Me nyttar informasjonskapslar - dei hjelper oss med å levera ei betre oppleving til deg medan du er innlogga.
Ved å nytta nettstaden vår aksepterer du at me kan lagra og aktivera informasjonskaplar på eininga di.

Hattrick Supporter

Supporter gjev deg tilgang til fleire verkty og funksjonar som hjelper deg til å bli ein betre manager.

Kjøp Supporter

Supporter er tilgjengeleg i 4 ulike klassar.

Ta ein kikk på nokon av funksjonane som er tilgjengeleg i Supporter under

Laghandsamingsverkty

Handsamingsverktya hjelper deg bli ein betre manager. Dei gjev deg betre kontroll over laget ditt og sparar deg tid ved å ta seg av alminnelege oppgåver, noko som hjelper deg fokusera på dei meir morosame delane av lagstyringa.

  • Klubb mot klubb før-kamp analyseverkty
  • Detaljert treningsrapport og rapportarkiv
  • Automatisk avtaling av treningskampar
%Team management tools%
 

Lagutformingsverkty

Lyst til å skilja deg ut frå mengda? Lagutformingsverktya gjer laget ditt spesielt, du kan gje ein eigen identitet til laget ditt og gje laget ditt eit meir personleg preg.

  • Eineståande trøyeverkstad
  • Full klubblogo-verkstad
  • Pressemeldingar
%Team designer tools%
 

Statistikkar og grafar

Kunnskap er makt. Du får tilgang til ei mengd med statistikk og grafar som aukar kunnskapen og forståinga av laget ditt. Dette kan nyttast til å optimalisera laget ditt og på den måten betra konkurranseevna di.

  • Kamp- og lagstastikkar om laget ditt
  • Karaktergrafar
  • Global/liga lag- og spelarstatistikk
%Statistics and graphs%
 

 
 
Server 080