We gebruiken cookies - deze helpen ons om je een betere online-ervaring te bieden.
Als je onze website gebruikt, ga je ermee akkoord dat we cookies opslaan en gebruiken op je toestel.

Artikels

Mandekking in Hattrick


2017-08-31 10:00:00

Zoek dekking! Vandaag lanceren we mandekking als een nieuw tactisch wapen in het al uitgebreide arsenaal van de Hattrick manager. Om mandekking uit te testen, zal deze nieuwe tactiek aanvankelijk enkel kunnen gebruikt worden in de wedstrijden die gebruik maken van de toernooi-match engine. Het is uiteraard onze bedoeling om deze functie later dit seizoen (ten laatste bij de start van volgend seizoen) voor alle wedstrijden mogelijk te maken.


Met de introductie van mandekking krijg je een volledig nieuwe tactische mogelijkheid ter beschikking in Hattrick. Door middel van een individuele opdracht, geef je één van jouw spelers de taak om een belangrijke speler van de tegenstander tijdens de wedstrijd op de huid te zitten en hem bovendien zoveel mogelijk uit het spel te halen. Mandekking is echter niet zonder risico, gebruik het dus verstandig. Echter, met de juiste speler en een goeie timing kan het een zeer efficiënte manier zijn om het laken naar je toe te trekken.

Hoe werkt het?

Het principe is eenvoudig: je geeft een van jouw spelers de opdracht een specifieke speler van je tegenstander te volgen en te hinderen. Jouw speler zal daardoor echter minder dan normaal kunnen bijdragen aan zijn ploeg, maar dat hoop je natuurlijk eveneens van de afgedekte speler. Dit hangt grotendeels af van hoe efficiënt jouw speler in deze tactiek is. Het komt er uiteraard op aan goed in te schatten in welke situaties mandekking gunstig zal uitvallen en wanneer je het beter kan vermijden.

Wie kan een mannetje dekken en wanneer?

Deze individuele taak kan enkel worden gegeven aan verdedigers, vleugelverdedigers en middenvelders. Ze zal ook slechts dan in actie treden wanneer het 'slachtoffer' van de andere ploeg een aanvaller, vleugelspeler of middenvelder is.

Per wedstrijd kan je slechts één opdracht tot mandekking opgeven. Wanneer de geselecteerde speler bij de tegenstander niet op het veld komt of op een positie opgesteld wordt die niet in aanmerking komt voor mandekking, dan zal de opdracht bovendien niet doorgaan. Je speler zal dan de wedstrijd normaal spelen, dus zonder enige nadelige consequenties. Dit kan natuurlijk in de loop van de wedstrijd nog wel veranderen wanneer het beoogde slachtoffer van positie wisselt of als invaller het veld opkomt.

Gevolgen van mandekking

Mandekking heeft twee afzonderlijke gevolgen.

Eerst en vooral verliest de mandekker zelf de helft van de gebruikelijke bijdrages van zijn vaardigheden aan de ploegratings. Dit verlies treedt onmiddellijk in en blijft zo zolang de mandekking actief is. Bovendien wordt zijn bijdrage aan de tactische vaardigheid (zoals bijvoorbeeld counteraanvallen) van de ploeg tot nul herleid.

Ten tweede is er uiteraard het effect van de mandekking op de geviseerde speler. Dit effect hangt echter af van hoe goed de mandekker is en wat hij precies probeert te doen.

De belangrijkste vaardigheid van een mandekker is verdedigen. Die vaardigheid wordt vergeleken met de hoogste vaardigheid (uitgezonderd het spelhervatten) van het slachtoffer waarbij de relatieve sterkte onderling de efficiëntie zal bepalen. Als de vaardigheid in verdedigen van je mandekker relatief laag is tegenover de hoogste vaardigheid van zijn tegenstander, dan is het effect klein. Is het niveau ongeveer gelijk of hoger, dan neemt de efficiëntie zienderogen toe. Een voorbeeld om dit te verduidelijken: wanneer een uitmuntende (niveau 10) verdediger een reusachtige (niveau 15) spelmaker tracht te isoleren, zal die laatste ongeveer een kwart van zijn bijdrages inboeten. Als de mandekker echter goddelijk (level 20) verdedigen heeft, dan zal de reusachtige spelmaker ongeveer twee derde minder goed presteren.

Als de mandekker ook als spelhervatter van de ploeg is aangeduid, zal zijn efficiëntie als mandekker iets lager zijn.

Ook individuele specialiteiten kunnen een rol spelen. Vooral krachtige spelers, maar ook spelers zonder specialiteit, verliezen minder van hun normale bijdrages tijdens het mandekken dan spelers met andere specialiteiten.

De door een mandekker te volgen speler zal kwetsbaarder zijn voor deze tactiek wanneer hij technisch is. Onvoorspelbare spelers zijn daarentegen net meer bestand tegen mandekking, want lastiger om te volgen.

Let op, alle vaardigheden (met uitzondering van spelhervatten) van zowel mandekker als slachtoffer worden beïnvloed. Het is met andere woorden de totale bijdrage van al zijn vaardigheden aan de ploegratings die continu onder druk staat.

Extra (kilo)meters maken

De afstand op het veld tussen mandekker en tegenstander is ook van belang.

Een vleugelverdediger wordt verondersteld dicht bij eender welke vleugelspeler te spelen (dus ook die aan de overkant van het veld). Een centrale verdediger beschouwt men als dicht bij de aanvallers spelend. Middenvelders staan op hun beurt het dichtst bij andere middenvelders.

In de andere gevallen zal jouw speler extra inboeten wat betreft zijn bijdrages aan de ploegratings, omdat hij tijdens de wedstrijd heel wat meer (kilo)meters moet maken om zijn taak als mandekker goed uit te kunnen voeren.


We wensen jullie veel plezier met deze nieuwe spelmogelijkheden. Dek ze!


HT-Johan
Lijst met alle artikels

Reacties van de gemeenschap

Nog geen persberichten hierover

 
 
Server 080