We gebruiken cookies - deze helpen ons om je een betere online-ervaring te bieden.
Als je onze website gebruikt, ga je ermee akkoord dat we cookies opslaan en gebruiken op je toestel.

Artikels

Roadmap: 2021 (Deel 2 - economie)


2021-03-19 10:35:00

In het artikel van gisteren hebben we reeds kort een terugblik geworpen op het voorbije jaar, maar vooral vooruit gekeken naar de nieuwe features die er aankomen in het nieuwe seizoen. Voor de rest van dit jaar zal het echter vooral de economie van Hattrick zijn die in het middelpunt van onze belangstelling staan. We streven daarbij naar een meer dynamische economie, een economie die zichzelf in balans houdt en die de gebruikers interessantere keuzes biedt in welke fase van een Hattrick-carrière zij zich ook bevinden.


Zoals ook vermeld in het vorige artikel, hebben we de voorbije herfst alle aspecten van de economie binnen Hattrick onder de loep genomen. Dat deden we naar aanleiding van het - dat kunnen we ondertussen wel toegeven - debacle rond de (weer ingetrokken) aankondiging over de prijswijziging van zogenaamde Future Coaches (FC's), spelers die o.a. door hun ervaring geschikt zijn om intern aan te stellen als trainer.

Het probleem dat we momenteel zien bij deze toekomstige trainers, is dat veel van onze gebruikers geld investeren in spelers die eigenlijk geen meerwaarde meer hebben op het veld, maar die toch voor lange tijd hun financiële waarde blijven behouden, ook al worden ze ouder en krijgen ze geen training meer. Laat ons een kat een kat noemen, deze manier van werken wordt bijna uitsluitend toegepast om de regels rond de financiële reserve te omzeilen.

Ons vorige voorstel om dat probleem aan te pakken was drastisch, te drastisch zo bleek. Als we de prijs om een speler intern tot trainer om te scholen fors verhogen, zou dat in één klap de hele markt voor zo’n spelers kelderen, zonder echt het onderliggende probleem aan te pakken. Trouwens, meer dan waarschijnlijk zouden in dat geval andere type spelers al snel de financiële rol van de FC's overnemen, zo vrezen we. We gingen daarom terug naar onze tekentafels en besloten dit keer om alles eens vanuit een andere invalshoek te bekijken.

Jaren geleden werd het systeem waarbij kasgeld automatisch overgezet werd naar de reserve in het leven geroepen om een soort vertragende buffer te creëren en te voorkomen dat superrijke ploegen niet meer plotsklaps al hun geld kunnen uitgeven om daarmee een weliswaar kortstondig maar desalniettemin veel te groot competitief voordeel te krijgen. We staan trouwens nog altijd achter het principe van dit systeem. Het feit dat gebruikers risico’s nemen en investeren in speculatieve spelers zoals zo'n Future Coach om dit systeem te omzeilen, toont echter dat de huidige implementatie misschien toch te beperkend is.

We willen daarom de huidige werking verder verfijnen. Het bestuur zal nog steeds overtollig kasgeld opnemen in haar reserve, maar er zullen nieuwe manieren worden geïntroduceerd om dat geld op een gecontroleerde manier opnieuw beschikbaar te maken.

Om dat te bereiken, gaan we eerst een mechanisme introduceren waarbij het bestuur een deel van de opbrengsten uit de transfer van een speler die te weinig speelde, rechtstreeks zal opnemen in haar reserve. Hiermee viseren we niet langer alleen de FC's, maar eender welke categorie van spelers die nu of in de toekomst als financiële buffer gebruikt kunnen worden. Een speler zal namelijk regelmatig op het veld moeten staan om te vermijden dat bij zijn verkoop de hele transfersom naar de reserve gaat.

Voor elke speler in jouw ploeg zal getoond worden welk percentage van de verkoopsom (na aftrek van de transferkosten) je als kasgeld zal kunnen behouden en hoeveel er rechtstreeks naar jouw reserve zal gaan. Spelers die regelmatig spelen, worden niet beïnvloed door deze nieuwe regel: bij verkoop gaat 100% van hun transfersom naar je beschikbare werkkapitaal. Dat geldt tevens voor spelers die je recent hebt aangekocht of jeugdspelers die je net hebt gepromoveerd.

Daartegenover staan de spelers die voor lange tijd ongebruikt in je team zijn blijven hangen. Het bestuur maakt dan de terechte conclusie dat zo’n speler dan blijkbaar van weinig of geen sportieve waarde meer is voor de club en dat er bij eventuele verkoop dus ook geen budget nodig is om de speler te vervangen. Spelers met een tijdelijke blessure zullen door het bestuur uiteraard niet als 'ongebruikt' worden beschouwd. Bij de spelers met een zogenaamd 'eeuwigdurende' blessure zal het bestuur wel geld afromen van de transfersom.

Om alles wat concreter te maken, volgen hier een aantal voorbeelden.

1) Als je een speler aankoopt en je verkoopt hem meteen (na het verplicht spelen van één wedstrijd), dan behoud je 100% van de transferopbrengst (na aftrek van transferkosten). Er gaat dus geen geld naar de reserve.

2) In het geval van een speler die vier weken in je ploeg vertoeft en daarbij in geen enkele week minstens 60 minuten speeltijd krijgt, zullen bij verkoop van deze 'miskoop' 24% van de transferinkomsten rechtstreeks naar de reserve gaan, de rest gaat naar je beschikbare werkkapitaal.

3) Stel, een vaste waarde in jouw ploeg wordt al een tijdje als bankzitter achter de hand gehouden. Voor elke twee weken waarin hij in geen enkele wedstrijd minstens 60 minuten speeltijd krijgt, zal hij drie weken lang minstens 60 minuten speeltijd moeten krijgen in een competitie- of bekerwedstrijd om terug op het niveau te komen waarbij je 100% van de transferopbrengsten kunt houden in je kasgeld. Als de speler enkel in vriendschappelijke wedstrijden speeltijd krijgt, zal het zelfs zes weken duren vooraleer hij door het bestuur opnieuw als een vaste waarde wordt aanzien.

Kort samengevat betekent dit dus dat elke week het percentage van de verkoopopbrengsten dat je vrij in je kasgeld mag houden dus kan wijzigen. Het bestuur zal niets in haar reserve plaatsen bij de verkoop van een vaste waarde, maar zal daarentegen 100% afromen bij de verkoop van een speler die meer dan een seizoen lang onvoldoende speeltijd kreeg.

Het is daarbij wel van belang om te onthouden dat het geld dat het bestuur bij een transfer afroomt, uiteraard niet definitief verloren is. Het gaat immers nog steeds naar de financiële reserve en we zullen managers in de toekomst meer mogelijkheden geven om dat geld terug vrij te maken. Het systeem van de financieel directeur wordt behouden, maar er komt daarnaast ook een manier om een soort wisselwerking aan te gaan met het bestuur om daaruit een goede relatie op te bouwen. Sta je namelijk op een goed blaadje bij het bestuur en kan je jouw doelstellingen als manager waarmaken, dan zullen ze meer geneigd zijn om je wat extra geld uit de reserve toe te stoppen.

Deze wijziging past in ons groter plaatje voor de economie. We zitten al zeer lang in een periode van inflatie en de onderliggende trend is dat er nog steeds te veel vers geld in Hattrick binnenkomt. De hoeveelheid beschikbaar geld zet gebruikers er toe aan om grote spaarpotjes op te bouwen, simpelweg omdat ze geen manieren zien om het geld op korte termijn (nuttig) te investeren in hun ploeg. De inkomstenstroom in Hattrick ligt immers grotendeels vast, maar de uitgavenstroom (met de loonkosten als grootste brok) zijn sterk afhankelijk van de managers zelf, met hun meestal weldoordachte keuzes en soms ook iets meer onbezonnen beslissingen. Dat betekent dat er maar weinig manieren zijn in Hattrick om de economie zelfregulerend te maken, dit in tegenstelling tot economieën in de echte wereld.

Het doel van Hattrick is natuurlijk niet om op de meest realistische manier de economie te simuleren. Het blijft natuurlijk een spel dat we voor zoveel mogelijk mensen zo leuk mogelijk willen houden. Volgens ons is het echte probleem met de huidige Hattrick-economie dat er te vaak op automatische piloot managementbeslissingen worden genomen. Beslissingen die trouwens vaak ook nog eens weinig interessant zijn. Bovendien zijn er veel clubs met grote hoeveelheden kasgeld waardoor het moeilijk is voor nieuwe gebruikers om met gelijke wapens te strijden. We willen nadrukkelijk stellen dat we beseffen dat elke verandering om de economie dynamischer te maken, traag en voorzichtig moet gebeuren, aangezien elke economische wijziging hoe dan ook een verandering zal teweegbrengen in de uitgaven- en inkomstenpatronen van de clubs.

We willen daarom nogmaals benadrukken dat we de economie zich vooral zelf willen laten balanceren om zo extreme uitwassen te voorkomen. Tegelijkertijd willen we toch ook de kaasschaaf halen langs de voordelen die oude rijke clubs hebben tegenover nieuwe opkomende ploegen. De werking van de financiële reserve is daar ontegensprekelijk een belangrijk onderdeel van, maar ook andere aspecten van Hattrick zullen een rol spelen.

Verwacht dus geen revolutie. Als je de eigenaar bent van een rijke en reeds lang bestaande ploeg, zal je nog steeds tal van voordelen hebben, alleen zal het een klein beetje moeilijker worden om sommige van deze voordelen ten volle te kunnen benutten. Wanneer je je ploeg wat uit het oog verliest, zal je dus wat sneller achterop raken, maar tegelijkertijd zal je ook opnieuw sneller opgang kunnen maken wanneer je wel weer actief met je ploeg bezig bent. We hopen op die manier in elk geval meer beweging te zien tussen de verschillende divisies in Hattrick.


Dit nieuwe systeem zal ingevoerd worden in het seizoen dat start in augustus 2021. De nieuwe weg die we inslaan voor de economie in Hattrick zal ongetwijfeld vele aspecten van het spel beïnvloeden en de eerste effecten daarvan zullen wellicht al merkbaar worden tegen het eind van dit jaar.

Wanneer specifieke nieuwe spelmechanismen geïntroduceerd worden, zullen we deze vooraf natuurlijk uitgebreid toelichten. Jullie kunnen jullie echter ook verwachten aan een aantal ideeën die we op jullie zullen loslaten om jullie mening hierover te leren kennen, hetzij via het forum, hetzij via de enquête die we op stapel hebben staan voor volgende maand.

Zo, hiermee hebben we ons zegje voorlopig helemaal gedaan. Knap dat je het als aandachtige lezer alweer tot hier volgehouden hebt.
Rest ons niets anders dan jullie nog veel spelplezier toe wensen dit jaar!

Het HT-team


HT-Johan
Lijst met alle artikels

Reacties van de gemeenschap

Nog geen persberichten hierover

 
 
Server 081