Me nyttar informasjonskapslar - dei hjelper oss med å levera ei betre oppleving til deg medan du er innlogga.
Ved å nytta nettstaden vår aksepterer du at me kan lagra og aktivera informasjonskaplar på eininga di.

Individuelle ordrar

Posisjon Taktikk Effekt
Sideforsvarar Offensiv Noko meir kant, noko meir ballfordeling, mindre forsvar.
Defensiv Noko meir forsvar, mindre kant, noko mindre ballfordeling
Mot midten Mykje meir forsvar mot midten, mindre forsvar mot sidene, mykje mindre kant, noko meir ballfordeling
Midtstoppar Offensiv Noko meir ballfordeling, mykje mindre forsvar
Mot kanten Mykje meir forsvar mot sidene, mykje mindre forsvar i midten, ein viss del kant, noko mindre ballfordeling
Kantspelar Offensiv Meir kant, noko meir pasningar, mindre forsvar, mindre ballfordeling
Defensiv Mykje meir forsvar, mindre kant, mindre ballfordeling og noko mindre pasningar
Mot midten Noko meir ballfordeling, mindre kant, noko meir forsvar i midten, noko mindre forsvar mot sidene, noko meir pasningar i midten, mindre pasningar mot sidene
Midtbanespelar Offensiv Meir pasningar, mykje mindre forsvar, noko mindre ballfordeling, noko mindre målskåring
Defensiv Meir forsvar, mindre pasningar, noko mindre ballfordeling, noko mindre målskåring
Mot kanten Ein liten del kant, noko mindre ballfordeling, noko meir pasningar og forsvar på sidene, noko mindre pasningar/forsvar i midten, ingen målskåring
Angripar Defensiv Noko meir ballfordeling, meir pasningar (og endå meir pasning til sidene for tekniske angriparar), mykje mindre målskåring, noko mindre kant
Mot kanten Meir kant, mykje meir målskåring og pasningar mot sidene, mykje mindre målskåring og noko mindre pasningar i midten, noko mindre målskåring, kant og pasningar på den andre sida, noko mindre ballfordeling
 
 
Server 081