Me nyttar informasjonskapslar - dei hjelper oss med å levera ei betre oppleving til deg medan du er innlogga.
Ved å nytta nettstaden vår aksepterer du at me kan lagra og aktivera informasjonskaplar på eininga di.

Tillegg 2. Nemningar

I Hattrick-databasen er alle lag- og spelarevner representerte med ein eksakt numerisk verdi, men å skildra evna til ein spelar med eit tal som 37.567, ville ha vore svært kjedeleg og lite realistisk. I staden nyttar me ulike nemningar for å skildra desse verdiane, slik at ein spelar kan vera "utmerkt" til å sentra ballen, medan ein annan spelar kan vera "eineståande". Her ser du korleis nemningane er organiserte:
Kategori Moglege nivå (høgaste fyrst)
Spelarevner guddomleg
utopisk
magisk
mytisk
utanomjordisk
titanisk
eventyrleg
fantastisk
storveges
glitrande
framifrå
eineståande
utmerkt
solid
brukbar
måteleg
veik
dårleg
elendig
katastrofal
fråverande
Trenarevner /
Form /
Speidarnettverk
utmerkt
solid
brukbar
måteleg
veik
dårleg
elendig
katastrofal
fråverande
Leiarevne solid
brukbar
måteleg
veik
dårleg
elendig
katastrofal
fråverande
Formasjonsrøynsle framifrå
eineståande
utmerkt
solid
brukbar
måteleg
veik
dårleg
Sponsorar Sender deg kjærleiksbrev
i den sjuande himmelen
euforiske
opprømde
godt nøgde
tilfredse
rolege
irriterte
rasande
mordariske
Tilhengjarstemning Sender deg kjærleiksbrev
i den sjuande himmelen
euforiske
opprømde
godt nøgde
tilfredse
rolege
skuffa
irriterte
sinte
rasande
mordariske
Forventingar til kampen Lat oss audmjuka dei
Som å stela sukkerty frå småungar
Me kjem til å vinna
Me er favorittar
Me har overtaket
Det vert ein jamn kamp
Dei har overtaket
Dei er favorittar
Me kjem til å tapa
Dei kjem til å rundspela oss
Best å ikkje møta fram
Forventingar til sesongen Me er altfor gode for denne divisjonen!
Me må vinna denne sesongen
Me går for fyrsteplassen!
Me høyrer heime mellom dei 4 beste
Ei plassering midt på tabellen er fint
Me må stå på for å berga plassen
Kvar dag i denne divisjonen er ein bonus
Me er ikkje gode nok til å spela i denne divisjonen
Evne til omgjenge kjær lagkamerat
populær kar
sympatisk type
hyggjeleg kar
kontroversiell person
ufin type
Rettsinn helgenaktig
rettvis
reieleg
ærleg
uærleg
lystløgnar
Aggresjon ustabil
varmblodig
hissig
balansert
sindig
roleg
Lagånd Paradis på jord!
går på skyer
opprømde
godt nøgde
tilfredse
rolege
fatta
irriterte
rasande
mordariske
som den kalde krigen
Sjølvtillit heilt overdriven
overdriven
lett overdriven
glimrande
solid
brukande
dårleg
elendig
katastrofal
fråverande
 
 
Server 081