Me nyttar informasjonskapslar - dei hjelper oss med å levera ei betre oppleving til deg medan du er innlogga.
Ved å nytta nettstaden vår aksepterer du at me kan lagra og aktivera informasjonskaplar på eininga di.

Hattrick Supporter

Supporter gjev deg tilgang til fleire verkty og funksjonar som hjelper deg til å bli ein betre manager.

Supporter er tilgjengeleg i 4 ulike klassar.

Ta ein kikk på nokon av funksjonane som er tilgjengeleg i Supporter under

Laghandsamingsverkty

Handsamingsverktya hjelper deg bli ein betre manager. Dei gjev deg betre kontroll over laget ditt og sparar deg tid ved å ta seg av alminnelege oppgåver, noko som hjelper deg fokusera på dei meir morosame delane av lagstyringa.

  • Klubb mot klubb før-kamp analyseverkty
  • Detaljert treningsrapport og rapportarkiv
  • Automatisk avtaling av treningskampar
%Team management tools%
 

Lagutformingsverkty

Lyst til å skilja deg ut frå mengda? Lagutformingsverktya gjer laget ditt spesielt, du kan gje ein eigen identitet til laget ditt og gje laget ditt eit meir personleg preg.

  • Eineståande trøyeverkstad
  • Full klubblogo-verkstad
  • Pressemeldingar
%Team designer tools%
 

Statistikkar og grafar

Kunnskap er makt. Du får tilgang til ei mengd med statistikk og grafar som aukar kunnskapen og forståinga av laget ditt. Dette kan nyttast til å optimalisera laget ditt og på den måten betra konkurranseevna di.

  • Kamp- og lagstastikkar om laget ditt
  • Karaktergrafar
  • Global/liga lag- og spelarstatistikk
%Statistics and graphs%
 

Supporter-funksjonar

Supporter Silver
Pris frå
EUR
3,33
per månad
Supporter Gold
Pris frå
EUR
7,92
per månad
Supporter Platinum
Pris frå
EUR
10,85
per månad
Supporter Platinum
Pris frå
EUR
21,67
per månad
Supporterfunksjonar
Evig liv
 
Kontoen din vil aldri stengjast grunna inaktivitet så lenge du er ein Supporter.
Inga banner
 
Du vil aldri få nokon tradisjonelle banner på Hattrick.
Mobile
Nyhendestraum
Du vil få omgåande sanntidsinformasjon om deg eller laget ditt (som til dømes bod eller svar på forum) i det kvite feltet på toppen, ved sida av Hattrick-logoen.
Oversyn på oppetid
 
Om me har hatt noko nedetid den siste månaden som ikkje har vore planlagd, så vil me forlenga den resterande perioden din av Supporter tilsvarande.
Supportermeisterskapen
 
Supportermeisterskapen er ei stor internasjonal turnering der kvart lag har ein sjanse til å vinna noko, og der det beste laget vinn ein stor premie.
Fellesskap
Grunnleggjande
Premium
Premium
Klubbprofil
Klubbfunksjonar
Premium
Premium
Statistikk
Visuelle grafar
Fleire tevlingar
 
Kampverkty
 
Laganalyse
 
Grunnleggjande
Treningsverkty
 
Premium
Premium
Overgangsverkty
 
Premium
Premium
Organiseringsverkty
 
Fleire lag
 
Skuggekampar
 
Gratis Hattrick Gears
 
 
 
Server 080