties van de gemeenschap

Nog geen persberichten hierover

 
 
Server 081