Vi bruker cookies - de hjelper oss med å gi deg en bedre online-opplevelse.
Ved å bruke vårt nettsted aksepterer du at vi kan lagre og bruke cookies på din maskin.

Kampen: Det grunnleggende

Å finne riktig oppstilling er en av de største utfordringene dine på Hattrick. I dette og de andre kapitlene om kamper vil vi fokusere på hvordan spillerens egenskaper gjør seg gjeldende i en kamp. Dette kapitlet vil gi deg det grunnleggende, de viktigste tingene du bør vite.

Grunnleggende om kampsimuleringen

I hver omgang blir det skapt et antall målsjanser, og for hver av dem avgjør midtbanen hvilket lag som angriper og hvilket som må forsvare seg. Det laget som har den sterkeste midtbanen (d.v.s. det laget som har mest ballbesittelse) har størst sjanse til å være det angripende laget, og vil ofte være det laget som skaper flest muligheter i løpet av kampen.   Når et lag får et angrep blir det bestemt hva slags type angrep det er. De vanlige angrepene består av angrep på høyre ving, venstre ving og sentralt, og i tillegg har man også dødballer (frispark og straffer). Det angripende lags angrep for den sektoren vil deretter forsøke å bryte igjennom det forsvarende lagets forsvar for den sektoren.

De vanlige angrepene

I hver kamp forekommer det et visst antall angrep (som forklart over). Noen av disse angrepene er åpne (kan bli tildelt begge lagene), og noen er eksklusive for hvert av lagene.

For de åpne angrepene er det midtbanestyrken som avgjør hvem som får hvert angrep. Eksklusive angrep fungerer på samme måten, med ett unntak: Hvis midtbanen din "vinner" en av motstanderens eksklusive sjanser, så stopper du dette angrepet - du får ikke angrepsmuligheten selv. Du kan ikke sikre deg motstanderens eksklusive sjanser, og han kan ikke sikre seg dine.

De fleste angrepene blir rapportert i kamprapporten, men angrep som ikke er i nærheten av å føre til mål blir ikke rapportert.  Du kan også få ekstra angrep av "spesialhendelser" og kontringer. Disse angrepene er beskrevet i de andre to kampkapitlene.

Hjemmefordel

Hjemmelaget hjelpes av supporterne sine. Du får vanligvis større prosentandel ballbesittelse hjemme enn borte.  I et lokaloppgjør (når begge lag er fra samme region) får hjemmelaget fortsatt denne fordelen, men bortelaget får også omtrent halvparten av fordelen. Dersom kampen spilles på nøytral grunn vil ingen av lagene ha noen hjemmebanefordel. Det gjelder også selv om et av lagene hører hjemme i samme region som den nøytrale kamparenaen.

Psykologi og trenerens mentalitet

Lagånd, selvtillit og laginnstilling påvirker hvor bra laget ditt presterer. Du kan lese alt om hvordan Hattrick simulerer dette i "Psykologi"-kapitlet.
Trenerens mentalitet (om han er offensiv, defensiv eller nøytral) spiller også en rolle. Les mer om dette i kapitlet "Treneren".

Lagdelskarakterene er det du burde fokusere på

Etter at en kamp er spilt vil du få en lagdelskarakter for hver del av laget. Disse ratingene forteller deg hvor bra de ulike delene av laget ditt har prestert i kampen og disse ratingene er også det som betyr noe i selve kampsimuleringen.

Kampbenevnelsene (fra fraværende til guddommelig) blir også spesifisert i fire undernivåer: veldig lav, lav, høy og veldig høy. På denne måten ser du hvor bra prestasjonen er innenfor et nivå. For eksempel er God (veldig høy) bare såvidt dårligere enn Utmerket (veldig lav), men mye bedre enn Akseptabel (veldig lav).

Stjernerating

Etter en kamp vil spillerene dine motta en stjernerating for prestasjonen sin. Jo flere stjerner, jo bedre prestasjon.

Legg merke til at stjerneratingen bare graderer prestasjonen til hver enkelt spiller der hvor han er plassert. Dette er nyttig for å sammenligne forskjellige spillere som spiller på samme plass. Det er ikke en god måte å måle lagstyrke på. For å se hvor godt hele laget ditt gjorde det (og for å sammenligne med andre lag) bør du se på lagdelsratingene.

Vær oppmerksom på at effekter som påvirker laget som helhet (som f.eks tapet i bidrag når flere spillere spiller på en sentral posisjon) ikke reflekteres i spillernes individuelle stjerneratinger.

Et vanlig tilfelle

Kort fortalt; tilstanden på midtbanen bestemmer hvor mange sjanser laget ditt vil produsere i løpet av en kamp. De andre lagdelene vil avgjøre sannsynligheten for å omsette sjansene i mål.

Følgende tabell vil hjelpe deg når du setter opp laget ditt. Legg merke til at dette bare er et anslag.  Noen nivåer av egenskaper som følger hverandre kan bety bare små forskjeller i prestasjoner, og for andre kan forskjellen være mye større. I tillegg har ikke individuelle ordre eller reduksjon i bidrag for to eller flere spillere i sentral posisjon (se forrige kapittel) blitt tatt med i betraktningen.

Lagdel Faktorer (viktigste først)
Midtbane Ballfordeling sentrale midtbanespillere
Ballfordeling vinger
Ballfordeling midtstoppere
Ballfordeling spisser
Ballfordeling backer
Venstreside angrep Ving venstre ving
Ving venstre back
Målskåring spisser
Pasninger venstre sentrale midtbanespiller
Pasninger venstre ving
Ving spisser
Pasninger spisser
Pasninger sentrale midtbanespillere
Venstreside forsvar Forsvar venstre back
Målvakt målvakt
Forsvar venstre sentralforsvarer
Forsvar venstre ving
Forsvar midtre sentralforsvarer
Forsvar målvakt
Forsvar venstre sentrale midtbanespiller
Forsvar midtre sentrale midtbanespiller
Sentralangrep Målskåring spisser
Pasninger spisser
Pasninger sentrale midtbanespillere
Målskåring sentrale midtbanespillere
Pasninger vinger
Sentralforsvar Forsvar sentralforsvarere
Målvakt målvakt
Forsvar sentrale midtbanespillere
Forsvar backer
Forsvar målvakt
Forsvar vinger
Høyreside angrep Ving høyre ving
Ving høyre back
Målskåring spisser
Pasninger høyre sentrale midtbanespiller
Pasninger høyre ving
Ving spisser
Pasninger spisser
Pasninger sentrale midtbanespillere
Høyreside forsvar Forsvar høyre back
Målvakt målvakt
Forsvar høyre sentralforsvarer
Forsvar høyre ving
Forsvar midtre sentralforsvarer
Forsvar målvakt
Forsvar høyre sentrale midtbanespiller
Forsvar midtre sentrale midtbanespiller
 
 
Server 081